463 Arkturiánská skupina - O pandemii a odpovědnosti Anna Ignat

[ Ezoterika ] 2020-08-22

Protože jste všichni spojeni na kolektivních úrovních, z úrovně kolektivního vědomí, vaše vnitřní individuální plány jsou ovlivněny úrovní strachu, kolektivní panickou energií. Mnozí z vás, dokonce i ti, kteří jsou odvážnějšími podle struktury jejich osobnosti, jsou stále součástí těchto kolektivních procesů. Když jste v rámci svého města nebo vlastního administrativního centra, je to pro vaši psychiku "zóna pohodlí". V rámci této správní jednotky se můžete cítit zcela volně, pohybovat se volně, komunikovat volně, nezpůsobuje to tak silný vzestup úzkosti a strachů, což je možné při přechodu do jiných center, jiných jednotek. Na úrovni vědomí můžete tvrdit: "Ne, to mě nijak neovlivňuje. To je všechno nesmysl." (pozn. kolik z vás se necítí na velké cestování?)

Vy, jako civilizace, procházíte určitou fází vašeho kolektivního vývoje, která zvyšuje určité vrstvy vašich vnitřních struktur, což poskytuje restrukturalizaci, přeformátování na úrovni kolektivních procesů. Někdo přehodnocuje a opětovně chápe některé své hodnoty. Někdo, ponořením se do strachu a poté cestou ven z tohoto strachu přehodnotí vektory svého pohybu a vstoupí do nové fáze vývoje. Někdo přeceňuje hodnotu hmotných věcí, někdo chápe, že svět už nebude stejný a že život zaměřený výhradně na stabilitu již není možný, a že je nutné vyladit vaši mysl tak, aby bylo jasné, že život je trvalá změna, a připojit se k vlně "vědomí", že je nutné posunout se kupředu. Je třeba se rozvíjet a změny jsou normální, je to přiměřené, a to odpovídá energii nového času.

Je důležité být v toku, v přijetí, a ne v popírání a strachu. Je nutné si uvědomit, že čím dále budete více v souladu s procesy, které se dějí v kolektivní oblasti (ale se správným a konstruktivním porozuměním těmto procesům), tím efektivněji se budete moci přizpůsobit životu, který vedete. A tam, kde člověk nic nevidí, druhý vidí pole pro příležitosti. A tam, kde se člověk bojí, druhý podniká kroky k tomu, aby si uvědomil sebe, své vlastní úspěchy, své schopnosti a postupoval kupředu.

Bez ohledu na to, jaké jsou časy, ve všech stagnacích a vzestupech se vyskytují ti, kteří se vyvíjejí a kráčí kupředu, a jsou i ti, kteří upadnou do stagnace, ustupují a nikam se nepohybují a obviňují vnější okolnosti. Chceme nasměrovat všechny ty, kteří budou poslouchat toto poselství, aby přizpůsobili zaměření své pozornosti na svou životní cestu. Aby pochopili, že ať jste kdekoli, v jakémkoli bodě svého života, prostřednictvím realizace svých hodnot, vašich cílů a jednáním k dosažení těchto cílů si vytvoříte svou vlastní životní cestu. A pokud nasměrujete svou energii k budování své vlastní cesty, generujete víru, přijímáte odpovědnost, chápete, že váš život je ve vašich rukou dostatečně silný. V závislosti na tom, co si vyberete, nasměrujte svou životní energii a ona linie vaší životní cesty je realizována, materializována.

Část vaší vzácné vitální energie spotřebovává poslech negativních zpráv, sledování filmů, které ničí psychiku a prázdná komunikace s lidmi, kteří namísto diskutování o něčem konstruktivním, co vás může vyvinout, posílit, přispět k vaší realizaci, se rozhodli diskutovat o ničivém a kdo za co může. Prostřednictvím těchto rozhovorů se snaží přesunout odpovědnost za svou vlastní neschopnost na někoho nebo něco, a vy tím neefektivně a bez prostředků spravujete množství energie, které vám je přiděleno. Namísto rozhodování o vektoru svého pohybu - kam jdete, jednoduše rozptýlíte energii.

