6401 Vaše pravá vnitřní podstata Owen Waters

[ Ezoterika ] 2024-04-22

Dříve, nebo později se každý probudí a uvědomí si, že jsou v podstatě božské bytosti. Navzdory zdání, že jsme fyzické povahy a že realita je filtrována prostřednictvím vnímání našeho fyzického mozku, je v každé lidské bytosti mnohem více než jen její fyzický aspekt. Vaše mysl, která je polem vědomí, je oddělena od vašeho fyzického mozku. V tomto poli vědomí existujete jako aspekt božského zdroje, ze kterého jste přišli.

Před dávnými časy jste se vložili do lidské zkušenosti. V té době ještě nic nebylo fyzické a být člověkem znamenalo být specializovanou osobností se svobodnou vůlí zkoumat vědomí podrobněji než dříve. Později se vyhledávala fyzická zkušenost, protože díky ní byla zkušenost racionální, svobodné vůle a jedinečné osobnosti ještě zajímavější. V té době být fyzický znamenal žít v lehčí hustotě, než je dnešní verze fyzické existence. Zážitek z fyzické kondice byl tak fascinující, že jsme si jako mladí nadšenci z nové vzrušující jízdy na pouti řekli: "Co kdybychom to zkusili se zhasnutými světly?" A tak světla zhasla.

Dnes jsme ponořeni hlouběji než kdy jindy do lidské zkušenosti bytí fyzického. To zahrnuje i to, že jsme zdánlivě odříznuti od normálního toku informací, který přichází s vyšším vědomím, a my jsme zde, abychom našli odpověď, která leží někde tam venku v temnotě. Nebo, mohli bychom se ptát, je to někde uvnitř a ne někde tam venku?

To, že jsme většinou odpojeni od vnitřního světla, znamená, že nemáme vrozené vědomí naší jednoty s vesmírem. Tuto realizaci si musíme zasloužit vědomým naladěním. Nemáme neustále aktivní telepatickou schopnost vyměňovat si myšlenky a pocity s ostatními lidmi. Vědomá telepatie vyžaduje trpělivost a praxi. Nejsme naladěni na podmínky v přírodě jako zvířata. Když hrozí zemětřesení, nebo tsunami, divoká zvířata náhle zamíří do kopců a my se divíme, proč jsou naši domácí mazlíčci tak rozrušeni.

To, co dnes jako lidé máme, je sebeuvědomění, intelekt a svoboda volby. V tomto tajemném bludišti vzrušující jízdy člověka se zhasnutými vnitřními světly se skrývá poklad, který lze najít. Tím pokladem je uvědomění si, že světlo tu bylo po celou dobu, a přesto bylo skryto před zraky.

Když poprvé najdete duchovní světlo uvnitř, začne vás vábit vpřed do říší většího světla. Pak jste pevně na cestě duchovního objevování. Vracíte se zpět po cestě na úroveň vědomí, ze které jste přišli před začátkem vzrušující jízdy.

Pamatujte, že váš mozek není vaše mysl a vaše mysl není vaše skutečná osobnost. Vaše nesmrtelná duše je vaší skutečnou osobností a funguje skrze filtr toho, kým jste se stali v tomto konkrétním životě. Nalaďte se na vědomí své duše každý den a vždy budete schopni činit správná rozhodnutí v životě. Když vycítíte podstatu své pravé osobnosti, budete také cítit, která z možností, které leží před vámi, nejlépe rezonuje s vaším vnitřním vedením. Toto naladění se na správné možnosti a jejich skutečný potenciál je tajemstvím, jak získat co nejvíce ze své životní zkušenosti jako lidské bytosti.

Velkou otázkou je, které ze všech technik duchovního probuzení, které by mohly takový pokrok umožnit, jsou ty, které jsou nejúčinnější a nejsnáze proveditelné? A jak je lze kombinovat, abyste dosáhli co nejlepšího efektu při plnění každodenních výzev?

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/04/22/your-true-inner-nature-2/

Zpět