437 Konec pozemské školy Aita

[ Ezoterika ] 2020-08-04

Vstupujete do zcela nové éry zkušeností Země. Schumannova rezonance v posledních měsících exponenciálně roste. Při nižších úrovních přicházejícího světla byla Země ve třetí dimenzi, kde převládá strach, protože není dost světla, aby ho rozptýlilo. Jak se však vlévá světlo a stoupá úroveň Schumanovy rezonance, Země a lidstvo míří výš do čtvrté dimenze, a nakonec do páté dimenze lásky, kde opouštíte své starosti a obavy. Země a vesmír, ve kterém se nachází, jsou součástí velké počítačové simulace. Lidé existují v kontrolovaném, chytře uspořádaném programu, zkušenosti jsou z velké části řízeny množstvím světla, které se nalije na Zemi.

Nízká úroveň světla vede k endemickým pocitům strachu. Jak se Země zvedá výš, strach ustupuje a láska převládá. Pozemský život je velmi zajímavý. Intelekt se nemůže prohloubit, nedokáže pochopit úžasné a složité fungování lidského programu, a přesto lidské srdce, lidská duše cítí, že vše je v pořádku. Podrobnosti jak a proč nejsou pro vzestup důležité. Lidé, kteří poznali pravdu a důvod lidského pozemského dobrodružství, se osvobodili od pout, které je vázaly ke strachu. Vibrace vzrostly na novou vysokou úroveň. Lidé, kteří se na úrovni duší rozhodli, že v tuto chvíli nevystoupí, pokračují ve svých každodenních starostech. Nevidí pravdu o svých zkušenostech s planetou Zemí, velký obraz toho, proč jsou v hmotné říši. Neuvědomují si, že jsou duší v těle, aby prožili to, co nejsou.

Představte kompletně bílou místnost a vás v této místnosti, kde jste všichni bílí a spokojení z bílého prostředí. Cítíte se milovaní a součástí bělosti kolem vás. Vaše znalosti, co jste schopni cítit a dosáhnout, jsou omezené. Nemůžete překročit hranice své bělosti, protože nic jiného neznáte. Objeví se červená skvrna a uvědomíte si, že existuje něco jiného. Poznáte kontrast a začnete se ptát, jestli nejsou i další barvy. Stejně tak je to s lidstvem. Jako duchové jsme žili svůj život, těšili jsme se z bytí a společenství mezi sebou. Přesto jsme byli vázáni naší bělostí.

Stvořitel, zdrojová energie, chtěl expandovat a my jsme jeho části, kapky vody v oceánu Božího vědomí. Abychom to mohli udělat, museli jsme zažít opak toho, co jsme byli. Ve sjednoceném stavu to nebylo možné. A tak byla vytvořena hmotná říše, galaxie, planeta Země a lidská těla, lidské bytosti. A my, skvělí duchové, jsme poslali část sebe, naši duši, aby obývala lidská těla.Tato fyzičnost nám umožnila zažít oddělení od sebe navzájem. Teď jsme měli ega, teď jsme se cítili sami, teď jsme se mohli navzájem zpochybňovat, hádat, bojovat. Duše z toho měla potěšení, povzbuzovala na každém kroku, dovolila egu převzít vládu.

Plánujeme své životy, než se vtělíme na Zemi. Společně s našimi rodinami duší plánujeme hlavní výzvy, které máme, hlavní nepřednostní incidenty, které musíme překonat. Pokud je nepřekonáme napoprvé, pak se lekce opakují znovu a znovu, dokud je nezvládneme. Proto se opakují stejné události, a ptáte se, proč se mi to děje znovu a znovu? Proč 6 rozvodů, proč 5 jízdenek, proč 3x vězení. Dokud se duše nenaučí lekce a pocity, které chce cítit nejsou úplné, lekce se opakuje. To je lidská zkušenost. Duše přicházejí na Zemi, aby pociťovaly strach, žily kontrastem, věděly, co nejsou, a tak zdokonalovaly svůj talent, preference a schopnosti. Poznali sebe jako lásku a světlo.

A kdo poskytuje kontrast? Temní. Když plánujeme svůj život s naší rodinou Duchů a duší, rozhodne se, kdo bude hrát světlo a kdo bude hrát temnotu. Měli jsme mnoho, mnoho inkarnací. Všichni jsme hráli laskavé i kruté, bezbožné a milující, správce a vězeňskou stráž. Abychom mohli vystoupit zpět k duchu lásky a světla, kterým skutečně jsme, musíme se znát ve všech aspektech našeho lidstva.

Ilumináti a deep state je nad hranicí lidstva. Země byla v jistém smyslu unesena. Negativním bytostem bez srdce bylo dovoleno přijít na Zemi, aby lidskému zážitku dodaly více temnoty. Země je něco jako experiment v nebeské říši. Lidstvo je velmi milující, velmi poslušné, velmi poddajné a velmi snadno vycvičitelné. Kontrolní mechanismy jsou opakování a slova. Tito jednotlivci z deep state, temní kontroloři, to věděli. Zavádějí vlády, náboženství, státní hranice, rasové, etnické a sexuální zákazy a všechny druhy rozdělujících pravidel a předpisů. Deep state hráči opravdu nejsou člověk, protože nemají srdce, žádné úvahy ani péči o utrpení člověka. Hrají si jako kočky s myší.

Proto jste tady na planetě Zemi v této skvělé době vzestupu. Je čas, aby duše v lidských tělech vystoupily ze strachu a dokončili tréning v této verzi počítačové simulace. Ty Duše, které dokončily své učení, míří zpět do světla. Univerzální počítač zvyšuje vibrace, aby to umožnil. Schumannova rezonance roste. Vy - Starseeds, stoupáte spolu s rezonancí a s tou částí lidstva, jejíž duše jsou připraveny, opouštíte pozemské upoutání. Pravda vás osvobodila. Pravda zkušenosti s lidským životem a důvod této zkušenosti musí být pochopen, než bude možné ho překonat.

Ti, kteří nejsou připraveni vystoupit, tuto pravdu neuvidí. Budou pokračovat ve své klamné iluzi, dokud nebude jejich duše připravena k odchodu. Na planetě Zemi je dnes vše v pořádku. Jde to dobře, podle božích plánů.

Zdroj: https://eraoflight.com/2020/08/04/aitas-higher-self-you-are-graduating-from-the-planet-earth-school-

Zpět