2389 Sananda - probuzení James Mc Connell

[ Ezoterika ] 2022-04-05

Já jsem Sananda.
Přicházím v této době, abych byl s vámi, pokračoval ve sdílení a přinášel další a další pochopení všeho, co se nyní děje na celé planetě. Jak mnozí z vás (ne-li všichni) nyní víte, tato iluze oddělenosti je nadále vytvářena silami temnoty. V rámci svých možností se vás i nadále pokoušejí oddělit prostřednictvím strachu, že nemůžete být jeden s druhým, v blízkosti druhého, s odstupem, ke kterému vás po nějakou dobu nutili. Mnozí z vás věděli, že je to zcela zbytečné, že jde jen o rozdělení, které vás drží od toho, abyste cítili jednotu v každém z vás. Věděli, že to za ně udělá strach. Ale jejich plány byly zmařeny, jeden hned po druhém, protože jsou zde zapojeny síly, které jsou daleko, daleko před těmi silami temnoty, kde už nemají na Zemi vůbec žádný nárok. To už pominulo. Po celé sluneční soustavě, a dokonce i po celé galaxii, vyšlo nařízení, že zde na této planetě již nebudou mít žádnou moc. Už ji nemohou ovládat. Je na těch z vás, na těch, kteří jsou v terénu, na těch, kteří zde působí, aby pracovali pro Světlo. Je na vás všech, abyste měli planetu pro sebe. A abyste tuto planetu připravili pro všechny ty, kteří sem přijdou v nadcházejících časech. Mnozí sem budou přicházet z mnoha různých rostlin, z mnoha různých systémů, protože tato planeta se opět široce otevře těm, kteří se nacházejí v celé galaxii, a dokonce i mimo ni. Stane se totiž velkým bodem Světla v rámci galaxie, zatímco dříve byla pro galaxii bodem temnoty. To vše se však změnilo. A vy se velmi brzy přiblížíte k době, kdy se s pokračujícím zvyšováním frekvenčních vibrací vše, co nyní vidíte, doširoka otevře, pokud jde o pravdu, která se objeví. Neboť jak jste již mnohokrát slyšeli: pravdu nelze zadržet; nelze jí zabránit, aby se dostala dopředu. A vy nyní vidíte mnoho záblesků, které přesně toto dělají a přinášejí pravdu. Přichází však nyní ve vlnách, vlnách a vlnách. Už to není v pramíncích. A vy si toho všímáte. Mnozí z vás to vidí, protože máte oči, abyste viděli, a uši, abyste slyšeli. A vy jste Ukazovatelé cesty, ti, kteří jdou napřed, kteří připravují cestu, připravují cestu, aby mnozí mohli přijít po vás, až Velké probuzení skončí. A Velké probuzení se nyní chýlí ke konci. Uvidíte to v následujících týdnech a měsících, kdy se zde věci budou stále více blížit crescendu, stále více kulminovat. Protože domino, jak jste slyšeli, začíná nyní padat. Malá, v této chvíli ještě, ale ta větší se chystají na svůj velký pád, který povede k dalšímu a dalšímu po něm. Buďte tedy ještě chvíli trpěliví. A nadále se dívejte za iluzi, která tam je. A vězte, že je to jen iluze. Nic není takové, jak se zdá být. A vy to musíte plně pochopit. Všechno, co vidíte z vašich mediálních zdrojů, je lež a vy to musíte pochopit. Ano, tu a tam se objevují střípky pravdy, protože nemohou zcela lhát a neříkat pravdu. Musí ji tu a tam pokropit pravdou. Ale i toho je nyní stále méně a méně. V této době totiž začínají být nesmírně zoufalí. Jsou to samozřejmě ty síly temnoty, které znáte jako ʺkabaluʺ nebo ʺhluboký státʺ. Rychle ztrácejí kontrolu, rychle ztrácejí schopnost manipulovat a měnit cokoli na celé planetě. Přestože iluze pokračuje, je stále více a více a více z vás, kteří nyní vidí za tuto iluzi a uvědomují si, že je to faleš, kterou předvádějí. Proto buďte opět trpěliví. Pokračujte v prohlédnutí všech jejich intrik, všech jejich plánů. A vězte, že zde působí větší plány. A ten největší plán se naplňuje, dokonce i nyní, když zde hovoříme. Buďte tedy připraveni. Vše se vám všem otevírá.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/04/05/sananda-the-great-awakening-conclusion/

Zpět