1753 Vlastní vítězství Marta

[ Ezoterika ] 2021-12-03

Chtěl bych shrnout sérii svých poselství o proměně fyzického těla člověka ve světle interakce jeho vědomí s vědomím ostatních jemnohmotných těl i s jeho celkovým individuálním vědomím. Nyní tedy víte, že každé vaše tělo, včetně fyzického, má své vlastní vědomí, které je určeno vaším celkovým individuálním vědomím. Proč dochází k takovému rozdělení? Především proto, že každé vaše tělo má svou vlastní ″specializaci″, která se může měnit v závislosti na vnějších okolnostech a na vašem duchovním růstu. Zatímco žijete v trojrozměrném světě, je pro vás velmi obtížné udržet stejné vibrace všech vašich těl. Život na vaší planetě je každým dnem absurdnější a nelidštější.

Vaše emoce vás někdy přemáhají a v důsledku toho trpí všechna vaše jemnohmotná těla, která vás nedokážou ochránit před ″šípy″ nízkovibračních energií, které na vás prší nejen zvenčí, ale i zevnitř, protože ne každý je schopen chladně přijímat nejkrutější rány osudu v podobě vydírání a nátlaku, zejména pokud se to týká vašich dětí a živobytí. Přes to všechno však zůstáváte Vědomím, které vám umožňuje udržovat vaše celkové individuální vědomí na dostatečně vysoké vibrační úrovni. Tomu se říká ″být nad věcí″: dobře vidět a chápat, kdo a proč tuto bakchanálii na Zemi zorganizoval. Většina z vás, kteří jste nad věcí, však stále nedokáže plně ovládat své myšlenky, emoce a někdy ani své činy, což vede k nižším vibracím vašich jemnohmotných těl, která jsou za ně zodpovědná. V důsledku toho je vaše celkové vibrační pozadí nestabilní a vyžaduje neustálé přizpůsobování z vaší strany.

To je normální. Je velmi těžké zůstat ″nezničitelnou skálou″ uprostřed zuřících ″vln″ nízkovibračních energií trojrozměrného světa, zvláště nyní, kdy se blíží rozuzlení staletí trvající bitvy Světlých a Temných sil na Zemi. A abyste vyrovnali vibrace všech svých těl a pomohli svému fyzickému tělu odolat této ″bitvě″, byly vám dány postupy práce s fyzickým a éterickým tělem - těmi nejzranitelnějšími kvůli jejich husté hmotné struktuře. ″Když je energeticky utáhnete, bude pro vás snazší vzdorovat v posledním boji za svobodu a nezávislost a vůbec za právo přejít spolu se Zemí do nové dimenze, když ze sebe shodíte ″okovy″ trojrozměrnosti.

Jsem rád, že se stále více lidí na celém světě probouzí a znovu získává ztracený pocit vlastní hodnoty, což zvyšuje jejich vibrace a umožňuje jim v krátké době udělat obrovský skok v duchovním rozvoji. Každá duše musí dostat příležitost k přechodu a vše, co se nyní na Zemi děje, ať se to zdá jakkoli obludné, přispívá k tomuto probuzení. Vždy mějte na paměti, drazí, že pouze vítězství dosažené VLASTNÍ SÍLOU je pro lidskou duši skutečně cenné, protože jen tak získá neocenitelnou zkušenost, kvůli které přišla na Zemi v tomto klíčovém období přechodu do Páté dimenze.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-sobstvennaya-pobeda/

Zpět