4403 Germain: Univerzální přetížení Victoria Cochrane

[ Ezoterika ] 2023-05-24

Lidé mohou považovat vesmír za neměnný, nicméně s tím, jak pokračuje vývoj živých druhů na Zemi, pokračuje i vývoj mnoha vesmírů v rámci Všehomíra. V každé galaxii existuje mnoho inteligentních forem života, některé s formou a mnohé bez ní, což dává samotnému vesmíru multidimenzionální vědomí, které může být zavádějící a zároveň vzbuzující úctu svým poznáním.

Většina mimozemských forem života je neutrální ve své loajalitě a přeje si pokračovat ve své existenci; proto je to, co se děje na Zemi, velmi zajímá. Mnoho z nich si přeje pomáhat a jen velmi málo z nich je zde proto, aby ovládalo nebo ničilo - protože převažující a základní energií Stvoření je bezpodmínečná láska. Každý druh, včetně lidí, který klade své potřeby na úkor svobodné vůle jiného, překračuje Duchovní zákon a okamžitě aktivuje zákony příčiny a následku.

Ať je tomu jakkoli, na Zemi je mnoho probuzených duší, které zažívají intenzivní kosmickou energii a návštěvy, a to jak v bdělém stavu, tak ve spánku, což způsobuje určité narušení jejich vlastní energie. Někteří dostávají velké množství informací, z nichž většina je nerozluštitelná a není pro ně užitečná. Ti, kteří jsou schopni stahovaným informacím porozumět, jsou intenzitou energie a frekvencí sdělení zahlceni a přemoženi.

V podstatě došlo k vzestupu a jak se energie integruje a duše činí svá poslední rozhodnutí, Země zažívá obrovské vlny smutku, protože mnoho duší si vybírá dveře smrti. Války, teror, zločiny proti lidstvu a neustálé snahy o nadvládu a kontrolu ze strany převážně mužských energií dělá z civilizované Země nesmírně náročné místo. Nic, opakujeme, nic není takové, jak se zdá, a nic nelze brát za bernou minci, takže osobní duchovní praxe je nutností. Problém s otevřením své koruny univerzální energii však spočívá v tom, že se svobodnou vůlí a otevřeným srdcem může člověk nevědomky otevřít své energii více, než si přál! To se nyní děje mnoha lidem.

Poselství, která jsou vysílána z jiných planet, hvězdných skupin a inteligentních forem života, jsou většinou ve prospěch Země a jejích obyvatel. Záměr je dobrý a důvěryhodný, ale energie je příliš vysoká na to, aby ji fyzické tělo mohlo přijmout bez účinků velké nerovnováhy a narušení, které jedinec pocítí. Pokud se to děje i vám, je třeba podniknout kroky k tomu, abyste svou energii chránili před přijímáním příliš velkého množství energie najednou.

Většina lidí astrálně cestuje ve spánku a zažívá sny, které se zdají být skutečné. V této době vesmírné expanze jsou pokusy jiných světů o spojení s lidskou myslí na nejvyšší úrovni. Nemusí to být nutně špatně, ale je třeba si uvědomit, že mimozemské bytosti vyššího intelektu neuvažují jako lidé a necítí ani citovou vazbu. Jejich zájmem je pouze zajistit, aby byla zachována integrita vesmíru jako inteligentního a vyvíjejícího se vědomí a aby mu byla dána možnost dosáhnout svého plného potenciálu.

Nedovolte, aby vás přemohla energie, kterou nepotřebujete ani jí nerozumíte. Vyzvěte své archandělské průvodce nebo Stvořitele, aby vás chránili, když spíte, a pokud budete i nadále pociťovat kosmické zásahy, zavolejte léčitele nebo jasnovidce.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/24/saint-germain-universal-overload/

Zpět