293 Duchovní probuzení - Nekonečné možnosti Awakening people

[ Ezoterika ] 2020-04-30

Kvantová fyzika je stará více než sto let, ale lidské oči se stále vždy rozzáří, když poprvé slyší o jejích mimořádných metodách. V submikroskopickém světě elektrických úlomků působí vesmír velmi odlišně od toho, co si uvědomujeme ve fyzickém světě. Ukázalo se, že kvantový svět plně odhaluje skutečnou povahu vesmíru, zatímco to, co vidíme na tělesné úrovni, je pečlivě vytvořená iluze. V kterémkoli okamžiku představuje život řadu nekonečných možností. Když se rozhodnete, co uděláte následujícího, pak se vaší bezprostřední budoucností stane nejvíce odpovídající místo další možnosti. A pouze tak se zapíše další krok do vaší historie.

V kvantové fyzice se živé úlomky, včetně fotonů světla, stávají energetickými částicemi pouze když na ně upoutáte pozornost. Do té doby zůstávají jako pole záměru, která silové vlny vyzařují. Tyto vlny elektřiny se spíše než jako částice projevují jako kvantové předprogramované vlny všech možností. Elektrické částice zůstávají ve světě možností, připravené se objevit, jakmile jsou vybrány. Ve vědomém vesmíru projevuje jakákoli forma zájmu, dokonce i pasivního pozorovatele, skutečné částice z vln potenciálu.

Narodili jste se jako člověk, aby z neomezených možností proběhl život. V každém kroku vytváříte záznamy tím, že rozhodujete jaká příležitost se objeví a proběhne vaším způsobem. Vyberete si a vytvoříte zážitek z potenciálu a uskutečníte ho.

Kvantový svět je ještě podivnější, jakmile zjistíte, že ve svém přirozeném, neprojeveném stavu je osvobozený od omezení času a prostoru. Elektrony rutinně ovlivňují svůj vlastní osud a dokonce i sami sebe. Kvantoví fyzici dokonce museli do svých rovnic zahrnout záporný čas (cesty do minulosti), aby vyhověli časový vývoj, který se ukazuje na kvantové úrovni.

Pokud je tedy kvantový svět skutečným světem, jediným, z něhož je naše stabilní realita vytvořena, co z toho vyplývá pro naše možnosti? Určitě to znamená, že máme nespočet výběrů. Horkou otázkou je, jak se specifikuje konkrétní výběr. Posílením vašeho spojení s vaší vnitřní bytostí, s vědomím vaší duše vstoupíte do světa, kde všechny možnosti jsou skutečné, místo, kde máte moc vyhodnotit jakékoli ze svých nejlepších potenciálů.

https://www.youtube.com/watch?v=qfjoW2RKnM8

Kvantový přechod 26.4.20 Irina Podzorová

Kvantový přechod nyní zrychluje, protože je k němu připojeno mnoho jemnohmotných i hmotných civilizací, aby změnily vibrace Země a Sluneční soustavy jako celku. Jakékoli zvýšení vibrací je sféra Země.

Abyste to pochopili, potřebujete vědět, že kvanta jsou nejmenší části energie ve vaší fyzice, které formují vše kolem vás, včetně hustého materiálu, ve kterém jste. Každé kvantum je pouze ve svých specifických energetických vibracích charakteristických pro svět třetí dimenze/ třetí hustoty, atd.

Kvantový přechod znamená, že kvanta neztrácí svou hmotnou povahu a schopnost tvořit hustou hmotu. K čemu vede zvyšování vibrací? Celý svět, celá země, vaše planeta, atmosféra, biosféra, hydrosféra, všechny obaly Země, začínají zvyšovat vibrace všech látek, ze kterých jsou vytvořeny, a to vede k tomu, že odchází duše lidí s nízkými vibracemi, nízkými emocemi a pocity. (pozn. vyměníme roušky za skafandry)

Takoví lidé nebudou v rezonanci s novými vibracemi planety, což povede k různým psychologickým a fyzickým problémům. Tělo se také mění. Přechází na novou úroveň vibrací, a pokud duše nestihne rezonovat, začne tělo bolet z kvantového přechodu a tělo potřebuje čas na přizpůsobení. (pozn. vyměníme skafandry za batyskaf).

To se děje u vás. Přibližně každých 90 ? 96 dní se mění kvantová úroveň vibrací. Mezi 60-78 dnem dochází k různé adaptaci. Planeta i každý člověk má své magnetické pole. Abychom mohli být organicky integrováni, Kryon se aktivně podílí na kvantovém přechodu určitých oblastí, přesměrování energie slunečních civilizací do zemské atmosféry a zemského jádra, kde také žijí civilizace, až k plazmoidům. Na Zemi je přítomno 16 úrovní hustoty, které aktivně pomáhají s přechodem. Některá území se na kvantovém přechodu podílejí aktivněji.

Zdroj: https://awakening-people.com/infinite-possibilities/

Zpět