Musíte porozumět těmto mechanismům a uvědomit si, že váš život se nemusí vyvíjet, jak byste si přáli, nejen proto, že existuje pandemie nebo je možná hrozící krize, ale také proto, že nejste v souladu se svou životní cestou. Nerozhodli jste se o svých hodnotách, nerozhodli jste o svých cílech, nemáte vektor pohybu, nevykonáváte ho v akcích (jen na něj myslíte). Nejdete ve směru, který jste si naplánovali pro sebe, protože jste v jakési stagnaci nebo otálení, v některém z vašich dalších stavů vědomí. A místo toho, abyste tvořili a šli za svým, jste více pohlceni procesy, které vás nevyvažují, ničí nebo přitahují. Proto můžete být v životě, který vás neuspokojuje a obviňovat vnější okolnosti.

Čím více obviňujete okolnosti, čím více obviňujete někoho, tím více se v tobě vytváří energie viny, pochází od vás, z vašeho vnitřního stavu. Energie viny je energie s nízkými vibracemi, a čím více ji generujete, čím méně stoupáte ve vibracích, tím více negativních okolností, podle principu rezonance, je přitahováno do vašeho života. Ve skutečnosti jste v obtížnějších životních podmínkách. Pokud máte zvyk obviňovat někoho nebo obviňovat okolnosti, nebo obviňovat určité události nebo některá fakta, musíte s tím pracovat, dostat to ven. Prostřednictvím tohoto kanálu, jakož i jiných kanálů a psychologických praktik, jsou poskytovány nástroje k transformaci pocitu "viny", a vědomí "oběti" k přístupu k vyššímu vědomí, kde přebíráte větší odpovědnost, kde si více uvědomujete potřebu nezávislých akcí , nezávislých rozhodnutí, kde jste více mimo očekávání, že někdo přijde a vše za vás rozhodne.

Více si uvědomujete, že váš život do značné míry závisí na vašich činech, vaše činy závisí na vašich myšlenkových formách, na vašem vnitřním stavu. A pokud nejste spokojeni s výsledky, které jsou ve vašem životě, musíte změnit své činy - a své myšlenkové formy, podle kterých jednáte - a své stavy, které vedou k vykonávání činů. Pokud nespokojeni s tímto celým řetězcem, musíte pracovat s vaším vnitřním stavem. Pak dostanete nové výsledky v životě.

V závislosti na úrovni rozvoje vašeho vědomí - vnímání reality, dostanete takový účinek. Pro některé z vás to bude postupná změna designu, pro některé to bude vyleštění některých aspektů vašeho vnímání, pro některé to bude úplná restrukturalizace.

Soustřeďte se na svou vnitřní reakci a také na to, jaký výsledek chcete získat. Připomínáme, že když posloucháte cvičení, dostanete určité množství energie, která pracuje s určitou částí vaší energie. Pokud chcete efekt posílit, je nutné cvičení opakovat, pokud se nejedná o cvičení s energetickým průběhem. Cvičení se musí zaměřit na zvýšení vaší úrovně informovanosti v souvislosti s převzetím odpovědnosti za svůj vlastní život a uzdravení některých aspektů vnímání "oběti".

To znamená, že člověk, který žije ve vědomí, že za nic není zodpovědný, nic nerozhoduje, nic na něm nezávisí, je jen "loutkou v oceánu života". Tito lidé mohou cítit odpor vůči cvičení, východiskem z tohoto stavu je jejich lekce. Pro jejich mentální procesy je nepohodlím, když je třeba rozloučit se s pozicí, že: "Obviňuji všechny, a to mě těší." Musí se dostat do pozice a přijetí: "Žiji tak, jak žiji, přesně proto, že myslím tak, jak myslím. Nejednám aktivně, nic neměním. Nerozumím svým cílům, svým pokynům, nerozumím tomu, kam jdu. Nějak žiju a obviňuji celý svět za svůj život."

