1612 Princ temnoty Arulu Venera Nik

[ Ezoterika ] 2021-10-12

Varování:
pozn. tenhle "miláček" je opravdu nesmlouvavý, doporučuji si při čtení pustit meditační muziku... a brát to jako informace

Q: Zdravím tě, princ temnoty Arulu, strážce bran, které drží duše v temnotě. Za jakým účelem jsi za mnou přišel? Cítím tě už dlouho, ale jakkoli jsem se snažila před tebou uzavřít, přece jsi mě přivedl ke kontaktu.
Arulu: Čeho se bojíš? Možná máš takové rysy jako ješitnost? Chceš psát jen to, co působí a zní v uších jako med?

Q: Jaký smysl má být negativní? Na naší planetě je jich tolik. Jsi strážce bran, který zadržuje obrovské množství duší a nepropouští je do jiných úrovní. Jaké jsou tvé úkoly a jaký smysl má naše komunikace s tebou?

Arulu: Za prvé, ty sama jsi mě zavolala, ačkoli situace byla naplánována. Já sám k nikomu nechodím, ale teď je takové stádium odhalení, je čas podívat se na všechny své obavy, je to potřebné především pro vás, kteří jste na pokraji přechodu. Za druhé, mám na tebe požadavek, abys prezentovala informace v takovém vibračním rozsahu, v jakém je dávám. Nemám v úmyslu s vámi hulit, takže si nechte všechny vaše sladké kecy. Nebudu se trápit s těmi, kteří na to nejsou připraveni, pokud potřebujete - dostanete informace, a pokud se považujete za boží pampelišky, jděte si dál hrát s plyšákem, pak nemáte prostor a čas přejít na přechod, točte se dál v kolech reinkarnací. Složte masky a netvařte se jako naivní a nevinné ovečky. Začíná pro vás lekce přijetí své temnoty, takže kráčejte důstojně touto cestou, aniž byste předstírali, že jste ovce.

Q: Už druhý den mi přinášíte agresivitu. Nechci padnout do pasti marnivosti, je mi jedno, jestli ztratím své čtenářské publikum, jsem jen průvodce a nosím poselství, a není mým úkolem, jak a ke komu se tyto informace dostanou, je na vás, abyste si pro tuto zprávu poslali ty, kteří to potřebují.

Arulu: Přirovnání mě k potkanu mezi krysami je vhodné, ale ve skutečnosti to vypadá mnohem hrozněji, na tuto pozici jsem byl vybrán před mnoha miliony let, mám v sobě obrovské množství duší, nekonečno. Nechci příliš mluvit o sobě, nižších entitách, přišel jsem s jiným záměrem. Musíte klást otázky, abych neporušil vaši svobodnou vůli, vaše filtry a kurátoři nám nastavují pevné hranice v naší komunikaci, takže namáhejte svou mysl a ptejte se. Nejsem lord Ardal, který může volně vést témata.

Q: Duše, které jsou ve vaší moci, vždy přebývají na vašich astrálních úrovních, nebo mohou patřit vám, ale inkarnovat se na naší planetě?

Arulu: Mohou se inkarnovat nejen na vaší planetě, ale také v mnoha jiných světech, zejména v těch temných. Duše nejsou fyzické formy a nepatří do žádné hmoty, v mé podřízenosti jsou všechny pod smlouvou, já rozhoduji, koho si nechám a koho můžu propustit. Dostat se ke mně na jedno volební období znamená pro duši riziko, že se odsud vůbec nedostane. Vidím-li, že mi může přinést to, co chci, mohu nastražit pasti, aby se na tyto smlouvy chytila jako ryba na návnadu.

Q: Ale co svobodná vůle a vývoj duší? V každém je kus božství? Jak můžete držet duši bez jejího souhlasu?

Arulu: Dělám to při vzácných příležitostech, potřebuji loajální služebníky, těch loajálních opravdu není mnoho, zbytek je v rámci smluvního období. Nezaškodí mi tu všechny nechat, máme velkou fluktuaci ″kádrů″. Jsem formovaná osobnost a jako všechny vyšší roviny mě zajímá progrese a rozvoj, když začíná stagnace, není to prospěšné pro nikoho. Proto je zde i můj zájem zabránit rozkladu mých duší, to v konečném důsledku vede k degradaci, a jelikož vše je v konečném důsledku jedno, infekce jako degradace se rychle šíří, proto po uplynutí smlouvy propouštím duši, pokud chce. Moji věrní služebníci sami zůstávají, a je to jejich volba, uzavírat smlouvy, ne každý má rád cukr.

