4333 Satan a Lucifer Kabamuru

[ Ezoterika ] 2023-05-28

Byla jsem vychována jako věřící, takže chápu odpor k odpoutání se od konkrétních výkladů. Ale abychom našli skutečnou pravdu, musíme být ochotni přehodnotit svá nejhlubší přesvědčení. Plejádské informace nám pomáhají vidět širší obraz. Satan není jméno, je to titul, který znamená ˝postavit se proti˝. Může se používat abstraktně nebo může označovat bytost, která vede temné síly na Zemi. Na své domovské planetě je Pidkozox velký plaz. (Ne všichni reptiliáni jsou zlí, ale tento je.) V mýtech byl zobrazován jako šedivý stařec. Ve své skutečné podobě má čtyři ruce, dlouhé drápy a šupinatou žlutou kůži. Nepochází z Orionu, ale z naší sluneční soustavy. Pidkozox nikdy nebyl členem Galaktické federace, ale byl otcem a rádcem někoho, kdo jím byl.

Oppišeklio byl bratrem sirianského vůdce Aštara. Ze žárlivosti a pod Pidkozoxovým vlivem vedl Oppisheklio frakci Sirianů a reptiliánů na Zemi. Hráli proti sobě, aby rozdělili lidi do kmenů a vyvolali války. Pidkozox byl rozzlobený Bůh Otec (zlý policajt) a Oppisheklio byl falešný světelný Bůh nabízející lidem poznání (dobrý policajt). Ve starověké Mezopotámii to byli Enlil a Enki. Byli to otec a syn, nikoli bratři.

Lucifer znamená nositel světla, ale měl by se vykládat jako falešné světlo, když se vztahuje k Enkimu. Často si hrál na boha slunce nebo na syna Boha Otce. Jako Enki Oppišeklio změnil pouze jednu krevní linii, ale sám sebe nazýval stvořitelem celého vesmíru. Lidé byli vylepšeni Plejáďany a Galaktickou federací miliony let před příchodem těchto vzbouřených anunnaků. V satanistickém zřízení jsou oslavovány temné síly. Enki byl oslavován, protože falešné světlo bylo vždy hlavním proudem.

Skutečné světelné síly byly vždy s námi a pomáhaly Zemi mnoha způsoby, ale jejich význam byl establishmentem znehodnocen. Poslední lidský život Pidkozox prožil jako Henry Kissinger v dřívějším období svého života. Posledním lidským životem Oppišeklia byl Josif Stalin jako duše, která vstoupila do jeho života později. Obě entity jsou v současnosti uvězněny na základně Galaktické federace v Antarktidě. Démon jménem Bes jim slouží jako posel pro komunikaci s kabalou. Kabalu vede Larry Page (dříve George Soros). Na tajných schůzkách provádějí krvavé rituály, aby manifestovali temné plány. Částečný přístup je povolen Galaktickou federací jako součást zkušenosti duality až do Posunu. Poté, co všichni opustí tuto časovou linii, tyto bytosti budou trvale pod dohledem Galaktické federace.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/23/satan-and-lucifer/

Zpět