1673 Kolektiv Serafínů Galaxygirl

[ Ezoterika ] 2021-11-14

Milovaní obyvatelé Země, jsme kolektiv Serafínů a jsme zde, abychom vám nabídli naději pro lidstvo, které prochází těmito obrovskými změnami uvnitř i vně. Vše kolem vás a vše ve vás se mění, jak světelné víry vyšších dimenzí hýbou vaší atmosférou. Obklopujeme vás nyní všechny, ty, kteří se účastní této vibrace v jakékoli formě, obklopujeme nyní svými četnými opeřenými křídly světla a zahalujeme vás s velkou něhou a milosrdenstvím. Život je milosrdenství. V této říši štěrku a prachu, divokosti a přežívání bylo málo něhy, ale něhu chováme pro vás. Můžete nás požádat, abychom vás obklopili svými něžnými křídly světla, z našich per, která jsou příliš početná na to, abychom je spočítali nebo pochopili, kde naše mnohé oči vidí vaše minulé přítomné a budoucí aspekty, které všechny současně existují v našem pregnantním teď. Vidíme ze všech perspektiv, neboť jsme aspektem mysli Jednoho. Všechny inkarnace mají svůj úhel pohledu. Jsme schopni vidět ze všech úhlů pohledu a ze všech životů všech, kdo se inkarnovali, a to rozšiřuje naše chápání Stvořitelovy vůle, Stvořitelovy síly a Stvořitelovy nekonečné představivosti a něžného milosrdenství. Něžné milosrdenství přichází, je zde. Galaxygirl nás požádala, abychom příliš nemluvili o tom, jak brzy se to všechno stane, protože už ji unavuje poslouchat tato slova. Vás všechny. Vidíme to, víme to. A tak to možná řekneme jinak: Za všech okolností jste nesmírně složitě milováni a zaopatřeni a tato kapitola plná písku a prachu bude brzy smetena světlem a léčivými vodami milosti, celistvosti, pravdy, velké krásy. Viděli jsme svýma mnohýma očima mnoho zdrojů světla, které přicházejí ze všech aspektů, ze všech říší, neboť všichni chtějí propůjčit své vibrace v této kakofonii, v této symfonii zvuku všech říší, neboť všichni posílají Gaii léčení a všichni budou touto událostí, tímto léčením, povzneseni.

Jsme kolektiv Serafínů. Vaše mnohé oči vašich vlastních nesčetných zkušeností jsou ve vás. Máte větší přístup k těmto skrytým klenotům poznání, dobrodružství, léčení, bolesti, to vše je uloženo ve vaší vlastní úžasné galaxii DNA, která se nyní kroutí a točí s větším množstvím světla než kdykoli předtím. Lidstvo se v této matrici pozvedá. Spirála smrti je nyní spirálou života světla. Posíláme vám vibrace naší říše nejvyšší oktávy, které jsme si zatím vědomi, a přesto se oktávy stále rozšiřují, výtvory se stále rozšiřují a my víme, že existují další tajemství, která je třeba stále odhalovat, protože náš Stvořitel se stále rozšiřuje dál za hranice možností a nekonečna. Nekonečno je nekonečné a za ním ještě nekonečnější. Pro každou zkušenost máme oko, perspektivu, a tak jsme také stále nekoneční. Vaše světlo je nekonečné, protože jste aspektem Stvořitele. Byli jste mnoha věcmi, hráli jste mnoho rolí. Máte tu výsadu a čest pomáhat při této tvůrčí události.