Q: Kolik duší našich politiků patří vám, přesněji vašemu království nebo čemukoli, co máte, kde jste - protože vás nazývají princem.

Arulu: Většina vašich politiků jsou moji na základě smlouvy. Nezáleží mi na tom, jak se to snažíte nazvat, království, kancelář, nebo díra.

Q: Řekněte nám o smlouvách. Vím, že jsem padla do tvé pasti v jedné z inkarnací, Plejáďané mi o tom řekli, že v té inkarnaci jsi mě chytil na základě smlouvy, když jsem ztratila své dítě a dala svou duši, snažíc se ji zachránit. Nejenže chytáte duše na chamtivost, ale máte také opravdu vážné pasti, pokud jde o blízké. Proč jste mě tehdy chytil a pokoušel se mě chytit v této inkarnaci, než otevřeně zasáhly síly světla a řekli mi, že tohle je past, do které jsem už padla v předchozích inkarnacích. Dokonce jsem ten den odhodila celý channeling, abych zrušila falešné smlouvy s vámi. Jak lovíš duše? Proč jsi mě potřeboval - vytáhli mě z tvého vězení, protože jsem to už nedokázala sama.

Arulu: Jsi ze skupiny pozorovatelů, takové duše jsou cenným personálem. Ano, i my se uchylujeme k metodám kladení pastí, máme-li zájem o duši, vytváříme všechny situace tak, aby nás dobrovolně přivolala a obětovala svou duši ďáblu, aby někoho zachránila, kvůli dětem je většina z vás připravena na cokoliv, toto je vaše slabost a zároveň vaše síla. Přemýšlíš v momentě strašného zoufalství, když vyslovíš větu: ″Pro tohle jsem připravena dát všechno″? Dobře se zamyslete nad tím, k čemu mohou vést vaše plané řeči a hlouposti! Netřeba ani klást pasti, sami k nám skočíte a kdo za to může? Dávejte si pozor na jazyk a myšlenky, pak nepadnete do pastí jako hloupá zvířata. Nemusíš ze sebe dělat chudáka a nešťastníka. Pokud se objevíš, znamená to, že tvůj rozvoj to potřebuje. Téměř všechny duše se k nám dostanou na základě smluv, akceptujte tuto skutečnost. Ukážu vám všechny smlouvy.

Q: Jak nám je můžete ukázat? (myslím, že to pro nás nebude příjemný proces, takže ať se každý rozhodne sám)

Arulu: Pomocí příkladů projevů ve vaší realitě. Samozřejmě stačí vyjádřit svůj záměr a my vám vše ukážeme. Přišel jsem, protože máme dohodu s vašimi kurátory a vámi. Nejsem zvláště rád, že jsi musela být propuštěna. Podle vašeho chápání se přihnali právníci, abych propustil některé duše, dokazujíce někde nepravdivost smluv. Poděkujte jim tedy spolu s hrstkou vašich kurátorů.
Už jsem řekl, že se nezajímám o rozvoj o nic méně než vy. Mým úkolem je varovat a seznámit vás s naší strukturou, taková fáze začala, úplné zveřejňování všech informací pro vás začalo. Je tedy na vás, zda to přijmete nebo ne, je ve vašem nejlepším zájmu vyslechnout si naši stranu, pro všeobecné rozšíření vašeho porozumění. Potřebujete to vy, ne já. (pozn. tuším, že velká část našich protřelých právníků je taky jeho.. s jakými nesmysly dokážou vylézt na světlo... )

Q: Na jaké úrovni jste?

Arulu: Sedmá.

Q: Mám otázku ohledně Smaragdových tabulek Thotha Atlanta, jak tomu rozumím, jsou to klíče k úplnému rozšíření vědomí a otevření jasnozřivosti, po jejich slyšení se začala točit realita a přišly životní situace, které mě psychicky téměř zlomily, jsou tak ovlivněny, abych se dostala z vašeho zajetí? Proto jsi mi nastavil pasti, že museli Plejáďané přijít do mé reality ve fyzickém projevu? Měla tato kniha takový účinek?

