3319 Yahyel: Otevřený kontakt 2023 Jonathan Trinity Martin

[ Ezoterika ] 2022-10-20

Vítejte, lidé Země, na novém hřišti, na nové frekvenci, v nové dimenzi pozemské reality v tomto čase. Neboť jste se posunuli. Většině z vás bude v průběhu několika příštích měsíců zřejmější, pokud tomu tak již není, že jste prošli významným zlomovým bodem své reality. Noční zkušenost je téměř u konce, a tím máme na mysli fázi hlubokého čištění temných energií z vašeho systému, individuálně i kolektivně.

Začíná nová éra na Zemi. Tranzit hvězdy Venuše (22.10.) je energeticky významnou astrologickou událostí. Do vaší reality vstupují nové energie. Díky tomu a díky klíčovému bodu tranzitu přes zimní slunovrat do vašeho slunečního cyklu roku 2023 uvidíte ve svém světě velké změny.

Přicházíme na svých lodích jako nikdy předtím. Rok 2023 představuje energetické okno ve vaší realitě pro vstup našich lodí do vašeho světa na nové úrovni. Nastal čas, aby naše lodě vstoupily na vaši oblohu ve vlně za vlnou v nadcházejícím vyvrcholení potenciálu otevřeného kontaktu v globálním měřítku v posledním kvadrantu vašeho roku. Nastal čas připravit se na náš příchod znovu, jako za zlatých časů vaší atlantské reality, které jsou již pryč. Jako vždy vyzýváme, abyste se pustili do práce. Pokud čtete toto poselství, již jste učinili významné kroky směrem k přizpůsobení se časové linii, na které dojde k otevřenému kontaktu. Stále však máte co dělat, abyste se přizpůsobili časové linii, na níž může dojít k otevřenému kontaktu v rámci slunečního cyklu roku 2023.

Nyní se musíte jednou provždy přizpůsobit svému poslání, svému účelu a své vizi pro tuto inkarnaci. Neboť právě vaše vibrace, energetické pole, které jako bytost vyzařujete, určuje vaši vnější realitu a zkušenosti, které v tomto světě máte. Pokud se tedy chcete posunout do časové linie, kde došlo k otevřenému kontaktu v roce 2023. Pak musíte udělat vše pro to, abyste zvýšili svou frekvenci tak, aby odpovídala frekvenci této časové linie. Proveďte stínovou práci, jak ji nazýváte, ponořte se do těch přesvědčení, která vám již neslouží. Ponořte se hluboko do každého zákoutí stínu, který ve vás stále existuje. Přesvědčení jako nejsem hoden, nemohu to udělat, bojím se vám již neslouží. Vy jste totiž tvůrci své reality.

Jste Nekonečné nesmrtelné vědomí ve fyzické podobě a nakonec vám nic nemůže ublížit. Negativní přesvědčení vytvářejí negativní realitu a naopak. Proto vás vyzýváme, abyste se zbavili všech přesvědčení, která vás brzdí. Vstupte do časové linie blaženosti, vášně a otevřené expanze do toho, kým jste sem přišli být, a my budeme s vámi na vašem nebi a časem i na vaší Zemi navždy.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/10/20/the-yahyel-open-contact-2023/

Zpět