2501 Zůstat pozitivní Sharon Stewart

[ Ezoterika ] 2022-05-03

S rizikem, že budu příliš vysvětlovat, co se děje..... Ivo a já diskutujeme více o Pravdě.
Myslím, že lidé ještě zcela nechápou, co se děje. Jsou to vědátoři, kteří mají systémy víry, které omezují jejich chápání situace. Není to o politice - je to o exopolitice. Není to o fyzice - je to o metafyzice. Jde také o to, abyste si uvědomili, jak mocná je vaše mysl. To je velmi důležité.
Procházíme procesem vzestupu. Přicházejí energie, které pomáhají rozvibrovat naši planetu zpět na frekvenci páté dimenze. My jdeme spolu s ní.
Lidé na této planetě i mimo ni na tom pracují již dlouho před touto dobou, tisíce let, ano, Ježíš nám přišel pomoci projít tímto procesem. Země se již dříve několikrát pokusila o vzestup a neuspěla. Jedním z pokusů byla Atlantida. Předtím byly další. Problém s myslí pozemšťanů spočívá v tom, že se zaměřili na materialismus, nikoli na spiritualitu. To je nízkofrekvenční vibrace.

Taková je historie. V pozadí současných událostí pracovalo mnoho lidí na jejich uspořádání tak, abychom mohli projít procesem vzestupu. První jejich velkou výhrou bylo, že v roce 2012 skončila časová linie Armagedonu - už nehrozil katastrofický výbuch, který by zničil Zemi.
Na planetě však stále existovalo mnoho temnoty a zla, které pokračovaly i po roce 2012 a které nás ovlivňují dodnes - pokud to dovolíme. Právě ta část se týká posílení. Můžete zažít negativitu a zahořknout a rozzlobit se, nebo můžete zažít negativitu a využít ji k tomu, abyste se povznesli na vyšší vibrace. Potopit se nebo plavat. Co uděláte vy? Ivo a já jsme vás učili, jak plavat, jak navzdory jakékoli negativitě zůstat pozitivní a přestat vytvářet krmení. To je důležité.

Dovolte mi uvést několik příkladů. Existují lidé, kteří prošli programováním Monarchu, byli z něj zachráněni a stali se z nich whistlebloweři. Existují lidé, kteří nedávno ztratili své blízké a začali mluvit o tom, co je zabilo. Jsou lidé, kteří si prošli nepřízní osudu, ale využili ji k tomu, aby pomohli vzdělávat veřejnost. A jsou jiní, kteří utrpěli nepřízeň osudu, ale nevyužili ji pro veřejné blaho, ale využili ji k tomu, aby zničili sami sebe. Všichni v tomto Matrixu trpíme nepřízní osudu, ale je velmi důležité, jak na ni reagujete. Proč je vaše mysl tak důležitá? Vytváří tuto realitu. Kdyby vaše mysl nebyla tak důležitá, proč by se tolik snažili ji ovládnout? Proč na vás používají EMP, proč se tak usilovně snaží vymýt vám mozek prostřednictvím televize, proč cenzurují lidi, jako jsem já, proč chtějí, abyste byli přilepení k mobilu? Proč ohlupují školní osnovy, aby eliminovali myšlení a zvýšili zapamatování faktů? Proč vám neustále lžou? Není to kvůli mně, je to kvůli vašim geniálním mozkům! Nechtějí, abyste je používali.

Právě teď se události připravují tak, aby se z této planety odstranilo zlo. S archonty se vypořádávají síly archanděla Michaela, kolem planet se uzavírají temné portály, obracejí se polarity, aby sem mohly opět proudit pozitivní energie, členové DS jsou souzeni a věšeni, nebo se obracejí ke Světlu a jsou chráněni, aby mohli tento svět připravit na zákon GESARA a zavedení Galaktického kodexu.
To vše se nyní děje. Zlo je neutralizováno. Chtějí nás dostat zpět do neutrálního stavu bytí, abychom mohli začít projevovat pozitivitu ve svých životech a podstoupit vzestup. Až skončí utrpení, zejména finanční utrpení prostřednictvím fondů St Germain, budou lidé schopni začít se znovu rozhodovat, což je to, co má být člověk se svobodnou vůlí schopen dělat. To bylo lidem na Zemi odebráno, naše ruka byla donucena se podřídit a nyní se v tomto ohledu stávají obzvláště neoblomnými, zejména například zde v Kanadě. Použili vaši svobodnou vůli, aby vás zotročili.
Ivo: To je správné, má lásko, dobré obecné shrnutí současných událostí. Dovolte mi, abych se věnoval některým podrobnostem.