Arulu: Smaragdové tabulky posvátného poznání, ano, právě ony ovlivnily skutečnost, že jste zavolala devět lordů a byla jimi vyslechnuta. Tyto klíče obsahují mocné magické nástroje a tipy, jak se dostat ze smluv s námi. Ve tvém případě jsme opravdu nastražili pasti, aby to dokázal jen silný úmysl vyjít ze tmy na světlo a síla ducha. Mou povinností je testovat chod.

Q: Zažil jsi sám světlé světy, nebo máš jen úplně temné zážitky?

Arulu: Na úplném začátku mé cesty jsem se snažil projít, ale bylo to před miliardami let, jako Mistr jsem neprošel plnými zkušenostmi světelných světů. Temnota je můj osud.

Q: Nemáš touhu poznat celý zážitek světla?

Arulu: Zatím ne, jsem se vším spokojený, možná se jednou začnu nudit a rozhodnu se pro tuto zkušenost, teď na to nemyslím.
Rozhodnutí, jako je získávání zkušeností, jednoduše ovlivňují všechny linie minulosti a budoucnosti, vše je tak či onak cyklické, nebereme to v časovém prostoru, ale v rámci cyklů, proto vám to může nějak připomenout budoucnost. Jsem na začátku nového cyklu, ovládám ho, a toto je cyklus temnoty ve všech jeho projevech.

část 2.
Pasti temných entit 23.10.21
https://absolutera.ru/article11758 Q: Chtěla bych prodiskutovat téma pastí, co jsou, v čem jsou, jaké nástroje používá vaše hierarchie, co působí jako katalyzátor a poskytuje tyto nástroje duším. Začněme nejpalčivějším tématem - náboženstvím, rituálům a svátostem. Víno je prezentováno jako Kristova krev a sušenka jako jeho tělo. Znamená to, že tento postup je rituál? Past?
Arulu: Ano, ve vašich náboženstvích je mnoho nástrah, neexistují výjimky, v mnohém existuje dvojí dno. Vy sami zavíráte oči před tím, co leží na povrchu, ve všech rituálech s krví, dokonce i symbolicky spočívá náš vliv. Svátost - jak jste již správně pochopili - je zapojení se do ukřižování, pít krev a jíst maso - je pevně fixováno na jemné energetické úrovni. Samozřejmě, že tento rituál je satanistický. Tímto se přihlásíte k dohodě. Stejně jako všechny druhy obětí, ať už je to beran nebo člověk. Zamyslete se nad tím, kterým bohům přinášíte oběť a utrpení?

Q: Například moje tchyně mě nutila jít ke svátosti a také vyzpovídat své hříchy, Moc jsem to udělat nechtěla. Nikdo hluboko v náboženství netuší, že tyto rituály jsou obecně satanské. Jaká je za to zodpovědnost? Pokud to děláte nevědomky, nebo pod tlakem.

Arulu: Samozřejmě, je rozdíl mezi vědomým a nevědomým jednáním, požadavek nevědomí je menší a je zde možnost to napravit ve vědomém stavu. Případné situace pro duši po takových rituálech jsou poskytnuty podle libosti na odpracování, dá se to zařídit. Odpovědnost přebírají především ti, kteří, jak říkáte, ″nutí″, je to dobrovolná záležitost, tak či onak to duše naznačuje, a jelikož jsme nyní oslabili otěže, začalo oslabování v náboženských strukturách. Rodiče dětí do 12 let přebírají zodpovědnost za duše dětí. Tyto rituály, dokonce i nevědomě, drží duši v rámci, nedovolují jí udělat krok stranou, kvůli těmto připoutanostem nemohou ustoupit od svých přesvědčení, což někdy vede k fanatismu, a to nejen v křesťanství, ale také v islámu, judaismu a jiných směrech.

Q: Ale náboženství nejsou zjevným satanismem, mluvíte s dvojím dnu. Existuje cesta ven jasným směrem?

