5741 Historický výzkum 3. Peter B Meyer

[ Ezoterika ] 2024-01-15

Neznámé dělá nemilované
V této sérii historických výzkumů se krok za krokem odhaluje kultura našich předků; měli široké znalosti o vesmíru; měl různé dovednosti, které jsou nám dnes neznámé, ale naštěstí se někde zachovaly. Naši předkové byli mnohonásobně vyspělejší než my dnes. Přemýšlej o tom.
Vaše vysoce kvalitní příspěvky pomáhají pozvednout mé vědomí na vyšší úroveň. Mnozí z vás dorazili na křižovatku. Vpravo vede široká cesta do hluboké temné propasti. Vlevo vede úzká, dlouhá a obtížná cesta vzhůru ke Světlu a Lásce. Volba je na tobě!

Čtyři lidské rasy, každá s jinou barvou pleti
První osadníci dali naší planetě jméno - Midgard. Dnes používaný termín - ˝Země˝ je pouze synonymem pro slovo ˝planeta˝. Naše slunce se tehdy jmenovalo ˝Jarilo˝. Bílá rasa a lidé se žlutými tvářemi, byli spojenci v konfrontaci s mimozemšťany. Bylo jim dovoleno usadit se na Zemi Midgard a bylo jim přiděleno místo na jihovýchodě, blízko východu slunce Jarilo. Jméno Arimia bylo jméno pro moderní Čínu. Dalšímu zemskému spojenci, rudým lidem ze Země Ohnivého hada, bylo přiděleno místo na velkém ostrově v Atlantském oceánu. Tento ostrov se nazýval ˝Antlan˝, Země mravenců. Staří Řekové ji nazývali Atlantida. Podle starověkých pramenů byli odtud po zničení Atlantidy před 13 000 lety spravedliví lidé s červenou kůží transportováni na americký kontinent ve vajmarách (člunech). V Americe se tak objevili lidé s červenou pletí, kteří přinášeli nejen známky míšení s bílou rasou, ale také kulturu, kterou od nich převzali. Da´árijci zachránili část lidstva černé rasy, která zahynula na různých místech zemí v temných pustinách, zničených mimozemšťany, v důsledku Velké Azy, tedy vesmírné války. Přesídlili je na africký kontinent a do Indie, čemuž odpovídaly klimatické podmínky, na které byli tito lidé zvyklí. Zachránili také některé černochy před zničením na planetě, která ležela mezi Marsem a Jupiterem, odkud se později vytvořil pás asteroidů. Na naší planetě tak vzniklo humánní společenství čtyř ras. Všechny výše uvedené rasy, i když se liší barvou pleti, sdílejí stejný genotyp. Nepřátelé současných bílých a dalších ras na Midgard Zemi jsou vyslanci z tzv. Pekelného světa, tedy nepřátelské civilizace z periferie galaxie, které tajně pronikly na Midgard Zemi a území jejich příbytku tak zůstalo nedefinované.

width=


Naši dávní předkové je nazývali ˝vetřelci˝ a místo jejich primárního prostředí označovali jako peklo. Jak naznačují starověké dokumenty, tito nepřátelští tvorové měli odlišný genotyp, byli původně bisexuální (hermafrodité), takže mohli být samičí nebo samčí a měnili svou sexuální orientaci v závislosti na fázi měsíce.

Barva jejich kůže byla tmavě šedá a barva očí jejich zornic byla černá nebo jiné barvy kombinované s černou. Barva jejich vlasů byla černá s krvavě červeným nádechem nebo úplně červená. Jejich výška nepřesahovala 150 cm a pro barvu pleti a nedostatek spirituality je naši předkové nazývali ˝Šedí˝. Postupem času se tito mimozemšťané geneticky promísili s nejhoršími odpadlíky lidské rasy. Takže i když postupně ztratili své vnější známky bisexuality, jejich evoluce vedla k poměrně velké vrstvě jedinců s genetickými a sexuálními abnormalitami. Lidé na Zemi Midgard nebyli nedotčeni svými vyvinutějšími a ˝bohatšími˝ příbuznými z nejbližších hvězdných světů. Ty jim nabídly podporu v jejich vývoji. Jedním z těchto kurátorů a skutečnou historickou postavou byl Perun z Urai-Země, který se nachází v souhvězdí Orla. Když před 40 000 lety navštívil naši planetu potřetí, předal lidem znalosti a varoval je před hrozícími nebezpečími a nadcházejícími událostmi, které ležely v budoucnosti více než 40 000 let. Naši předkové zaznamenali tyto znalosti v X´Arijanských runách, devíti knihách ˝Santii Veda Perun˝. Tyto spisy spolu s dalšími starověkými dokumenty tvoří slovansko-árijské védy, z nichž některé byly přivezeny do Indie během dvou árijských tažení v letech 2692 a 2006 před naším letopočtem.

Perun měl syna Tarchuse a dceru Taru. Po migraci lidí přes Asii Tara dohlížela na oblast od Uralu k Ch´Árijskému moři - jezero Bajkal - a Tarch na oblast od Ch´Árijského moře k Velkému (Pacifiku) oceánu. Celá tato oblast byla nazývána zemí Tarch a Tara, což bylo později změněno potomky na Tartarii a ještě později na Ruskou republiku. Naše předky navštívilo mnoho dalších ˝bohů˝, kteří dohlíželi na jejich klany, se kterými byli geneticky spjati. Poté však byly tyto oficiální návštěvy omezeny, zatímco mnohem později, krátce po roce 2012, byla na Zemi opět ˝nahlášena˝ lidská setkání s mimozemšťany.

