4117 Jarní zatmění - co potřebujeme v tuto chvíli vědět? Juilia Lenge

[ Ezoterika ] 2023-04-14

Spojené síly rovnováhy odpovídají na otázku ohledně období jarního zatmění 2023, co my lidé potřebujeme v tuto chvíli vědět.

Pokud se zamyslíme nad tímto obdobím - je energeticky velmi nabité, jinými slovy, je horké, aktivní, bouřlivé. Srážka aktivních energií, ve které nebude pro každého snadné se orientovat. Kakofonie impulzů může být matoucí a ne vždy bude jasné, kudy se vydat a co vůbec dělat. V takových stavech je lepší si sednout, odpočívat a vůbec se nehýbat, přečkat to. Následky chybných rozhodnutí a hyperbolizovaných reakcí mohou být trvalé a neexistuje rychlá náprava. Proto je lepší řídit se pravidlem - jeď pomalu, dojedeš dál! Toto období je snazší pro mysl, která se dokáže uklidnit. Snadno přijímají a snadno dávají. Takoví lidé jsou plynulí, nemají rigidní pokyny, které jim neumožňují být flexibilní. Taková světlá vědomí se mohou povznést a vidět situaci objektivně, nebudou se upínat k událostem. Jejich lehkost jim umožní snadno projít horkým obdobím zatmění. Nebuďte překvapeni, pokud pro vás věci plynou snadno. Znamená to, že jste již vystoupili na vyšší úroveň a žijete v souladu s vibracemi Země.

Naším poselstvím pro všechny pro tuto dobu je nespěchat, ale uspořádat se - v sobě, v prostoru, v lidech a událostech kolem vás. Čas je intenzivní, ale je lepší vše zvládnout a strávit po malých částech, než se snažit zvládnout vše najednou v mase událostí. Tento přístup vás vyčerpá energeticky a následně i fyzicky. Je to čas kvalitního naplnění. Čas kvalitního tréninku, zvratů a realizací.

Za všech okolností se radujte ze všeho, co přichází do vašeho světa. Ať už je to nečekané, veselé nebo smutné, zastavte se a nechte vlnu informací smysluplně proniknout. Položte si otázku, proč to vstoupilo do vašeho pole, co to přináší, o čem to promlouvá k vašemu vědomí? Možná se vaše původní hodnocení radikálně změní a to, co vidíte nebo slyšíte, uvidíte v jiném světle. Do vašeho pole přicházejí jen takové informace a takové události, které jsou v souladu s vaší Duší a vaším způsobem Vývoje. Vaší osobnosti se to nemusí líbit, může se vám to zdát nevhodné, nepříjemné - ale vše je nařízeno a koordinováno shora. Ve vašem poli může být jen to, co je k vám energeticky přitahováno podobností. Proto jsou veškeré události, a zejména ty, které k vám v tomto období přijdou, zaměřeny na vaše pochopení a rozpracování. Vaše hodnocení sebe sama nemusí přesně odpovídat tomu, co si o sobě myslíte. Vaše duše, vyšší aspekty a guruové vás vedou na jemné úrovni, důvěřujte jejich hodnocení, dovedou vás na lepší místo, k lepší verzi sebe sama. Přijměte je jako dary shůry a děkujte za každou lekci, každou událost, každý den, ráno i večer.

Je doba energetického posunu. Celá vrstva energeticky ovlivňuje všechny lidi, jen začíná znít jinak, pro vás zatím neprozkoumanými zvuky. Spoustu lidí to zpočátku srazí na kolena. Něco úplně nového, neprozkoumaného, a dokonce ani není jasné, z kterého kouta zvonění přichází a v jakém jazyce se vysílá. Proto to bude pro některé lidi děsivé. Na přijímání nových kódů jste byli a budete připravováni a toto první zvonění, první opravdu jinak znějící prostor vám pomůže si to vyzkoušet a pochopit svou připravenost vstoupit do nového energetického prostoru.

Všem a dokonce i mnohým napumpovaným vědomím může tento čas odhalit jejich neharmonické aspekty - přijměte to klidně, bez výčitek. Nikdo nebude moci sklouznout do iluze, ʺzrcadlaʺ všude zvýrazní to, co chce někdo skrýt. Recept na úspěšný průchod zní - uvědomte si, proč vám to bylo ukázáno, přijměte to a vědomě to vše proměňte ve svůj zdroj expanze.

Pro někoho, kdo na toto nové zaznění čekal, se bude podobat božskému nektaru, který alespoň trochu uhasí žízeň po konstruktivní změně zvenčí a zároveň odstraní vnitřní překážky bránící pokroku a sebevyjádření. Je to skutečně krásný čas, kdy se každý bude moci ponořit hluboko do sebe a splynout s reorganizující Vlnou jarních zatmění. Pozorně a dokonce se zvědavostí sledujeme váš pokrok.

Přejeme vám, abyste zůstali v harmonii a rovnováze svého vnitřního světa. Ti nejharmoničtější budou mít vše snadné, a kdo má ve svém vnitřním prostoru zmatek, nebyl na potřebném místě. Nebuďte smutní, pokud padnou.Znamená to, že je čas dát svůj dům do pořádku a harmonie. Projevy prostoru tomuto procesu přejí nyní více než kdy jindy. Využijte je k dobrému.

Jsme svědky jedné z nejdůležitějších událostí celého roku, spolu s předchozími březnovými konjunkcemi, které spustily současnou planetární i osobní transformaci, kterou nyní mnozí prožívají. Proměna zahrnuje vědomou volbu odpoutat se od starých přesvědčení a návyků, které nám brání být plně v souladu s tím, kým jsme, protože čas k vyjádření své osobní pravdy, rozšíření svého srdce a zasévat svou lásku, je teď. Není na budoucí Zemi, ale teď, protože je mnoho těch, kteří potřebují naše sdílení a pomoc, aby mohli pokračovat ve své evoluční cestě.

Jako vzestupující duše, když si vzpomeneme, už nemáme žádné výmluvy, protože víme, že tu nejsme proto, abychom se zavděčili sami sobě, ale abychom pomohli celku ve vývoji. Když se probudíme do této pravdy, vše se v nás i v naší životní zkušenosti začne měnit, neboť naše duše ví, že jsme připraveni zahájit misi.

V této době může být odstraněno mnoho věcí, lidí a situací, které jste ve svém životě považovali za životně důležité. Vnímejte vše, co se děje, jako zázrak, jako dar pro vás i pro ně, který vám všem pomůže vyvíjet se a vykročit do osvícenějšího stavu bytí, protože i když možná neznáme celý plán, vše směřuje vždy tím nejlepším směrem pro všechny zúčastněné.

Nebojujte, neodporujte. Odevzdejte se tomu, co JE, dovolte to, neboť vše, co k vám přijde, vám ukáže velkolepost vašeho bytí a důležité poslání, které zde máte plnit.

Buďte silní a přijměte svou jedinečnou a vzácnou roli ve Stvoření, milovaní.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14909

Zpět