395 Lidstvo musí být jednotné Kate Woodley

[ Ezoterika ] 2020-07-03

Sluneční soustava byla pevností negativních ET. Hlavním důvodem bylo vítězství temných sil ve válce o práva před stovkami tisíc let. Přístup k této sluneční soustavě byl pro Světlé síly ztracen. A tak přišlo mnoho temných sil, které vytvořily mnoho vírů a portálů, skrze které mohlo vstoupit mnohem více temných sil z tohoto vesmíru a dalších. Tímto způsobem jejich ochrana posílila. Vytvořili kolem sluneční soustavy bariéry. A co je důležitější, jedním z mnoha šperků sluneční soustavy byla Gaia.

Tato sluneční soustava byla v temnotě příliš dlouho. Světelným silám trvalo mnoho tisíciletí, aby se i jen mohla přiblížit ke sluneční soustavě tak, jak jsme to potřebovali, abychom měli nějaký dopad, abychom mohli začít znovu vysílat světlo na sluneční soustavu. Je zde hodně práce, kterou je třeba udělat. Tato sluneční soustava byla kotva k energii galaxie a na některých úrovních k vesmírné energii. Zde byla ztracena rovnováha mezi světlem a tmou. V této sluneční soustavě.

Pracovali jsme dlouho a tvrdě na obnovení rovnováhy. Nyní je v bodě, kde je víceméně vyvážená. Jak však dobře víte, k tomu, aby nastal vzestup, musí být plně vyvážená ve prospěch světla a rozhodně míří tímto směrem. Je však třeba mnoho zúčtování. Byla to jáma temnoty, s množstvím portálů, kam mohlo přijít cokoli a všechno temné. Mnoho měsíců, mnoho planet, včetně Gaie, bylo zcela zamořeno. Stala se bezpečnou zónou pro temnotu, doslova mimo dosah galaktických světelných sil, a proto mimo dosah jakékoli disciplíny. Jakékoli temnotě bylo dovoleno růst a rozmnožovat se a škodit. Energetické důsledky začaly docela těžce působit na mnoho částí galaxie Mléčná dráha a daleko za ní. To je zčásti důvod, proč Galaktická Federace Světla vyrostla na sílu, jakou je dnes. Mnoho planet a bytostí bylo zasaženo vlnou tmy, která pocházela ze Sluneční soustavy.

Děláme teď práci, na které jsme pracovali mnoho stovek tisíc let, čímž jsme Gaiu a celou Sluneční soustavu vrátili zpět k původnímu plánu. Plán živé knihovny, místo výměny, důležitá zastávka, interdimenzionální tranzitní bod pro tolik bytostí. Ale to vše samozřejmě bylo zastaveno a uchváceno temnotou. Toto čistění, tato bitva, pokračuje. Pro mnoho z nás to bylo vyčerpávající, ale konečně se ubíráme kupředu a vidíme světlo a hybnost je mimořádná. Všichni máme naději - nyní to překračuje naději. Je vyhráno, ale práce se musí dokončit.

Vše, co je součástí hlavního plánu se teď ukazuje. Nyní běží vše podle plánuale stále zbývá hodně práce. Nemůžeme ustoupit do pozadí a je se dívat. Musíme být zapojeni jakýmkoli možným způsobem, ale samozřejmě v souladu s lidskostí a se samotnou Gaiou.

Druhá polovina roku 2020 bude testovat lidstvo Přichází toho pro lidstvo hodně. Představte si první část roku 2020 jako zvlnění, kde lidstvo muselo čelit svým nejtemnějším okamžikům, svým nejtemnějším démonům. Druhá polovina roku 2020 přinutí lidstvo hledat démony v zrcadle, čelit mnohem větší bolesti a traumatu na individuální úrovni, na společenské úrovni a obecněji na kolektivní úrovni.

Nyní jsou lidé nuceni čelit mnoha osobním a společenským problémům, které je třeba vyřešit. A to je zkouška lidstva. Musíte používat svůj hlas pro svobodu a spravedlnost, musí se to dít klidně, harmonicky a pokojně. Násilí vyvolává další násilí, mír vyvolává mír. Doufáme, že se lidstvo v první polovině roku 2020 naučilo opatrně, ale vytrvale postupovat správným směrem pro všechny, aby ve druhé polovině roku 2020 pokračovalo klidně a neústupně .

Bude více spouštěčů, více povstání, více v politice a ve vašich komunitách vyvolá frustrace a hněv, což bude podle všeho prohlubovat propast. Nezapomeňte však, že pokud to nedovolíte, nebudete rozděleni. Jak reagujete je zcela na vás. Musíte ovládat emoce, které chcete cítit a vyjadřovat. A musíte vyvolat emoce, které chcete prožít kolektivně.

Přejete si násilnou a rozzlobenou společnost, nebo sjednocenou a harmonickou? Vytvoříte to, po čem budete volat. Musíte si být vědomi svých myšlenek, pocitů, slov a svých činů. A to platí v osobním životě každého jednotlivce i na kolektivní úrovni, v práci, ve vašich komunitách, ve vašich čtvrtích, na politické úrovni i mimo ni.

Nebudeme činit žádná odvážná prohlášení ani proroctví o tom, co přijde v roce 2020, ale bude to spíše jako v první polovině. Pamatujte, že se jedná o testy. Nedovolte jim hrát si, existuje mnoho lidí, kteří si chějí hrát. Musíte stát spolu, bez ohledu na vaše vyznání, barvu, náboženství nebo politické přesvědčení. Všichni jste lidé a v jádru si všichni přejete stejné věci, štěstí, zdraví, svobodu a spravedlnost pro všechny. Musíte pracovat společně, jen tak toho dosáhnete. Jste v tom všichni společně, několik málo vás všechny testovalo, nesmíte je nechat vás rozdělit. Víte, koho máme na mysli. To, co všichni chcete, je stejné. Nenechte nikoho přesvědčit vás o něčem jiném.