Na našich webových stránkách na stránce Pravda, je prolášení: ʺChystáme se vzestoupit JIM
NAVZDORY. Prostě si vezmeme všechno, co nám nabízejí - dobré i špatné - a využijeme to k tomu, abychom prošli vzestupem. Můžeme to udělat, protože jsme mocnější než oni. Jakmile se vrátíme do své moci, oni nás už nebudou moci ovládat.ʺ Toto tvrzení je zcela pravdivé.
Když se lidé naučí reagovat pozitivně, ve svém vlastním zájmu, na jakoukoli situaci, když přejdou z mentality přežití do mentality prosperující, začnou jednat pozitivněji. Je to přirozené.
Budete stoupat navzdory nim. Lidé šíří informace, aby pomohli osvítit ostatní lidi. Ano, tyto informace jsou omezeny systémy přesvědčení lidí, avšak i tyto systémy přesvědčení se v určitém okamžiku začnou transformovat, jak se lidé budou měnit.
To, od čeho se musíte oprostit, a uvědomuji si, že je to obtížné vzhledem k některým okolnostem, které nyní lidi postihly, je pohlížet na cokoli jako na něco špatného. Protože když to označíte za špatné, často podlehnete neužitečným vzorcům mysli, vzorcům chování, což vás naučili - podotýkám, že oni. Ano, pokud vám zemře milovaná osoba, musíte truchlit. Ale i to, jak se říká, pomine. Samozřejmě, že vám milovaná osoba chybí, ale nedovolte, aby tento zármutek vyvolal stav, kdy se vám stýská i po vás, stav eroze já. Když se váš nezvládnutý zármutek stane otázkou identity sebe sama, máte problém. To je to, co říkám.

Sharon nebyla nikdy zamilovaná ani do jednoho ze svých rodičů a celý život truchlila nad normálním láskyplným vztahem, který s nimi nikdy neměla. Když došlo na jejich odchod, prolila jen málo slz, protože už strávila celý život truchlením nad nimi. Naučila se však vzít si jejich dary - to, co ji měli naučit - a využít tyto dary k tomu, aby prošla vzestupem a znovu se posílila. Nyní je v bodě, kdy dokáže snadno manifestovat věci, a směje se, když vidí, jak život reaguje na tvůrčí schopnosti její mysli. A ano, má lásko, stvořila jsi toho přítele, který si přišel hrát s osamělým chlapcem odvedle.

Sharon: Ano, řekla jsem jeho otci, že chci manifestovat kamaráda, se kterým by si mohl hrát, protože pořád sportuje a jezdí sám na kole. Včera jsem ho viděla, jak jezdí po ulici s jiným chlapcem ze školy, se kterým si nikdy předtím nehrál. Tak doufám, že se ten kluk vrátí.
Ivo: Všechno je teď otázka toho, jak to chceš vnímat: pozitivně nebo negativně. Ty vnímáš smrt negativně, takže se samozřejmě DS bude snažit zabít co nejvíc lidí, aby udržela vibrace zbývajících lidí na nízké úrovni. Copak to nevidíte? Omezili vaše informace o smrti a naučili vás se jí bát, takže smrt vnímáte negativně. Není tomu tak. Je to volba, kterou dělá každá duše, a když má možnost volby, není negativní. Věříte, že smrt je konečná, že když zemřete, všechno pro vás končí. To je dezinformace. Ve starověku mohli ʺmrtvéhoʺ člověka vidět ti, kteří se ještě neodinkarnovali, a interakce probíhala normálně dál. Vy už tuto schopnost nemáte, protože se domníváte, že ji nemáte. Mohli jste také vidět džinny, zlé duchy a podobně, ale nyní už ne. Protože vás změnili, abyste byli nevědomí.
Jsou velmi manipulativní a lstiví. A jsou to zabijáci. Zabíjejí bez lítosti.
Kdyby všichni na planetě Zemi právě teď viděli vše jako pozitivní, vytvořili byste Velký sluneční záblesk, po kterém všichni tolik toužíte. Ale mnozí z vás reagují na své stíny tím, že v nich zůstávají. Ne, je třeba je přeměnit.
Když vidíte to, co nazýváte špatnými zprávami, zeptejte se sami sebe: ʺJe na této zprávě něco dobrého?ʺ.

Sharon: Já to dělám. Viděl jsem, že kanadský premiér hrozí schválením zákona C-11, který bude cenzurovat kanadský obsah. No, to už mi přece dělají. Pracuji na amerických stránkách, takže to dostávám pořád. Co pozitivního si z toho mám vzít? Jednoduché: čím více nám toho řeknou, tím více lidí se seskupí a bude bojovat proti tomu, co dělají. Říkají nám, co se nám chystají udělat. Skvělé, děkujeme, teď proti vám budeme bojovat! Je tu další pozitivum, protože vznikají nové sociální sítě, jako je Truth Social, a Michael Jaco má teď také svou.
Další z nich: Kanadský provinční premiér se nám snaží sebrat zbraně. To je skvělé, protože to zapojuje více lidí do boje za svá práva. Úžasné! Dříve nebo později se to dotkne každého, a čím více se to bude dít, tím více lidí se postaví a řekne ʺneʺ.
Ivo: Ano, síla pozitivního myšlení. Když myslíte pozitivně, slaďujete se s vesmírem. Když myslíte negativně, slaďujete se se zlou agendou. Vyberte si. Každá myšlenka se počítá.
Řekla jsi: ʺProstě si vezmeme všechno, co nám nabízejí - dobré i špatné -, a použijeme to k tomu, abychom prošli vzestupem.ʺ To je pravda. Co to znamená pro lidi na Zemi?
Opět jde o to, co považujete za dobré a špatné. Vy se domníváte, že pan T je dobrý. Mnozí věří, že pan P je špatný. Lidé v Rusku ho milují, takže je to všechno relativní. Existují také odstíny šedi.
Ve skutečnosti pan P osvobozuje ukrajinský lid. Mnozí z nich to také vědí. Američané jsou krmeni dezinformacemi, takže mnozí věří, že Ukrajinci trpí. Vidíte, jak se teď vyvěšují ukrajinské vlajky. Dobro zvítězí. Nakonec i ten nejvymytější člověk na Zemi pochopí, kdo je zlo a kdo Světlo. (pozn. testovacích subjektů nepočítaně)
Ty máš před ostatními náskok. Je mnoho lidí, kteří mají stále ještě velmi vymyté mozky.

