210 Příručka vibračního inženýra Seian

[ Ezoterika ] 2019-10-23

Toto je mé první vysílání, takže mi dovolte se představit. Pocházím z královského domu Plejád. Pro nás to znamená nepřerušenou rodovou linii. Moje linie vytváří, navrhuje a pracuje s vibracemi.

Rada mě požádala o předání informací o nové krystalické mřížce a podobných záležitostech. Má vlastní pozemská semínka si takové informace užívají. A také milují obyčejné rozhovory o maticích a šroubech.

Dnes bych chtěl mluvit o nové krystalické mřížce, kterou jste vy. Sami jste ji zvládli vybudovat. Možná si to nepamatujete, ale vzpomeňte si na ta rána, kdy jste se vzbudili vyčerpaní. Co myslíte, že jste celou noc dělali. Já sám jsem musel občas dospávat přes den.

Začněme od začátku. Základním stavebním blokem je energie. Je to nervová flexibilní látka. Ve vyšších vibračních stupních je nejpevnější. Zjevně my (zahrnuje to i vás) děláme velkou část naší práce ve vyšších, pružnějších rovinách.

Jako architekt vytvářím kostru a k tomu připojujeme naše myšlenky. Měli byste si dovolit snít, protože to dává prostor božskému vědomí. Rodiče si také chtějí hrát a přidat svou lásku. Tak jsme vytvořili novou krystalickou síť. Ve skutečnosti jsou myšlenky Zdroje filtrovány skrze nás všechny, a proto patří nápad každému. Ve skutečnosti patří celému Multiversu.

Dosáhli jsme kritického množství a pochopili ideu. Jako vědomí jednoty jsme se rozhodli zahájit vývoj. Začali jsme designem, potom plán.. jako každý pozemský projekt.

Začali jsme hrát, ale nikdy to nefunguje. Ne ve vyšších rovinách. Jenže na téhle hře velmi záleží. Vzpomínáte na dětství? Jaké by to bylo, kdyby se vám splnil každý nápad. Když byste potřebovali kladivo, objevilo by se kladivo.

A tato krystalická mřížka je náš sen. Poté, co první myšlenky u otce prošly, vysnili jsme si plány, spolupracovali, vyhazovali to, co nefungovalo, vraceli se a kreslili nové plány, nové sny, nové nápady.

Legrační na snech je, že sen sám o sobě chce existovat! Sen se stává druhem vědomí a spolu s námi se buduje, a ty nejkrásnější sny se přidají k dílu. Tao překvapení jsou božím zásahem hrajícím si s námi.

A vy jako architekt můžete říct ano ... nebo ne. Pokud ne, zmizí, ale pokud ano?!

Představte si, že si hrajeme všichni. Všichni jsme stavěli. Pak přišli jiní, viděli legraci a také se připojili. A tak jsme kolektivně vybudovali novou světelnou krystalickou mřížku.

Takto jsme postavili nádhernou novou krystalickou mřížku ze snů o naší tvorbě. Vše začíná samozřejmě jako boží dílo. Jak se myšlenky filtrují, dostáváme nápad. Na nápadu se podílejí všichni, celá planeta, celé Multiversum. Nakonec narážíme na kritické množství, a nápad jsme znovu pochopili. Jako vědomí jednoty zahajujeme vývoj. Objevuje se kladivo?.. A tak jsme vybudovali Vzestup, a novou krystalickou mřížku? a další sen..

Pamatujete? https://sananda.website/the-pleiadians-via-christine-day-november-1st-2019/

Poselství z Plejád Christine Day 1.11.2019 Zdravíme vás,

Na planetu přichází posílení světla vědomí, které vytváří silný posun sítí na Zemi. Energetické magnetické jádro mění svůj vibrační puls. Vaše vlastní energetické systémy prochází úplným resetem, což vytváří dezorientaci. Celý tento proces vytváří posun na časové ose uvnitř Země. Ve vašem prostředí se objevuje spousta neznámých faktorů.

Do konce roku se rotace Země vyrovná ve vztahu ke Slunci. Při přesunu rotace do vyšší dimenzionální vibrační světelné fáze se Sluncem se zvýší pulzace magnetického jádra.

Na začátku nového roku začne Slunce svítit i do dříve nečekaných míst. Tím dojde k ovlivnění vašeho vnitřního nastavení. Toto je jedinečný čas v historii planety Země.

Snažte se ukotvit do nové doby od nového roku. Budujte toto spojení okamžik za okamžikem, jak se tato událost přibližuje.

Plejáďané

https://www.disclosurenews.it/en/pleiades-1-messages/

Krátké zprávy z Plejád 8. ? 9. 11.2019

Magnetické středy jsou revidovány. Probíhá zarovnávání centrální kopule. Elita podepsala dohody o vnitřním uspořádání. Ve středozemí se tvoří nové regresivní aliance.

Vlny vesmíru způsobují de-linearizaci. Probíhá vědomá integrace s klastry. Důkazy transformací jsou nevyvratitelné. K pádům dochází samo o sobě. Nové přijdou.

Autorizované klony odstraní neautorizované.

Zdroj: https://sananda.website/selan-the-pleiadian-via-c-l-day-october-23-2019/

Zpět