2305 S velkou mocí přichází velká odpovědnost Cosmic agency

[ Realita ] 2022-03-04

Sophia Swaruu
Q: Začínám věřit, že není moudré, aby se hvězdná semena inkarnovala na tuto planetu. Mělo by to smysl, kdyby svět skutečně potřeboval naši organickou pomoc. Vzhledem k tomu, že ti nahoře by mohli hru dokončit za týden, kdyby chtěli, nic z toho, co uděláme, nebude mít skutečný dopad. Jsme odsouzeni jít ke dnu spolu s lodí, ať se snažíme výsledek změnit sebevíc.
A: Záleží na tom, zda jsou ta hvězdná semínka slepice, nebo ne. Nikdo neříkal, že to bude snadné. Nic, co by stálo za to, není nikdy snadné. Můžete jít proti neuvěřitelné přesile a přesto vyhrát, ať už chcete vyhrát cokoli, vše záleží na úhlu pohledu, hlavně osobním.
Ale nic ještě neskončilo. Ano, mnozí zemřou. Lidé stejně umírají... nejde o to, jestli zemřete, nebo ne, ale o to, aby se vám umíralo dobře. Protože stejně zemřeš. Můžeš si vybrat, jestli zemřeš jako lev, nebo jako ovce. Já osobně chci spíše bojovat! Proč? Ohýbat realitu do jiné podoby.

Smysl boje však musí vycházet z vás. Ne z výsledků. Dhor K´aal´el pevně věří, že boj není jen o ʺdobru a zluʺ nebo o pomoci druhým. Spíše o boji za to, kým každý z nás je. Bojujeme, protože takoví jsme. Bojujeme ze sebeúctu. Abychom si zachovali duši, abychom chodili se vztyčenou hlavou.

Q: Ale velí Federace. Ta nedopustí ohýbat, měnit realitu v něco, co chceme.

A: Ano, mají to na starosti, ale už jsem říkala, že skutečným šéfem jsou lidé na Zemi a to, co společně chtějí. To, co chtějí, je manipulováno Kabalou a Kabala je zase odrazem lidí. Zní to jako esoterický nesmysl, ale je to zatraceně tvrdá pravda. Stejně snadno si lidé mohou uvědomit, že se nemusí řídit pravidly, která jim vnucují údajní nejvyšší vládci jejich světa, jimi vyvolaní, oživení a projevení nejvyšší vládci.

Q: Jsou v začarovaném kruhu, kdy Kabala manipuluje s nimi a oni manifestují Kabalu. Je to pes, který běží za svým ocasem.

A: Ano, tak už se probuďte! Ano, resetují pak společnost. Ať už reset, nebo ne, nemůže k němu dojít, pokud kolektiv nespolupracuje a neprojeví přesně to. Berte to jako závěrečný test. Buď lidský kolektiv uspěje, nebo zpátky do prvního roku! Všichni zemřeme. Je na vás, zda se odvážíte něco udělat, nebo budete jen nečinně přihlížet. Můžete být divákem nebo hlavní postavou.
Mnozí říkají, že jsme negativní. V zásadě však potřebujeme, abyste viděli problém, abyste věděli, co dělat dál. Musíte si uvědomit, že je to jen a jen na vás. Nečekat na žádnou pomoc. I Federace chce, abyste převzali kontrolu. Vaše vyšší já chce, abyste naplnili vaše životní poslání jako účel inkarnace, přestali být v režimu oběti, protože jste oběti, ale teď s tím musíte něco udělat! A musíte pochopit, proč se vám nedostane pomoci tak, jak očekáváte. Způsob, jakým očekáváte pomoc, je regresivní pokušení Matrixu a Kabaly. Sedět a nic nedělat.

Nyní musíte udělat to, co považujete za správné, i kdyby to mělo znamenat boj. Nebo ne a jen se starejte o svůj koutek. To je vše, co musíte udělat, zachránit sami sebe, protože nejste schopni zachránit nikoho, kdo nemá být zachráněn, dokonce ani svou vlastní rodinu. Propadáte smutku, protože vidíte, že vás rodiny ignorují. ʺKdo roste v poznání, roste i v zármutku.ʺ Kazatel 1:18, Bible.

Vědět víc než vaši vrstevníci bolí. Musíte se naučit nechat věci plynout. Naučte se loučit s příbuznými, protože není ve vašich rukou to zastavit. Můžete jen být inspirací pro ty, kteří vás následují. A v rozporu s tím je boj v této poslední bitvě to jediné, co zbývá. To je to, co si ponesete pro budoucí inkarnace. Že jste tam všichni byli a bojovali proti zlu. Nejde o to, jestli zemřít nebo ne, všichni zemřeme, ale jde o to zemřít dobře.