Sharon: Takže se musí stát víc, aby se probudili, víc takzvaných špatných věcí.
Ivo: Ivo: Správně.

Sharon: Proč to musí být negativní, Ivo?
Ivo: Důvodem je kolektivní myšlení. Je na nízké frekvenci, takže negativní události se mohou stále projevovat. Proto říkám, abychom se na negativní události začali dívat pozitivně. Může to vyžadovat určitou praxi, ale to, co děláte, je, že dodáváte Světelnou energii proti temné energii, kterou do události dodávají lidé, kteří se bojí.
Ivo: Vezměme si událost na Ukrajině. Tolik lidí se bojí jaderné války, ale když vidíte pana P. jako dobrého a člověka, který osvobozuje mnoho lidí od utrpení, živíte do události pozitivní energii. Když ti, kdo se bojí, budou do události nadále vnášet negativní energii, archanděl Michael vás žádá, abyste do události vnášeli pozitivní energii lásky, a tím neutralizovali nebo transmutovali negativitu vytvořenou ostatními.
Vaše individuální mysli takto pracují neustále, nyní vás žádáme, abyste tak činili jako kolektiv.
Například Sharon je na bylinném režimu, díky němuž zaznamenala pozitivní změny ve svém imunitním systému i ve spánkových návycích. Je ráda, že tyto bylinky našla, protože cítí, že se díky nim její chronická únava zlepší nebo možná úplně zmírní. Jedinou výhradou je však doprovodná strava. Měla velké žaludeční problémy, dokud nedodržela dietu, která je velmi omezená, založená na rýži a pro žaludek lehce stravitelných věcech. Nemůže už jíst svůj každodenní salát ani si pochutnat na pamlscích. To ji rozčiluje. Nicméně si stoupla na váhu a vidí, že od doby, kdy dietu dodržuje, má nyní o pět kilo méně, takže nyní převažují pozitiva nad negativy. Tohle děláte ve své mysli neustále. Zvažujete pozitiva a negativa. Sharon má pocit, že jí bylinky pomáhají a navíc hubne, takže bude v dietě pokračovat.

Sharon: Přišla jsem na to, že můžu jíst kuřecí kari, což je samozřejmě kurkuma. Při této dietě toho opravdu moc jíst nemůžu, je to opravdu omezené. A já jídlo miluju, takže mi chybí.
Ivo: Ano, udržuje to empatika ukotveného k zemi, jinak by tě vysoká frekvence empatika odváděla od země. Pravidelné uzemňování bude nutné, pokud nebudeš jíst svou běžnou stravu.
Žádá se po vás, abyste neutralizovali energie mysli, ale jako kolektiv, ne jako jednotlivec.
To je právě teď důležité, protože mnoho lidí je stále klamáno. Ti, kteří nejsou, musí zůstat pozitivní tím, že uvidí pozitivitu za tím, co se odehrává, a ne tím, že budou zlostně shazovat ty, kteří ještě spí. Uvědomujeme si, že cítíte, že jejich mysl ovládaná myšlenkami nadále vytváří tyto negativní okolnosti, dokonce si tyto okolnosti vynucuje, ale to se dá snadno napravit: Děkujte Bohu, že nejste v jejich kůži, protože jste tam kdysi byli také.

Sharon: Ano. Vděčnost je správná cesta. Alespoň jsi vzhůru. To tě staví do pozice, kdy se můžeš snažit druhým pomáhat, ne je shazovat.
Ivo: To je pozitivní postoj k současné situaci. Pokračování v takovém postoji vás i ostatní kolektiv nadále povznáší. Jsem vždy pozitivní a mám k tomu důvod. Mohu říci, že v tuto chvíli bych jen těžko viděl v čemkoli negativní, takže to znamená, že mohu snadno udržovat svou vibraci.
Některé tvé chování mě překvapilo, i když lidstvo na Zemi pozoruji už dlouho.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/05/remaining-positive-in-this-now-ivo-of.html

Zpět