328 HYBRIDNÍ VÁLKA Peter Koenig

[ Ezoterika ] 2020-05-20

Hladové hry, tyranie a smrt hladomorem

Kdo řídí dodávky potravin, řídí lidi - kdo řídí energii, může ovládat celé kontinenty, kdo ovládá peníze, může ovládat svět - Henry Kissinger, 1970

Do konce roku 2020 zemře na hlad, zoufalství a sebevraždu více lidí než na koronavirus. My, svět, čelíme pandemii hladomoru biblických rozměrů. Tato skutečná pandemie dalece předstihne ?pandemii COVID. Několik dominantních dodavatelů rozhodne, kdo se může najíst a kdo zemře. O této pandemii v hlavních médiích moc neuslyšíte. Ve skutečnosti již začala.

Západ zaměřuje pozornost na chaos v privatizovaném ziskovém zdravotním systému. Pomalu odhaluje hrubou manipulaci s infekcemi a úmrtností. Ve skutečném životě chudí lidé ztrácí své skromné obytné prostory, protože v karanténě už nemohou platit nájem, a musí nakrmit své rodiny a sebe. Potřebují jít ven a pracovat pro jídlo, a pokud není práce, žádný příjem, mohou se uchýlit k plenění supermarketů, nebo farem na venkově. Jídlo pro udržení života je zásadní. Zamezení příležitosti k nákupu jídla je čirou a přímou vraždou.

"Každé dítě, které zemře na hladomor na světě je vražda" - Jean Ziegler, bývalý zpravodaj OSN pro potraviny v Africe.

Kdokoli přikázal vládám, aby dodržovali přísné úplné uzamčení ? spáchal ?zločin proti lidskosti?. V dějinách lidstva to je bezprecedentní. Pouze několik zemí nenásledovalo nebo jen částečně sledovalo úplnou blokádu, čímž zachránilo značnou část sociální pohody a ekonomiky. Je cílem ovládnout svět v rámci NWO?

Kdo bude žít a kdo zemře? Po očkování jsou africké ženy neplodné - masivní očkovací program proti tetanu v Keni a jinde, sponzorovaný WHO, Nadací Gates a UNICEF). Chtějí nechat ?nedostatečně rozvinuté? zemřít hladomorem? Zabránit jim z důvodu nedostupných cen v přístupu k dostatečnému množství jídla a pitné vody po privatizaci vody a nouzových dodávek potravin?

Pokud by to nestačilo, mají další řešení, jak vyvolat nedostatek potravin. HAARP může podle dokumentu US Air Force AF 2025 Final Report změnit počasí, vytvořit sucha nebo záplavy pro ničení plodin - živobytí chudých. A pokud to nestačí, Rockefellerova zpráva z roku 2010 předpokládá přidělování potravin podle eugeniky. (pozn. stačí pozitivně využít HAARP a všude vše poroste jako ve skleníku + správný osevní postup namísto řepkového drancování)

Facebook - (jméno a umístění nebyly zveřejněny pro osobní ochranu):
"? .. V chudší zemi, kde bydlím, je celá vesnice od 16. března uzamčena. Lidé nemají co jíst ... Manželka mého předáka byla znásilněna a ubita, byla čínského původu. Přestože nebylo dovoleno jít ven, lidé chodí od farmy k farmě a ničí všechno. Přišel jsem o veškerý dobytek, ovoce, zeleninu. Domy byly spáleny, nářadí a vozidla odcizena. Zbankrotoval jsem. Nikdy nebudu mít peníze na obnovu. Moje zaměstnance nemohu zaplatit. Jejich rodiny také hladoví. Hladovění povede ke smrti. Kolik z nich spáchá sebevraždu? Kolik lidí zemřelo v Indii, když se snažili ujít doslova tisíce kilometrů, aby se vrátili domů poté, co byla zastavena veškerá veřejná doprava a všichni museli jít do karantény? Jsem si jistý, že tato čísla budou mnohem vyšší než počet lidí, kteří na virus zemřeli, a také zvýší počet těch, kteří zemřou v příštím roce v důsledku oslabeného imunitního systému."