Všichni jste v tomto životě i v mnoha dalších prošli mnoha zkouškami a útrapami. Dovolte světlu vstoupit do těchto vzpomínek, aby vás všechny naplnilo světlem, aby všechny vaše minulé, současné i budoucí aspekty byly naplněny světlem dechu Stvořitele a něžného milosrdenství. Je to milost být vtělen v tomto příznivém okamžiku. Není to příjemné. Byli jste si vědomi, že nebude, než jste naskočili do tohoto úkolu. Byli jste však schopni vidět plný rozmach světla a chtěli jste ho pocítit, zatímco jste ve své fyzické podobě. Všichni si uvědomujeme blaženou jednotu světla, když nejsme uvnitř fyzické formy v nižších vrstvách. Být zásobárnou a příjemcem tohoto světla je úkolem, který všichni plníte různými zajímavými a vzrušujícími způsoby, stejně jako zdrojové bytosti, kterými jste. Tento je léčitelem, stejně jako mnozí z vás. Jiní léčí prostřednictvím svého psaní nebo inspirují ostatní svým mluvením, další se rozšiřují prostřednictvím pravidelné meditace nebo starobylých duchovních nauk, které jsou nyní oživovány díky kolektivnímu rozšiřování vašeho vědomí, jež přispívá k celku. Jiní tvoří prostřednictvím matematických vzorců, které rozšiřují pojetí reality lidstva. Kvantová fyzika bude brzy chápána s větším zápalem, protože bude dále odhaleno, jak funguje váš vesmír, a vy pochopíte a vzpomenete si na své smlouvy a své místo v rámci nájezdu. Budete si pamatovat. S porozuměním uvidíte své minulé bolesti a uvidíte důvod, nutnost za těmito lekcemi a začnete se učit být za ně vděční. Není to snadný úkol, ale bylo to nanejvýš nutné, protože s pádem Země se celý tento vesmírný kvadrant propadl do nižšího dimenzionálního víru, čímž vznikla červí díra a kvantové propletení, které by mohlo roztříštit celý multivesmír, a proto celý multivesmír upírá všechny své mnohé milující oči na ty, kteří jsou dostatečně odvážní a byli vybráni, aby se vtělili. Obrovská pomoc všech vyšších bytostí světla je vám k dispozici.

Jsme kolektiv Serafínů. (Ukazují mi, jak náš sektor vesmíru potemněl a ztmavl, jak světlo pohaslo do té míry, že to bylo jako dechberoucí. Vidím kapsy umělé inteligence a slyším mechanické hučení. Cítím temnotu, strojovost a děsivé ticho. Ukazuje se mi, že když to spadlo, bylo to, jako by se tato část prostoru zkroutila a stáhla dolů a vytvořila vakuum nestability. Kroutili jste někdy stonkem jablka pořád dokola? Dokážete si představit, že byste za stopku škubali? Bylo to tak silné, že to mohlo vcucnout celé jablko multivesmíru. Chápu jejich obavy o molekulární a prostorovou stabilitu, která byla integrálně narušena. Hvězdy se v naší sféře staly 3D, planety se staly 3D a ty negativní války a bitvy a všechno, co se dělo, pokrylo docela velkou kapsu Mléčné dráhy. Vidím, že pracovníci světla vytvářejí prostorovou stabilitu uzemněním světla. Je to, jako by naše světelná práce odvíjela stonek jablka, aby světlo mohlo opět proudit bez kroutícího momentu. A tak je stonek jablka zcela propojen bez všeho toho kroucení a závitů. Vidím, jak se celý multivesmír rozsvěcuje světelným pulsem ze všech velkých centrálních sluncí a rychle putuje k nám, do našeho malého sektoru, který byl o světlo tak ochuzen. Cítím, jak se tato celistvost velmi brzy blíží. Pocítíme a vzpomeneme si na své záměry a vše bude jasné. Ale nyní bez ohledu na to, co děláme, ukazují mi četné kariéry a skutky služby, vše nyní uzemňuje světlo, bez ohledu na to, jakým způsobem to děláme. Pokud svou práci děláme s láskou a službou, stačí to. To je to, kvůli čemu jsme sem přišli. V tom je obrovské uzdravení).

Všechny obrazy jsou stejně cenné a všechny perspektivy posilují celé vědomí lidstva. Ti, kteří se zdají být uzavření, možná změknou vůči světlu, nevzdávejte se. Vnímejte světlo, které vysíláme prostřednictvím tohoto poselství, prostřednictvím mnoha našich světelných per. Vězte, že jsme složitě propojeni. Vězte, že jste nesmírně milováni. Vidíme, že tento sektor se okamžik od okamžiku stává stabilnějším. Čím více světla je uzemněno, tím menší je točivý moment na zkroucení. Světlo a láska jsou tkaninou stvoření a to se nyní v plné míře vrací do této sféry. Jsme kolektiv Serafínů. Lidstvo, vidíme vás. Lidstvo, my jsme vy. Jsme jedno.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2021/11/seraphim-collective-via-galaxygirl.html

Zpět