1695 Vyšší Já Elena Eleya

[ Ezoterika ] 2021-10-05

Q: Mnozí lidé nevědí, jaký mají směr, stojí před volbou a nevědí, jaký směr zvolit, kam jít.
A: Především si stanovte priority. Jste v takovém stavu mysli, že potřebujete vyřadit mnoho nepotřebných programů. Celistvost člověka spočívá v jeho vůli následovat volbu duše. Je to váš program pro období inkarnace. Zjistit ho můžete v Akáše.

Q: Jak najít program Duše této inkarnace, který je v nich vložen?
A: Nejprve je to intuice, je to touha, přání dělat to, co se člověku líbí. Pomocí své intuice se člověk pohybuje po své vlastní cestě. Lidé většinou svou intuici odsunou kvůli prospěchu, například si při hledání cíle vybírají to, co přinese více materiálních výhod. To je chyba číslo jedna. Naučte se řídit svým vnitřním já a naslouchat sami sobě.

Q: Jak mohou lidé rozpoznat svůj program duše?
A: Můžete požádat v Knihovně cílů. (Zlatá krychle opalizující Energií, uvnitř kulatý stůl a na něm Koule. Chcete-li v Knihovně cílů podat žádost, musíte se obrátit na Sféru. Uvedete jméno, příjmení, rok narození, místo pobytu. Můžete se zeptat na své poslání, položit otázku na příbuzné, známé, podle povolení jejich vyššího Já).
Vše ve světovém řádu je uspořádáno do segmentů, polic, buněk. Proto každý myslící a sebe si uvědomující Člověk hledá cesty svého Odhalení, nalézá sám sebe skrze vědomý Prizmat hodnoceného vnímání. Každý z vás si může položit otázku, každý z vás se musí naučit hovořit se svým vnitřním Já. Dokud nepochopíte sami sebe, své emocionální spouštěče, je lepší nevstupovat do Vyšších sfér. Je nutné se zbavit mnoha masek, které vám vštípila společnost. Očista není snadná, ale jste tu proto, abyste viděli vše v proudech Lásky a Sebeuvědomění. Až spadnou všechny závoje, Duše zvítězí a nastane radostný okamžik poznání sebe sama. Všechny dveře se otevřou. .. Teprve až budou přetrženy řetězy nevědomých emanací Hledače, teprve tehdy se otevřou Cesty k Tajnému poznání, které jsou ukryty za sedmi pečetěmi v Lidských buňkách a jsou připraveny otevřít mysl Velkého Kosmického člověka.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11639

Zpět