Přirozeně, z vyšších úrovní je to odraz vaší individuální karmy, ale protože žijete během planetárního vzestupu, když planeta zvyšuje své vibrace, dochází ke stratifikaci úrovní vědomí. Dostáváte nástroje, které nebyly dříve poskytnuty. Otevřelo se dost příležitostí pro uzdravení vašich omezení na různých úrovních vědomí. Nové praktiky mají léčivý a transformační účinek. Otevírají příležitosti pro ty lidi, kteří s nimi interagují, aby vstoupili do nového vědomí, nového porozumění. Využijte to a opusťte stav, ve kterém obviňujete celý svět.

Pro každého jde o proces sladění s Vyšším Já. Nemusíte nic cítit, pokud máte nedostatečně vyvinuté smyslové úrovně. Nezáleží však na tom, jak jemně vnímáte energii, protože práce se vám stále děje. Na vašich vnitřních úrovních - mentální a emoční úrovni, dochází k léčebnému procesu a transformaci některých vašich struktur.
Mnoho z vás bude muset postup sladění opakovat denně 1-3 týdny, aby byl výraznější. To umožní výraznější posun ve vaší energetické struktuře.

Posun nastává relativně k úrovni, ve které se nacházíte, od které začínáte. To znamená, že nemusíte být v programu "oběti", nebo se z něj můžete dostat díky vlastnímu rozvoji, nebo na základě své individuální karmy prostě nejste v tomto programu. To znamená, že i když nejste v tomto programu, díky uzdravení narazíte na hlubší povědomí o odpovědnosti, pochopení vztahů mezi příčinami a následky mezi akcemi a výsledky. Pochopení, že pokud nic neuděláte, nezískáte ani žádné výsledky. Hlubší pochopení toho, jak myslíte, jak se cítíte, určuje, jak jednáte.

Způsob, jakým jednáte, vede k určitým výsledkům ve vašem životě. Pokud nejste s výsledky spokojeni, je třeba akce změnit. A abyste mohli změnit akce, musíte změnit způsob, jakým myslíte, a ze kterých stavů fungujete. Jedná se tedy o proces, jehož každá část ovlivňuje to, co nakonec ve svém životě dostanete.

Nyní popisujeme externí úroveň, které rozumíte. Samozřejmě existují hlubší úrovně, které sami nedokážete regulovat, to znamená karmickou úroveň nebo úrovně nevědomí, které vás také ovlivňují, ale co nemůžete ovlivnit. Někdy je můžete ovlivnit alespoň částečně, když se změní poskytované energetické toky, například: "korekce životní cesty" nebo "karmické výdeje" a "karmická uzdravení". To znamená, že když se aktivně zapojujete do procesu sebe-rozvoje, prostřednictvím interakce se silami subtilní roviny, budou vám takové příležitosti poskytnuty, pokud se chystáte tyto příležitosti využít.

Ale opět to není nezbytná cesta. Pokud je tato cesta nezbytná, je zaregistrována ve vašem plánu duše jako program pro váš rozvoj. Pak cítíte silnou a hlubokou rezonanci s tímto typem práce. Máte touhu s tím komunikovat, jít do hlubších programů práce na sobě, na své energetické struktuře, ale to není jediný způsob rozvoje. Toto je jen jedna z možností rozvoje, která je předepsána v Plánu duše, než se vtělíte do své inkarnace, do svého života, ve kterém jste nyní.

Nyní s vámi pokračujeme v práci na vaší mentální úrovni. Připomínáme, že se jedná o kvantové kanály. Kdykoli se zapojíte do této praxe, bude to fungovat s vaším vědomím a s vaším mentálním a emocionálním tělem.
Probíhá konečný proces. Připomínáme, že postupy, které jsou přenášeny tímto kanálem, musí být naslouchány se zavřenýma očima v ponoření do sebe.

Zdroj: https://absolutera.ru/article9258-arkturianskaya-gruppa-o-pandemii-i-lichnoy-otvetstvennosti

Zpět