Když projdete těmito testy, když budete používat své sjednocené hlasy harmonicky, sebevědomě a v míru, dosáhnete nového kolektivního způsobu bytí, který vás, celé lidstvo, přivede k lepší a mnohem větší existenci, jednotě. Jste na dobré cestě a na cestě ke vzestupu. Nenechte je rozdělit vás, to je vše, co mají. A jediné, co máte vy, je jeden druhého. Máte nás, ale dokud se nedokážeme zhmotnit a vystoupit veřejněji, máte sebe navzájem a vy musíte stát spolu jako jeden, protože jste všichni jeden. Všichni jste vždy byli jeden. Jednoduše jste to zapomněli. Dovolili jste jim, abyste zapomněli. Je na čase, abyste si vzpomněli, kdo jste, odkud pocházíte, a co je důležitější, kam jdete. Kam jdete, je krásně. Neztrácejte to ze zřetele, bez ohledu na to, jak vás zlobí, co dělají nebo co říkají. Jste na cestě ke krásné, klidné existenci. Nic vás nemůže zastavit, ale je na vás, zda je tato cesta snadná nebo obtížná. Doporučujeme vám a vyzýváme vás, abyste si vybrali snadnou cestu stát v harmonii.

Vždy podporujeme masové meditace a je jich mnoho. A jsme rádi, když vidíme, jak se mnozí z vás scházejí. Hromadné meditace mají krásný způsob, jak rozptýlit kolektivní frustraci, kterou zažívá tolik lidí. Rozptylují tyto frustrace. Pomáhají přinést více světla těm, kteří to potřebují. Ale právě v hustotě těchto protestů se musíte všichni naučit najít klid a mír, jaký byste měli během meditace. Protože mír a klid nesmí být jen zkušenosti z meditací, musíte se naučit naladit se na to za všech okolností. To je vaše moc, takto najdete sílu.

Zjistili jsme, že lidé mají sklon být závislí na negativních zdrojích podnětů, ať už se jedná o zprávy nebo nízkou vibrační hudbu. Máte tendenci přitahovat to, co vás vzrušuje negativnějším způsobem. Musíte se naučit odladit od toho, co vám neslouží, a naladit na to, co vám pomůže. Když to uděláte, během několika dnů se budete cítit jinak. Ti z vás, kteří jsou otevřeni a věří v mimozemšťany a vzestup, požádejte nás, abychom vám pomohli uzdravovat, učit vás, pomoci vám a budete vedeni a asistováni. Jsme s vámi, jsme na vaší obloze. Někteří nás vidí, jiní nás ještě nevidí. Obklopujeme vás láskou, světlem a mírem. Sledujeme vaše pohyby a nabízíme podporu mnoha způsoby. Mnoho z nás je na zemi a mnoho z nás vám pomáhá shora. A existují dokonce i nefyzické, další dimenzionální bytosti, které lidstvu energicky pomáhají. Existuje mnoho traumat, které je třeba léčit na individuální i kolektivní úrovni. Pokud nás pozvete, abychom vám pomohli, budeme tam. Prostě potřebujeme vědět, že nám udělujete povolení, a rádi vám pomůžeme.

Všechny bytosti musí být čistě ze světla, aby lidem mohli pomáhat. Chápeme, že to bylo pro mnoho lidí po celém světě velmi náročné, ať už se jedná o virus, protesty, ekonomiku. Z našeho pohledu zůstáváte stát vzpřímení a silní. Jste statečná a odolná skupina bytostí a jste obdivováni a respektováni. I nadále buďte silní, i nadále doufejte v budoucnost, o které víme, že se blíží. Jen trochu trpělivosti.

Pro výzvy, kterým lidstvo bude čelit po roce 2020 vidíme velkou volatilitu. Od nynějška do konce roku bude spousta spoušťí, spousta událostí, které budou lidstvo deptat různými způsoby a v různých částech světa. Vidíme, že konec roku je důležitým bodem obratu, kdy se některé, ale ne všechny z otázek roku 2020 uzavírají. Bude mnoho řešení, bude větší mír. V roce 2021 nebudou otázky lidstva úplně za vámi, ale bude to velmi odlišné od toho, jak to vypadá teď. Bude to mnohem lepší, mnohem klidnější a mnoho lidí se v tomto procesu probudí. A to přesně tyto okolnosti mají dělat. Mají vás deptat do bodu, kdy se probudíte. Mají vás vyhodit z návyků a z této 3D matrice, která vás drží dole. Musí to být tak nepříjemné, že už nebudete lhostejní. Chcete se osvobodit od tohoto vzoru, od této existence.

Do konce roku bude hodně otřesů a deptání. Na konci tunelu je ale určitě světlo. Doporučujeme vám zůstat v klidu a zůstat silní.

Chápeme, že to bylo pro mnoho lidí po celém světě velmi náročné, ať už se jedná o virus, protesty, ekonomiku. Z našeho pohledu jste to zatím ustály. Jste statečná a odolná skupina bytostí, obdivovaná a respektovaná. I nadále buďte silní, i nadále doufejte v budoucnost.

Zdroj: https://ascensioncalling.com/commander-ashtars-update-humanity-must-stand-united/

Zpět