Arulu: Samozřejmě, že existuje, dualita je obsažena ve všem, včetně náboženství.

Q: Ale v satanismu není žádná dualita, je to přímé uctívání temnoty.

Arulu: Satanismus je již vědomá volba, nezapomínejte, že temní kurátoři vedou vaši platformu po tisíciletí, proto jsme temní. Naším úkolem je připravit si úrodu. Abyste prošli konstruktivním směrem, potřebujete jen více než 51% služby druhým, zatímco pro naše plány je služba sobě více než 94% . Jak se v takových podmínkách připravit na úrodu? Samozřejmě nabízíme otevřeně a pak už je jen na vás, co si vyberete.

Q: Myslím, že sloužit druhým je o 94 % těžší než sloužit sobě, takže je to fér. Je jednodušší považovat se za milovaného člověka, než pečovat o druhé.

Arulu: Není to jednodušší, když je ve vás zpočátku vloženo světlo a zároveň se v každém probouzí alespoň občas svědomí. Světlo je mnohem silnější, než si vůbec dokážete představit, a vymazat ho z duše je mnohem obtížnější, než si myslíte.

Q: Myslím, že jste odvedli dobrou práci, protože mám kolem sebe mnohem více lhostejných lidí než těch, kteří se snaží někomu pomoci. Nevylučuji, že jednou-dvakrát v životě úplně každý někomu pomohl, ale zdaleka to není natrvalo. Z toho pramení rozpad jednoty, kdyby si všichni pomáhali, žili bychom nyní v pozitivní hustotě. Na odloučení má vliv i lhostejnost. Možná já sama jsem daleko od dokonalosti a učím se přijímat, ale procházím vnitřní vzpourou.

Arulu: Nezajímá mě tvá sentimentalita, klaď otázky až potom. Hrajeme roli, že vás oddělujeme od Božského zdroje. Na našich úrovních je každý sám za sebe, takto se vychovává síla, o jaké se v lehkých strukturách ani nesní. Rozvíjíme vlastnosti individuality v jejím absolutně plném projevu a přežije nejsilnější. Tady se to naučíte v lehkém režimu. Dej se dohromady a jdi dolů ve vibracích, pokud chceš lepší příjem. Na tvé vibrace se vůbec nedostanu a ty si stěžuješ na zkreslení. Je mi jedno, kdo, co si o sobě myslí, nesnažím se každému vyhovět a zjemnit obdržené informace. V náboženstvích je mnoho prvků satanismu. Všichni, kdo přijali svátost, se zúčastnili temného rituálu ďábla. Kdo po oběti sní berana, účastní se i temných rituálů satanismu! Ti, kteří jedí maso poražených zvířat, se také nepřímo účastní stejných rituálů satanismu, který byl přinesen úmyslně. Maso poražených zvířat nejíte náhodou, toto je vaše připoutání k temným strukturám. Podobně, uctívání rozčtvrcených těl imaginárních svatých a jejich mrtvol jsou také satanskými rituály, jako každá modloslužba, ať už je to Ježíš, Panna Maria, nebo Buddha, nebo proroci jako Mohamed a tak dále - to všechno jsou pasti. Nedělejte ze sebe idol! Jak může být ten kus mrtvoly, který nazýváte relikvie, zdrojem kultu? Pokud nemáte vlastní myšlení, tak tohle je pro vás katastrofa, přímá cesta do naší školy!

Q: Rozhodli jste se rozbít všechna přesvědčení?

Arulu: Připadá mi to zábavné, zvláště když vidím reakce na tuto informaci. Jsme temné entity, chaos a panika jsou naše oblíbené nástroje, zejména vybičování hrůzy, máte-li mezeru v obraně, rádi se toho chytíme.

Q: Jaká další zjevná úskalí před námi leží? Struktury jako banky, vláda, daně, policie, armáda, soudy a tak dále, kde jsou tak či onak lidé spojeni se systémem, za co jsou zodpovědní za svou práci?