Vypadá to, že elity plánují vylidňování. Ďábelská agenda "univerzálního uzamčení"

Mezinárodní organizace práce (ILO) uvádí, že celosvětová nezaměstnanost dosahuje dosud nevídaných rozměrů. Téměř polovina světové pracovní síly - 1,6 miliardy lidí - může být bez práce. To znamená žádný příjem, přístřeší, jídlo, léky - to znamená hladovění a smrt pro miliony. Zejména na globálním jihu, který v podstatě nemá sítě sociálního zabezpečení. Lidé jsou ponecháni sami sobě. V USA jsou miliony nezaměstnaných, které systém nedokázal kvůli přílivu nároků zaregistrovat. Přidejte tyto miliony k již více než 27 milionům registrovaných nezaměstnaných. Miliony lidí, kteří se od přelomu století dostali z chudoby, pravděpodobně spolu s dalšími miliony upadnou zpět do nouze.

V mnoha metropolitních oblastech jsou již dnes miliony tzv. zapomenutých, kteří jsou kvůli životním podmínkám prolezlí parazity a nemocemi, a to i bez koronové katastrofy. Tito lidé nejsou v žádných statistikách.

Čím déle bude blokáda, tím ničivější sociální a ekonomický dopad mít. Nenávratný. Přerušuje se nejen výroba zboží, služeb a potravin - zastaví se i životně důležité dodavatelské řetězce, pracovníci nesmějí pracovat pro svou a vaši vlastní ochranu. Mohlo by vás to zabít. Lidé začínají volat po vakcíně, což přináší blažený úsměv na tváři Billa Gatese. Jeho síla stoupá. Chladnokrevný MMF si mezitím udržuje nerealistickou predikci mírného ?ekonomického poklesu? světové ekonomiky o 3%. Přístup MMF ke zpeněžení světové ekonomiky a sociální krize se stává zcela irelevantní. Instituce jako MMF a Světová banka jsou za ekonomický kolaps také částečně odpovědné.

Co by měli udělat? Možná navýšit kapitál a použít prostředky jako zvláštní fond pro uvolnění dluhu, rozdat jako granty. To by národům umožnilo vrátit se na nohy, zpět k svrchovaným národním měnovým a hospodářským politikám, obnovit jejich vnitřní ekonomiku s národní měnou, veřejným bankovnictvím a vládní centrální bankou a vytvářet pracovní místa a vnitřní autonomii v potravinách, zdraví a vzdělání.

Proč se to neděje? Vyžadovalo by to změnu jejich ústavy a přerozdělení hlasovacích práv podle nové ekonomické síly národů. Čína by se stala mnohem důležitějším hráčem, a to USA nechtějí.

Každý rok zemře na hladomor asi 9 milionů lidí. Výkonný ředitel WFP David Beasley řekl Radě bezpečnosti OSN, že svět čelí ?několika hladomorům během několika měsíců?, což by mohlo vést k 300 000 úmrtí denně - ? pandemie hladu.? A to již před vypuknutím pandemie hrozil hladomor třem desítkám národů kvůli válkám v Sýrii a Jemenu, krizi v jižním Súdánu a sarančatům po celé východní Africe. Podle globální zprávy WFP o potravinové krizi zveřejněné 20. dubna je hladověním ohroženo 135 milionů lidí na celém světě. Virus toto číslo rozšíří o dalších 130 milionů. To je celkem 265 milionů lidí hlady.

Války a konflikty úmyslně vedené ze strany USA a NATO, kvůli moci, chamtivosti přidávají k hladomoru oblasti s uprchlíky. Dokud žijeme, existuje naděje. Sedm miliard lidí v karanténě - probuďte se! Uvědomte si, co se s vámi děje pod falešnými záminkami k ovládání lidstva, k digitalizaci a robotizaci vašich životů. Vzdorujte těmto pravidlům, postavte se proti samosprávným vládcům, Mají pouze tu moc, kterou jim my, lidé, dáme nebo dovolíme. Vše, co mají, jsou peníze a zkažená média, která šíří strach a ještě více strachu.

Zdroj: https://rielpolitik.com/2020/05/19/hybrid-war-hunger-games-tyranny-by-any-other-name/

Zpět