2144 Potopa velké civilizace Miralissa

[ Ezoterika ] 2022-02-22

Chci vám vyprávět svůj příběh od počátku času na Zemi Midgard. Doufám, že vám to pomůže podívat se na sebe z jiného úhlu pohledu. Text je trochu nesouvislý, ale myslím, že je to pochopitelné, nejsem básník, jsem výtvarník.)
Žiji zde od dob prvních osadníků. Byli jsme velmi silná civilizace a oproti současnému vnímání jsme byli bojovní, protože jsme bránili svou zemi. Jak bychom mohli žít dobře, kdybychom neuměli bojovat a bránit své? Každý byl na svém místě a plnil své úkoly. Každý talent, i ten temný, jak bychom řekli dnes, měl své využití, protože byl jen nástrojem. Přinesli jsme velké oběti a tvrdě jsme pracovali, abychom se rozvíjeli a zlepšovali, abychom žili v harmonii a prosperitě. Obrazně řečeno, při své proměně jsme mnohokrát zemřeli a znovu se narodili, abychom sebe a svůj život dovedli k dokonalosti. Vyšší síly nám daly tuto příležitost za naše utrpení a úsilí. Byli jsme rozvíjeni jak po materiální, tak po duchovní stránce. Ale vždycky jsme byli spravedliví! Nebrali jsme zdroje těm, kteří je měli jako jediný zdroj života, a nedávali jsme je těm, kteří nechápali, jak je využít.
Jsem od přírody ničitel, i teď ničím psychické bloky a vše, co brání v pohybu k cíli, dokážu s člověkem promluvit a převrátit jeho pohled na problém naruby a dát mu novou sílu k dosažení cíle (ale nepoužívám to ve jménu opravdového zla, potrestat pachatele mohu jen spravedlivě, ale odpovědnost vždy přenáším na Vyšší soud, oni to vědí lépe - tam je to důležité!) Dokázal jsem silou své mysli prolomit bariéry, které vytvářely krizové stavy, aby došlo k jasnému pochopení, uvědomění si situace.

Abych byl upřímný, zpočátku jsem se myšlenky transmigrace bál jako něčeho pro mě neznámého. Koneckonců jsem musel úplně změnit svůj život. V té době jsem pracoval v soudním systému. Byl jsem neustále v pohybu, na cestách, cestoval jsem, zažíval dobrodružství.
Co se stalo s naší civilizací? Dovolili jsme jedné civilizaci těžit naše zdroje, jako bychom je prodávali. Dokázali si získat naši důvěru tak obratně, že nás ani nenapadlo, že by nás mohli zradit. Obětovali však vše, aby si podmanili naši planetu, a nebylo možné je zastavit. Změnili se, změnili svá těla, aby si nás podmanili a zotročili. Potlačili naši mysl! Pořád mi to zvoní v uších! Byla to jejich zbraň, která blokovala schopnosti božské bytosti. Nemohli jsme na nic myslet a ovládat svá těla jako dříve. Někteří se pak dokázali přizpůsobit těmto podmínkám, což bylo nesnesitelně těžké, a někteří odešli do podzemí, protože v těchto podmínkách nemohli existovat. Za jiných okolností bychom nepřítele porazili, měli jsme na to sílu a prostředky, ale tentokrát ne...

Zaútočili na nás ve sváteční den a překvapili nás. Útočili z oblohy a bombardovali vše kolem sebe. (Ani já nemám v tomto životě rád masové akce a svátky obecně.) Když ti, kteří nás vždy chránili, odešli do podzemí a nyní se zdálo, že jsou slabší než my, při pohledu na děti, které zůstaly s námi, jsem si vztekle řekla, že nebudu rodit děti pro nové ″pány″ planety, nechci, aby trpěly. Mimochodem, tehdy vůbec nebyli staří lidé ani lidé s vráskami, všichni byli mladí, ale dětí bylo málo. (A teď je mi 32 let a stále nechci mít děti, které budou trpět jako já - to je skutečná realita). Obraceli jsme se na předky, kněží hledali pravdu, ale bohové nás nevyslyšeli! Dlouho jsem si byl jistý, že je možné vše změnit, ale velmi jsem se mýlil! Když jsem si to uvědomil, naplnily mě výčitky svědomí, že jsem to nemohl předvídat/nemohli jsme...

Stejně jako mnozí jiní jsem už neviděl své místo na tomto světě; nechtěl jsem žít tak, jak jsme byli stvořeni. Byl jsem ohnivé rasy a stále jsem impulzivní a vznětlivý. V tu chvíli jsem se vyloženě vyděsil a udělal rituál, abych se dostal do temných světů a naučil se všechny věci, které umí. A v tu chvíli to vypadalo mnohem hůř než na Zemi... To byla částečně moje velká chyba, ale to je jiný příběh... Chci tím říci, že každý z nás má světlé dobré i temné stránky charakteru a není třeba blokovat ani jednu, ani druhou, ale je třeba najít pro ně správné využití a harmonizovat je v každodenním životě, protože jsou to jen nástroje. Je to jako s ohněm - může vás zahřát a uvařit jídlo, ale může také zabít nebo zmrzačit. Jakékoli destruktivní nástroje mohou být použity k prolomení překážek na cestě k vaší harmonii a cíli. Přijměte se takoví, jací jste, a mějte se rádi! Žijeme na této planetě, na kterou bohové nesestoupí, dokud si v ní neuděláme pořádek a neočistíme energie. Jsme nyní chladnější než ti bohové, kteří nás opustili, když jsme potřebovali pomoc! Nechci ranit city věřících, chci vám říci, že jste právě těmi Bohy! A teď se ukáže, kdo je víc v pohodě, jestli vy, kteří žijete tady, nebo oni, kteří sedí na obláčcích našeho vědomí!
Hodně štěstí všem! Tvůj vzpurný temný anděl!

Zdroj: https://absolutera.ru/article12513

Zpět