Arulu: Přímá, méně často nepřímá zodpovědnost. Nemáme výmluvy typu: ″Jen si dělám svou práci″, zejména je-li přítomna i korupce. Pokud jste nastoupili do takové pozice, že zbavujete duše práv, nesete plnou zodpovědnost! Ne náhodou si duše vybírá svůj přechod do takových pozic - je to zážitek. Jsou také lékaři, kteří poškozují zdraví úmyslně, aby získali materiální výhody. Takové pozice jsou nástroji ve vašich rukou a jak s těmito nástroji naložíte, s jakými myšlenkami, takovou ponesete zodpovědnost. Úmyslně jsem naložil chudému farmáři půjčku, utopil farmáře, převezmeš zodpovědnost, zažaluješ někoho za úplatek nebo kvůli pocitu své moci - jsi zodpovědný, zbiješ člověka v cele - jsi zodpovědný, okradl jsi babku o penzi - ty jsi zodpovědný, ty jsi šel a někoho zabil ve válce, ty jsi zodpovědný, všechno jsou to smlouvy, pokud ses přihlásil do rukou systému, a ″děláš svou práci″ - to jsou smlouvy. Samozřejmě, ve všem je dualita a vše zmíněné není výjimkou. Strážci pořádku - a koho pořádku? Přemýšleli jste někdy? Použijte svou fantazii a převezměte zodpovědnost za sebe!

Q: Ve všem se skrývá strach. Tito lidé opravdu cítí jakousi moc nad druhými, ze které se se dostávají vysoko. Mají nějakou prioritu? Proč se obecně cítí na těchto pozicích tak sebevědomí?

Arulu: Přirozeně přijímají naši výživu a čím blíže je jejich duše k nám, tím silněji je nabíjíme. Ty, kteří o něčem pochybují, můžeme ″sežrat″ na místě v závislosti na jejich ochraně, ale nedáme klid.
V samotném systému je dualita. Určitě má také své světlé stránky. Q: Jaká další zjevná úskalí existují?

Arulu: Můžu odpovědět jen na přímé otázky, toto je nepřímé.

Q: Osobnostní pasti - 7 smrtelných hříchů? : pýcha, chamtivost, hněv, závist, žádostivost, obžerství a lenost.

Arulu: Samozřejmě, většina z nich jsou naše pasti.

Q: Také lenost? Nedostatek chuti fyzicky pracovat? Není to vaše propaganda - vláčet své otroky?

Arulu: Do jisté míry bych kladl větší důraz na nedostatek touhy rozvíjet se. Přišli jste kvůli zkušenostem z vývoje a ne ležet a plivat do stropu.

Q: Kdo jsou ďábel a satan? Jsou to entity?

Arulu: Existuje skupina duší, je to spíše program a kódová slova, ve skutečnosti jste si je vytvořili sami, je pro vás pohodlnější obviňovat je za své prohřešky, pokud se nepovažujete za vinného, a jak pohodlné je vymyslet obrázek, abyste měli koho obviňovat. Jste tvořivé entity a celé pole se vám přizpůsobuje, vytváříte si vlastní příšery.

Q: Ale satanismus je celý trend, stejně jako náboženství.

Arulu: To nepopírá skutečnost, že se jedná o vaši vlastní práci.

Q: A ďáblové a démoni, šaitani a tak dále?

Arulu: Éterické entity, také předepsané jako programy, jejich úkolem je srazit vás do temného směru, snížit vás ve vibračním poli. Sešli jste, abyste měli zážitek s nízkými vibracemi.

Q: Řekni mi o tvé hierarchii - máš někoho pod úrovní otroků a sluhů?

Arulu: Otroci jsou esence zbavené vůle a v mnoha případech svou hloupostí jednoduše dávají svobodnou vůli někomu vyššímu. Sluhové jsou ve službě, tady je to spíše dobrovolné, máte všechny tyto zástupce, naše nástroje.

Q: Můžu zjistit víc o tvé hierarchii?

Arulu: Je to možné, ale ve vaší zvukové vibraci taková označení nejsou, takže někde můžeme použít přirovnání: Otroci - služebníci (třetí úroveň hustoty); ďáblové / šaitani - démoni - esence éterického prostoru, esence negativní polarity, ztělesnění (čtvrtá úroveň hustoty); pastýři/ tyrani - čističi, ničitelé (čtvrtá-pátá úroveň hustoty); pak ve tvém chápání o stupínek výše je kategorie temných bohů, čili ničitelé esencí - tvůrci (nástroje chaosu, ničení) to jsou obecné směry, je v nich mnoho gradací, řadíme sem i ďábla a Satana (pátá-šestá úroveň); dále kategorie bohů temných tvůrců (šestá - sedmá úroveň); Lordů (od sedmé do deváté úrovně) a to už splývá do úplné jednoty se světlou stranou. To je, pokud to vezmete velmi obecně.