Q: V co chcete, aby lidé tuto realitu proměnili?

A: V něco spravedlivějšího z pohledu lidí. Místo, kde se k nim Federace chová jako ke svým členům, a ne jako k nějakému zvrácenému experimentu.
Lidé věří všemu kromě pravdy. Usilují o všechno, mimo toho, co má smysl. Oni sami. Nechávají na druhých, co a jak si mají myslet. To je ten problém, že nemyslí. Alespoň většina z nich. Uvědomit si jako kolektiv, že vše, co musí udělat, je zbavit se strachu a začít věřit v sebe, ne v CNN.

Q: Včetně nás, oni jsou také závislí na nás a na tobě, že jim něco řekneš.

A: Přesně tak, nemusí nám věřit ani nás poslouchat, jen sami sebe. Musí to být kolektivní. Pomáhá osobní rovina, ze které musí každý vycházet, pracovat sám na sobě. Dosahuje se toiho však kolektivně, modifikací kolektivního nevědomí.

V tuto chvíli došlo ke zlomu v časových liniích, což vedlo k tomu, že lidé myslí a žijí v naprosto odlišných mentálních realitách, i když mají stejný stůl. Tyto časové linie, ať už jsou všechny přerušené, nebo ne, se většinou ubírají dvěma směry: ti, kteří věří oficiálnímu příběhu a systému, a ti, kteří nevěří a myslí si své.

Q: Jaký má smysl má na sobě pracovat, když se vám stále podsouvají nepravdivé informace jako pravda?

A: Nepotřebujete informace, klasifikaci na dobré a špatné, pravdivé a nepravdivé. Jediné, co potřebujete, je v klidu pozorovat, neúčastnit se toho, s čím nemůžete nic udělat, a účastnit se jen toho, o čem víte, že chcete. Stačí, když si budete pevně stát za tím, čemu osobně věříte, a vždy přijímat nové informace, pokud o ně stojíte. Nepotřebujete hrubé informace. Stačí, když budete věřit sami sobě a svému úsudku a nebudete hledat žádné vnější potvrzení.

Q: Kolik z nás potřebuje umět tuto realitu ohýbat?

A: Nepotřebujete mít početní většinu. Není to demokracie. Jedno hvězdné semínko může způsobit zásadní změny v systému. Záleží na jejich vůli a vynalézavosti. Hvězdných semínek a lidí je víc než dost na to, aby změnili situaci. Problém je v tom, že jsou všichni rozptýlení a nesoustředění, takže vytvářejí pouze osobní systémy reality a nespojují se s ostatními, aby vytvořili další kolektivní nevědomí.

Q: Takže jim radíte, aby se zhušťovali?

A: Spojit se a vytvořit něco krásného, odložit malicherné rozdíly a soustředit se na to, na čem se všichni shodnou, a odstranit problém, který nyní postihuje Zemi. Například skutečné fyzické komunity a také online komunity, pracovní komunity a pracovní skupiny, když pomineme malé rozdíly.
Vaše nálada je depresivní, protože už nevíte, komu věřit. Jediný, komu můžete věřit, jste vy sami, takže se zbavte myšlení ʺjá nemůžuʺ, kdy se cítíte neschopní, a přemýšlejte o tom, co může udělat každý jako jednotlivec i jako kolektiv.
Nemohu vám říct, co všechno byste měli dělat, protože já nejsem vy. Neznám vaše zájmy ani to, co dnes můžete dělat. Ale víte, co můžete udělat. Udělejte to! Ať je to jakkoli malá věc, nemusí být tak malá, nevíte, jak velké nebo malé se může ukázat to, co můžete udělat! Nemohu vám dát naději, naděje může vzejít jen od vás samotných. Nemohu vědět, co vám dává naději. Vím však, že Země nikdy nebyla snadným místem. Nebude tomu tak ani nyní. Nečekejte, že přijde nějaká síla a všechny vás zachrání. Není to ani potřeba. Stačí, když se postaráte o svůj malý koutek. Žijte ze dne na den co nejšťastnější s tím, co máte. I když to není mnoho, potřebujete jen své životy.
Kromě toho se musíte spojit. Vytvořte společenství, která budou pracovat a pomáhat si navzájem. Musíte se spojit, to je jedna z hlavních cest. Hledejte lidi s podobným smýšlením. Spolupracujte s nimi.