Starověký slovanský kalendář (7529 let)
Říší slovanské rasy byla část zvaná Belovodie, rozlehlá oblast mezi Uralem a jezerem Bajkal zahrnující celou Sibiř s centrálním městem Omsk. Tato oblast má velmi dlouhou historii a ovládala velmi pokročilé vědy a kultury. Jezero Bajkal je největší sladkovodní jezero na světě (objemově) a nejhlubší jezero na světě. Má tvaru půlměsíce a nachází se v jižní Sibiři v Rusku. ˝Jezero Bajkal je také nejstarší jezero na světě. Je domovem asi 1700 až 1800 endemických druhů rostlin a živočichů,˝ říká Jennifer Castnerová z programu Pacific Environment Russia. Navíc díky hloubce jezera obsahuje 20 procent veškeré světové sladké vody.

Obyvatelé této oblasti tvořili pevně spojený mocný, ale spravedlivý slovanský národ. Byli přátelští ke všem lidem dobré vůle, ale tvrdí a pevní vůči nepřátelům své vlasti a rodiny. Ochraňovali slabé a bezmocné ve společnosti a bojovali proti otroctví. Měli etické a morální zásady, které se nazývaly ´klan´. Slovo právo vzniklo z tohoto společenství. Rozsah zákonů byl odvozen od úrovně mocenské struktury, protože zákony měly proměnlivou morální hodnotu. V důsledku toho pro ně měly světové zákony vždy menší váhu než jejich vlastní, zvané Kony. V tomto duchu podobném Kristu žili a jednali naši předkové. Řídili se především vlastním svědomím. Proto je dobyvatelé s menším svědomím tak silně nenáviděli, protože je nikdy nedokázali ovládnout a pokořit. Před 7529 lety byl ve hvězdném chrámu slavnostně otevřen staroslovanský kalendář na památku zpečetění míru. Díky vítězství našich slovanských předků nad krvežíznivou mocí draka vznikla neporušitelná mírová smlouva mezi Arimií (Čína) a Asií (Daaria, Hyperborea).

Před 321 lety, v roce 7208, zrušil car Petr I. ˝Staroslovanský kalendář˝ a nařídil všem přejít na nový, západoevropský kalendář, který vychází z údajného narození Ježíše. Podobně byl i Nový rok astronomickým slunovratem, takže v roce 7208 na oslavu Nového roku, 1. ledna 1700, došlo ke změně kalendáře, s čímž všichni poslušně souhlasili! Výsledkem bylo, že mrknutím oka zmizelo 5508 let bohaté slovanské historie, včetně uzavření míru ve hvězdném chrámu! Osud každého starověkého vyznavače védské víry a těch, se slovanským původem, byl poznamenán utrpením a bolestí! Celé rodiny krásných, silných, citlivých a inteligentních lidí byly vyhlazeny, zmizely beze stopy a jejich domovy byly vypáleny.

Přesto stále existuje mnoho osobností či strážců, kterým záleží na uchování znalostí svých předků. Žijí především na území Tomské a Krasnodarské oblasti, na Angaře, u řek Ob a Jenisej. V těchto oblastech jsou dodnes zachovány zbytky staré slovansko-árijanské civilizace a Velké Rassénie. To je oblast, do které se naši předkové přestěhovali z Hyperboreje poté, co byla zaplavena. Byla to oblast zvaná Arya, Belovodie, Tartary, Tarch-Tartary, pojmenovaná po bozích Tarchus a Tara, kteří byli ochránci našich předků. To byla vlast našich slovanských předků a zde lidé žili v Pravdě jako bratři a sestry. Tento zlatý věk lidstva si pamatovalo mnoho národů: Slované, Indové, Peršané a zachovalo se ve spisech Sumerů a starověkého Řecka. Civilizace ruských zemí, jako je Belovodie, Assia, Rassenia, Tartaria, jsou vylíčeny a zmíněny v mnoha indických, čínských, perských, arabských, byzantských a ruských zdrojích. I nyní na tomto území žije nepříliš početná skupina slovanských antiků, kterým se podařilo poznat kulturu svých předků; měli rozsáhlé znalosti o vesmíru, různé dovednosti byly zachovány z dob dávno minulých.

Temné období lidstva pod názvem ´Noc Svaroga´.
Držitelů těchto prastarých informací mnoho nezůstalo, ale drží se pevně při sobě a uchovávají ˝oheň˝ těchto znalostí v místech ˝slovanských bohů˝ s optimismem, že jejich znalosti umožní znovuzrození slovansko-árijanského státu, protože mocný duch bratrské Hyperborei stále žije ve všech bdělých slovanských srdcích. - Prosím, šiřte to dál!!!

Čtyři typy planetárních civilizací - od Michio Kaku
Lidstvo je civilizace typu 0. Podle fyzika Michio Kaku vypadají typy 1, 2 a 3 jako ty popsané v jeho videu. Renomovaný fyzik Michio Kaku diskutuje o tom, jak lze identifikovat a kategorizovat pokročilé mimozemské civilizace. Podle Kakua je rozpoznání prostorové inteligence výzvou, ve které mohou být kvantové počítače užitečné při detekci signálů od jiné inteligence, stejně jako jsme se naučili analyzovat vzorce v delfíní komunikaci.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/15/historical-research-3/

Zpět