Q: Proč jsi princ? Co je taková výsada pro váš status? Pokud jsi princ, je tady král?

Arulu: Stejně jako vy, i my máme určité rodiny, které mají, jako ve vašem chápání, skupinu duší, které stály při samém počátku stvoření. Jsme monády, štěpení a fragmenty už vyšly z nás. Králové jsou na pozicích Lordů a výše, ve skutečnosti mají králové absolutní zkušenost se všemi prostory, ale zpočátku, před celou fragmentací, to byli oni, kteří byli prvními těžkými částicemi vědomí a vpouštěli lehké částice (také jsou světlo) Jsem princ, přímý renegát z hlavní monády, ale ještě jsem nepřipustil částice světla. Proto je můj status definován jako princ ve vašem chápání. Skupiny se ode mě oddělují a sestupují dolů do všech úrovní, včetně vaší třetí hustoty, takže žiji všechny úrovně současně.

Q: Je váš fragment na naší planetě?

Arulu: Ano!

Q: Doufám, že to nejsem já, protože tady se mnou mluvíš?

Arulu: Ne, vibračně, jak sama vidíš, rezonujeme komplexním způsobem. Moje část je nevědomá, potřebuje ještě projít mnoha zkušenostmi inkarnací na třetí úrovni.

Q: Zajímalo by mě, jakým druhem experimentů teď prochází? Jak jsem pochopila, je to muž. Je to vrah? Maniak? Pedofil? Prezident? SZO?

Arulu: Zbytečné otázky. Zkrátka ztělesnění zla. Je to dost.

Q: Takže lord Ardal je král?

Arulu: Jdi za ním s touto otázkou.

Q: Proč čelím tvým vibracím? Čím jsem si ″zasloužil″ tento kanál?

Arulu: Máš dostatek zkušeností v temných rovinách, abys odolala širokému spektru vibračních polí, včetně velmi nízkých vibrací. Zkušenost jedním slovem. Vzali jsme tvůj kanál a připravili jsme se na příjem - přenos informací. Tvoje smlouva.

Q: Dostala jsem otázky, co tam děláš v pracovní dny, channeling záhadně zmizel.
Arulu: Pro vás mystické, vaši kurátoři si to nenechali ujít. Pro vaše lineární chápání je obtížnější pochopit, co je nadčasovost, co každodennost? Nemáme dny a noci a naše úkoly jsou vždy globální, každý si dělá svou práci a své poslání.

Q: Takže neodpočíváš? Ale baví tě to?

Arulu: Zábava je na úrovních do šesté, démoni se baví, že vás dostávají, obecně mají jen zábavu, inkarnované entity se baví válkami a jiným ničením, intrikami a v těchto směrech si nic neodpírají.

Q: A ty?

Arulu: Nutíš mě opakovat se, moje části jsou ztělesněné na všech úrovních. Dále si myslím, že je to jasné.

Q: Mezi některými mými čtenáři jsi vyvolal bouři potěšení, ale pociťuji i omezení mých kurátorů. Nemůžu naplno využít svůj potenciál, drží mě rovně. Proč?

Arulu: Otázka není pro mě! Můžete vytvořit uzavřenou skupinu pro ty, kteří se nebojí spadnout ze svého cukrového poníka. Zatím přísná omezení. Stejně to bylo i se zmizelým channelingem. Odstranili jsme jemné reakce a přidali jsme ještě přísnější rámec. Informace není jedním slovem zábavná, ale informační.

Q: Možná někdy napíšu samostatnou sérii channelingu od tebe bez filtrů. Cítím přísné bloky i na tvé energii.

Arulu: Příště vypni svoji meditaci a vstoupíš do rezonance s nízkofrekvenčními zvuky, pak nebudeš cítit své filtry tak silně.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11692

Zpět