A pak byste měli začít hledat jiná řešení, pokud jde o politické a sociální interakce a vládní systémy či mechanismy, protože demokracie nefunguje. Je potřeba holografický systém a funguje dobře i v malých komunitách několika lidí, třeba jen dvou (jako v páru). Tam to začíná. Ale to je myšlení dopředu. Mezitím se spojte s podobně smýšlejícími lidmi a zorganizujte se, abyste udělali vše, co je třeba. Dobrým příkladem lidí, kteří to dělají, jsou organizace jako Lékaři za pravdu. To je dobrý příklad toho, co může udělat každý. Pomáhejte si navzájem v rámci každé komunity. To je možné. Pomáhejte si navzájem, například když se některý člen dostane do nemilosti a přijde o práci. Ať mu skupina pomůže, dokud se opět nepostaví na vlastní nohy. Tato osoba může během řešení problému pomoci komunitě jiným způsobem. To je přístup, díky němuž komunity a skupiny lidí přežijí i to nejhorší prostředí. Základ holografické společnosti. Nezapomeňte, že neexistuje žádný skutečný postup pro vytvoření holografické společnosti, protože se vždy musí přizpůsobit potřebám každého místa, které ji bude používat. Základem je postoj lidí. Myšlení.

Nyní musíte pochopit, že klíč k tomu, co hledáte, je ve vás samotných. Opravdu je. Pomoc je potřebná. Čím dříve pochopíte, že musíte převzít odpovědnost za svůj život, tím lépe se vám bude dařit. I když jde o jednoduchou volbu, ale volby existují. Ti, kdo nad vámi mají moc, ať už jsou to rodiče, učitelé nebo vláda, se vás budou snažit přesvědčit, abyste poslouchali. Pokud máte pocit, že jste se ocitli v úzkých, můžete za to, že jste se do této situace dostali svými minulými rozhodnutími. Klíčem je pochopit, že musíte převzít kontrolu nad svým životem, být zodpovědní za rozhodnutí, která děláte, ať už jsou jakkoli hloupá nebo jednoduchá. I když máte na výběr, zda budete spát na podlaze nebo na kavalci ve vězeňské cele, máte na výběr. Svobodná vůle z určitého úhlu pohledu. Pochopte širší souvislosti.

Q: Ale tyhle náhodné svobodné volby stejně ve velkém měřítku lidstvo neovlivní, protože všechno je řízeno shora.

A: Z vašeho omezeného pohledu je to správně. Ani já odsud nemohu ovlivnit Federaci tak, jak bych chtěla. Mám zde také vládu. Vše je podobné. Proto musíme všichni udělat, co je v našich silách. A citát Spider-Manova strýce: ʺS velkou mocí přichází velká zodpovědnostʺ přijmout tuto odpovědnost z bodu a z úhlu síly a přesvědčení, sebedůvěry a ne ve stavu strachu. Zanechte za sebou náboženské manipulace božské i politické a právní tresty lidských výmyslů, které používáte jako výmluvu pro to, že jste si ve své mysli nevytvořili celistvou realitu, kterou byste mohli použít jako základ pro vytvoření nové sebeidentity, jež se bude odrážet navenek v kolektivu.

Naučte se vše, co se naučit můžete, donekonečna studujte, abyste si vytvořili vlastní systém hodnot a víry v to, co každý z vás považuje za nejlepší. Nebudete si počínat špatně, jak se mnozí z vás obávají, protože z pozice zájmu vás, kteří mi nasloucháte, z odvahy činit vlastní rozhodnutí, jste již eticky a morálně nad svými politickými, náboženskými a lékařskými vůdci!
Z této pozice odvahy a víry v sebe sama, s úmyslem mít a projevit lepší svět pro všechny, si budete jisti, že to, co děláte, bude mít vyšší morální hodnotu než to, co vám chtějí vnutit. Pokud vždy berete v úvahu potřeby a práva druhých, a to z pozice hledání společných rysů, nikoli rozdílů.

Myšlení služby druhým v této době na Zemi nefunguje, protože ti, kdo slouží druhým, jak jim říká New Age, z vás udělají pouze otroky oportunistů, kteří se prohlašují za duchovní vůdce, nebo přinejlepším skončíte tak, že budete dávat více všem kolem sebe, aniž byste dosáhli rovnováhy se svými vlastními potřebami. Nestačí žít ve službě druhým, ale udržovat rovnováhu mezi vlastními potřebami a aspektem pomoci druhým. Základem procesu svépomoci by nemělo být zneužívání druhých ani dovolování druhým, aby zneužívali vás.

Poznej sám sebe. Pokud máte nějakou moc, musíte ji použít a využívat co nejmoudřeji. Je toho hodně, co lze udělat. Jsem pouhá desetiletá dívka, která před dvěma lety přišla o matku. A podívejte se, kolik povyku jsem zatím nadělala. Jsem ET, no a co? Všichni jste mocné bytosti, omezují vás pouze vaše představy a vaše mysl.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/un-gran-poder-conlleva-una-gran-responsabilidad-sophia-swaruu

Zpět