5781 Archanděl Michael: Vstup do zlatého věku Asara Adams

[ Ezoterika ] 2024-01-22

Posíláme vám požehnání Lásky a Světla, v tomto okamžiku Teď, a vyzýváme vás, abyste otevřeli své srdce našemu poselství pro vás... Milovaní, vstoupili jste do nové reality a došlo a bude docházet k mnoha viditelným i neviditelným změnám okolností. Okolnosti a situace, které neslouží vašemu Nejvyššímu dobru, mohou odpadnout, aby uvolnily místo časové linii vyšší dimenze. Překračujete práh do nové reality Božského Světla, Míru a Lásky. Čím více se odevzdáváte Božskému, aby vás přeneslo do nového života plného radosti, hojnosti a pohody, tím snazší pro vás tento přechod bude. Doba boje končí a začíná nový zlatý věk. Stačí BÝT a spojit se s Božským zdrojem/Bohem v sobě i mimo sebe. Ptejte se, naslouchejte a následujte jemné pobídky své JÁ JSEM přítomnosti a Ducha svatého. Když dovolíte, aby vám toto Božské vedení přineslo vše, o co jste žádali, a ještě více, vězte, že jste vyjádřením a prodloužením Boha. Jste velkolepí a svatí. Jste předurčeni k tomu, abyste na této pozemské úrovni ztělesňovali Boha a spolu s ním prožívali Nebe na Zemi. Dovolte, aby se pro vás rozvinulo vše dobré. Vše je v Božském řádu. Užívejte si každý okamžik! Vězte, že vše je v pořádku, milovaní. Vítejte doma. Kráčíme vedle vás na každém kroku. Drazí, jste nadmíru milováni. Vždycky. Jsem archanděl Michael a přináším vám tuto pravdu.

Zdroj:

Archanděl Michael: Vstup do zlatého věku Asara Adams>https://eraoflight.com/2024/01/22/archangel-michael-entering-the-golden-age/


Archanděl Michael: Vstup do zlatého věku Asara Adams


Zpět