4407 Shromáždění naší duchovní rodiny Kenneth Schmitt

[ Ezoterika ] 2023-05-29

Mnozí z nás prožili většinu svého života jako poustevníci a setkání s jedním z členů naší milující a radostné duchovní rodiny je pro nás neobvyklé a cenné. Jak se posouváme dále do svého vědomí srdce, setkáváme se s více svými duchovními sourozenci. Jakmile spatříme světlo v očích toho druhého, víme, kdo jsme. Tato setkání začínají být velmi zábavná a inspirativní. Někdy trvají jen chvíli. Můžeme se těšit z každého okamžiku a být vždy přítomni ve vděčnosti a soucitu jeden k druhému. Výsledkem naší práce na zvyšování vibrací tak, aby byly v souladu s naší intuicí, je velká radost ze života a setkávání se s více srdečně zaměřenými a osvícenými bratry a sestrami. Jak společně rozšiřujeme své vědomí, utváříme úroveň vědomí přesahující spektrum lidské společnosti, kterou jsme zažili. Zatímco budeme přitahovat ty, kteří jsou obeznámeni s transcendencí, budeme mít méně setkání s těmi, kteří se rozhodli zůstat v egocentrickém světě, který je založen na strachu a očekávání konečného zániku.

Když zatoužíme po uvědomění si svých duchovních průvodců a andělů, můžeme se více otevřít svému intuitivnímu vedení. Při setkáních s druhými můžeme v každém scénáři hledat světlo a očekávat, že budeme cítit a znát povahu každé interakce a jak naše vědomí srdce prostupuje naše vědomí s vyšším vedením. Protože naše svobodná vůle je vždy přednostní, musíme si přát a žádat o spojení s našimi duchovními průvodci, kteří jsou s námi bezprostředně přítomni a spojeni. Naší úlohou je rozpoznat jejich přítomnost a uvědomit si jejich vedení. Pokud nebudeme své intuitivní spojení rušit pochybnostmi a skepsí, můžeme vědět, jak v každém okamžiku vést svůj život. Když se cvičíme v tom, abychom se při každém setkání soustředili na vděčnost, lásku a soucit, osvobozujeme se od omezení vědomí ega. Můžeme si uvědomit, že žijeme v dimenzi vědomí srdce. Zde se setkáváme s mnoha členy naší duchovní rodiny. Život ve vědomí srdce nám umožňuje přístup k našemu vyššímu vedení a vede k osobnímu naplnění. Můžeme se rozhodnout, že negativní energie v našem životě znemožníme tím, že je zbavíme naší angažovanosti a sladění. Bez naší životní síly se z naší zkušenosti rozpustí. Nepřesouváme se na jiné místo. Jen žijeme v jiné dimenzi, v níž negativita neexistuje a každý si uvědomuje naše vědomé propojení s druhým.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/29/the-gathering-of-our-spiritual-family/

Zpět