4609 Vyšší rada: Pamatujte na sílu svého vědomého uvědomění Nadina Boun

[ Ezoterika ] 2023-06-27

Při všech problémech ve vašem světě si vzpomeňte. Vaše soustředění má obrovskou moc. Kam směřuje vaše soustředění, tam směřuje i vaše vědomí, a když jste si tak vědomi všeho, co se děje špatně, jste pak ve stavu odporu, tlačení, obviňování, boje s tím, co je. Proto bychom stáhli svou pozornost od toho, co nám neslouží, a předali bychom tento předmět větší, láskyplnější, moudřejší síle, aby si s ním poradila, upravila ho, napravila, a přenesli bychom svou pozornost, své zaměření, své vědomí na věci, které nás rozesmívají, které jsou hodny našeho uznání a díků, na věci, které jsme rádi, že máme, že je vidíme, že si jich všímáme, že je slyšíme, že jim věnujeme pozornost.

Problém nikdy nevyřešíte tím, že na něm budete udržovat své vědomí, bez ohledu na to, jak moc křičíte, že je špatný, nebo jak moc si přejete ho změnit. Pokud chcete někdy změnit to, co je, musíte se posunout za to, co je. Překročíte ho tím, že stáhnete svou pozornost a přestanete z něj dělat tak důležité téma. Můžete se přes to přenést tím, že si to představíte lepší. Můžete se přes to přenést tak, že budete důvěřovat vyšší moci, že to obrátí ve váš prospěch.

Jako suverénní, svobodná, mocná bytost jste pánem svého času, své nálady, své pozornosti, dříve než jste pánem této reality. Nejprve musíte ovládnout sebe, než ovládnete vnější svět, neboť k čemu je vám ovládání vnějšího světa, když nemáte kontrolu nad svým vnitřním světem, když vnější svět je pouhým odrazem vnitřního? Jako silná, svobodná bytost máte schopnost soustředit se, schopnost rozhodovat se, zúžit se na jednu konkrétní věc a učinit ji dominantní. Máte moc vybrat si, kým byste raději byli, jak byste se raději cítili. Tuto moc máte bez ohledu na cokoli. Bez ohledu na to, co se děje, máte tuto schopnost zvolit si, jak se budete cítit, bez ohledu na to, co se děje. Bez ohledu na to, co se děje, máte tu moc zaměřit svou pozornost a soustředit se na cokoli chcete a kamkoli chcete.

Nic vám není vnucováno. Nic nemusí zůstat ve vašem prožívání dlouho, pokud to nechcete. Nikdy se však ničeho nemůžete zbavit tím, že na tom budete udržovat své vědomí a svůj úsudek o tom, jak je to špatné. Válku nikdy nevyhrajete válčením; v takovém scénáři prohrávají obě strany. Musíte najít způsob, jak se nad to povznést, a když se vám to podaří, hádejte co? Uvidíte více z obrazu, všímáte si více věcí, kterých si můžete vážit, vidíte více věcí, ze kterých se můžete radovat... Jinými slovy, problémy už vám nepřipadají tak velké, tak důležité.

Chápeme, že když se děje něco, co se vám opravdu nelíbí, nad čím nemáte moc, co nemůžete změnit nebo ovlivnit, první tendencí je bojovat proti tomu slovy, vibracemi, postojem. To však škodí pouze vám, nikoliv problému. To vás pouze sráží na stejnou úroveň jako problém, staví vás to na stejnou vibrační frekvenci, udržuje vás to v režimu problému, kde je všechno špatně. Pokud byste chtěli tento problém uzdravit, změnit, zlepšit, vaše pozornost by se pak zaměřila na věci, které jsou lepší povahy, veselejší povahy, na témata, o kterých je uspokojivější mluvit a přemýšlet. Neříkáme, abyste problém popírali, říkáme, abyste mu nevěnovali svou negativní pozornost, abyste ho neživili svou negativní energií, protože negativní se živí negativním a roste díky němu ještě více.

Jste mocným tvůrcem a vaše soustředění je jedním ze způsobů, jak si vytváříte realitu. Pokud bychom řekli, že žijete a prožíváte život prostřednictvím svého zaměření, pokud bychom řekli, že žijete uvnitř svého zaměření, pak byste možná měli přehodnotit, na co se zaměřujete. Možná budete chtít procítit to, na co se zaměřujete. Pokud je vědomí skutečně jedinou věcí, která existuje, pak to, čeho jste si vědomi, tvoří obsah vašeho současného vědomí, a proto je to svým způsobem tam, kde žijete v daném okamžiku.

Navenek není co měnit. Všechny změny se odehrávají uvnitř. Všechny změny se dějí prostřednictvím vašeho vlastního vědomí, uvědomění, soustředění. Když si osvojíte jiné vědomí, můžete to prožít a zažít. Vaše prožívání tohoto světa je skutečně záležitostí okamžiku, dobrodružstvím, hrou. Když se konečně rozhodnete udržovat své vědomí na všech dobrých věcech a okamžitě stáhnete svou pozornost od všeho, co dobré není, pak se naučíte častěji udržovat tento stav blaženosti, stav uznání, radosti, lehkosti, dokonce i jasnosti. To vše je ve vaší moci, ve vaší schopnosti to udělat. Vy jste zde pánem. Nedovolte, aby něco přišlo a zničilo váš vnitřní klid. Nedovolte, aby přišlo něco, co by vám ukradlo radost tím, že jí přestanete věnovat svou nedělenou pozornost, že se obrátíte k věcem, které jsou pro vás hodnotnější, které jsou více odrazem vašeho pravého já, které jsou více důkazem toho, jak jste milováni a podporováni. Tyto věci musíte hledat, nevyskočí vám na oči, pokud se tam nepodíváte. Musíte vynaložit to malé úsilí, abyste přesunuli svou pozornost, abyste přesunuli své vědomé uvědomění z jednoho předmětu na druhý, a to umíte mistrně. Proto se nikdy neohlížejte na problémy, upřete svůj zrak na to, co můžete chválit, oceňovat, milovat, přijímat se širokým úsměvem na tváři.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/27/the-higher-council-remember-the-power-of-your-conscious-awareness/

Zpět