462 Opravdová soucitná láska Lisa Renee

[ Ezoterika ] 2020-08-24

Soucit je ctnost Kristova ducha, v němž jsou emoční schopnosti empatie a soucitu (vůči utrpení druhých) vnímány jako součást samotné lásky a základního kamene většího sociálního propojení a globálního humanismu jako základu vyšších zásad filozofie, společnosti a jednotlivce.

V průběhu věků planetárního vývoje se vyvinulo mnoho různých humanistických filozofií a také mnoho organizovaných náboženských tradic. Většina z nich zdůrazňovala pozitivní rysy lidského soucitu jako ctnost, o kterou je třeba v každodenním životě usilovat. Když přemýšlíme o významu slova "soucit" v naší společnosti, obvykle uvažujeme o lidské vlastnosti, která má morální nebo etický úsudek. Tento úsudek vychází z našeho negativního ega mentálního těla, které se snaží určit, co my, jako lidské bytosti, považujeme za dobré nebo špatné. Kdykoli použijeme filtry Ega, které utvářejí náš pevný systém víry a jeho vnitřní dialog, dostáváme úsudek. Náš úsudek pak dává hodnotu našemu vnímání událostí.

Soucit řízený úsudkem mysli se stává hrubě zkresleným, aby zapadl do toho, co považujeme za okolnost, která si skutečně zaslouží náš soucitný pohled. Kvůli těmto mentálním zkreslením ega, z nichž mnohé jsou posíleny náboženskými dogmaty, se naše chápání toho, co definuje soucit, může zaplést do extrémně hustých emocí, jako je vina, hanba nebo zlost. Můžeme darovat na charitu, abychom se cítili lépe, a vnitřní osobní konflikt se utopil v přesvědčení, že jsme soucitní. Můžeme cítit povinnost být dobrým člověkem, duchovním člověkem, být soucitní, mít empatii, cítit s utrpením druhých. To není skutečný soucit.

Přirozené Boží zákony (zákon jednoty), které se vracejí k planetární architektuře, mají inteligentní design, který se projevuje přímo ze soucitného svědectví o podstatě Božského zdroje. Podstata Božského Zdroje spočívá v tom, že opravdové soucitné srdce je založeno na pocitu soucitu pro celý život, a je klíčem k obnovení pravého lidstva na planetě, která ztratila svou lidskost díky ovládání mimozemské mysli. Antihumánní struktura a zákony, které definují naši současnou hmotnou realitu, byly ustaveny a svázány s prioritou nafoukaného a sobeckého dominantního ega. Čím více obětovaných a zabitých životů pro osobní nebo sobecký zisk, tím více karmického postižení (miasma mrtvé energie a mrtvého světla). Jejich nečištá nerovnováha se rozšířila do kolektivu. Kolektivní kontaminace duševními chorobami vedla k psychopatickému chování a postojům, které naprosto neodpovídají životu. Když je člověk odříznut od života, je odříznut od duše a zdroje Světla Božího. A aby se člověk znovu spojil se životem a získal tak hodnotu pro lidský život, musí prožít pocit soucítění a soucit se sebou samými a ostatními. To je pravá podstata nejvyššího potenciálu každé lidské bytosti. Bez prožívání emocí se člověk stane odpojeným a nebude schopen nic cítit nebo zažít.

Zákon soucitu je první základní pravdou jednoho já, božského já. Jako jeden "já-Bůh" být "soucit v akci" ve vztahu k ostatním znamená být v harmonii a správném vztahu k sobě samému, správném vztahu k Bohu, správném vztahu k vesmíru. Toto je praktické uplatnění zákona jednoty, pravda o správných vztazích, láskyplném porozumění, aktivně vyjádřené lásce. Základ Krista je vědomí jednoty a vyjádření vnitřní jednoty uvnitř.

Pravá soucitná láska přirozeně přináší jednotu. Opravdový milostný vztah je vztah s naší vlastní vnitřní bytostí, praktikovaný podle zákona jednoty. Když ztělesňujeme lásku, prožíváme Boha. Abychom mohli milovat ostatní beze strachu, je třeba být v lásce a v míru se sebou samým. Sebevědomí a sebeuvědomění otevírá příležitost pro nesobeckou lásku k jiným lidem. Je to proces, který studujeme a zažíváme na konci cyklu Vzestupu, abychom se znovu stali skutečně lidskými bytostmi.

Na genetické úrovni šablony těla pramení nedostatek empatie a soucitu z absence emocionálního těla, jehož vyšší cítění a emocionálně-smyslová těla jsou primárními funkcemi duševního Matrixu. Bez těla nemá tento druh odpojené bytosti, ať už lidské nebo nehumánní, žádné vnímající tělo, s výjimkou nižšího fungování instinktivní mysli. 2. čakra funguje jako instinktivní mysl a stává se náhradou instinktivní úrovně vyjádřené v nějakém druhu vnímaného emočního stavu. Po pravdě řečeno, toto instinktivní mysl neboli tělo bolesti není emocionální tělo. Bylo zmutováno poškozením duše a stalo se zdeformovaným středem nenormální energie a instinktů Miasmy, které jsou mylně chápány jako emoce. Tyto stavy nejsou skutečnými emocemi generovanými samy sebou, jsou to instinktivní stavy absorbované a prožívané prostřednictvím kolektivního vědomí. Člověk nemusí zažít opravdové stavy lásky, soucitu nebo hlubokých emočních spekter, dokud se nezačne spojovat se svými duševními těly, nebo dokud nezažije láskyplné a otevřené srdce. Srdce se otevírá během první fáze probuzení ve 4. čakře nebo před přímou inkarnací s tímto spojením duše-ducha.

Zdroj: https://energeticsynthesis.com/

Zpět