4516 Gigantický podvod s penězi Peter B Meyer

[ Realita ] 2023-06-08

Kdo vlastní centrální banky? Právě se dozvíte jedno z největších tajemství ve světové historii, které má obrovské dopady na každého, kdo žije na této planetě. Většina lidí v hloubi duše cítí, že se světovou ekonomikou není něco v pořádku, ale málokdo ví, co to skutečně je. Pryč jsou doby, kdy rodina mohla přežít z jedné výplaty, každým dnem se zdá, že se věci stále více vymykají kontrole, ale jen jeden z milionu chápe proč. Právě se chystáte odhalit systém, který je v konečném důsledku zodpovědný za většinu ekonomických problémů a nerovnosti v naší dnešní společnosti. Deep state nechce, abyste o tom věděli, protože právě tento systém je udržuje na vrcholu finančního potravního řetězce už nejméně 110 let. Když se to dozvíte, změní to váš život, protože to změní vaše rozhodnutí.
Pokud se to naučí dostatek lidí, změní to svět, protože to změní systém. Toto je totiž největší skryté tajemství peněz. Nikdy v historii lidstva nebylo tolik lidí okradeno tak malým počtem, a to vše se děje prostřednictvím tohoto gigantického podvodu v dějinách lidstva.

Základní myšlenka spočívá v tom, že centrální banky budou udržovat úrokové sazby nižší, než si kdokoli dokáže představit, a to po dobu delší, než si kdokoli dokáže představit; a to způsobí prudký růst cen aktiv. To se týká jak akcií, tak nemovitostí a drahých kovů. Avšak z důvodu maskování znehodnocování papírových měn, konkrétně amerického dolaru jako rezervní měny, je cena drahých kovů uměle manipulována směrem dolů, ať už je poptávka jakákoli. A to je důvod, proč zlato po maximu z roku 2011 již nikdy nedosáhlo ani nepřekročilo tuto úroveň, za dnešních okolností mělo vystřelit až na 60 000 USD za unci.

Zkáza moderní společnosti
Ještě horší je, že v důsledku růstu peněžní zásoby způsobují obrovskou úvěrovou inflaci. Tím se růst cen opožďuje a je nerovnoměrný v důsledku Cantillonova efektu, protože první příjemci nových peněz mohou nakupovat zboží a služby za stávající ceny. Pozdější příjemci nebo ti, kteří nové peníze vůbec nedostanou, trpí vyššími cenami a poklesem životní úrovně. Přesto si většina lidí nespojuje vyšší maloobchodní ceny s předchozí expanzí peněžní zásoby. Účinnější metodu destrukce moderní společnosti by bylo těžké vymyslet. Praktická verze Cantillonova efektu byla pozorována v německých koncentračních táborech. Oběti uváděly, že ti, kteří měli blízko ke kuchyni, měli větší šanci přežít, jelikož k nim jídlo často došlo dříve, než se dostalo k těm, kteří pracovali na polích a v lesích.

První moderní centrální bankéř
Richard Cantillon, spolupracovník Johna Lawa, prvního skutečného moderního centrálního bankéře na světě, zavedl před více než dvěma stoletími Cantillonův efekt; totiž vydávání nových peněz předávaných politicky zvýhodněným skupinám, které mají k centrálním bankám nejblíže. Podkopává to důvěru v celý finanční systém, minulý i současný. Lidé najednou nevědí, jakou drží hodnotu; Distributor autodílů, který celý život pracoval, našetřil milion dolarů a uložil ho na spořicí účet v bance, zjistí, že jeho soused bankéř, který spekuloval na bankovní akcie, drží dvakrát větší hodnotu. Dívá se dopředu; přemýšlí, co bude dál.

Konkrétněji: Celý život pracujete a získáte hodnotu např. 1 milion dolarů. Pak centrální banka vytiskne 40 000 milionů dolarů nebo více měsíčně, jen tak. Tyto nové peníze rozdá lidem, kteří jsou jim blízcí; bankám, které byly zachráněny, dalším bankám nebo lidem, kteří spekulují s akciemi, zkrátka jednotlivci, který přispívá na volební kampaň, nebo výrobcům se zakázkami Deep State, kteří vyrábějí zbraně atd.

̎Zasvěcení ̎ - tedy bohatí a dobře propojení - dostávají peníze jako první. Soutěží s nimi o získání zboží a služeb, jako by tyto peníze byly stejně dobré jako staré peníze. Než se však tyto nové peníze dostanou k dělnické třídě, jejich kupní síla se značně sníží nebo spíše znehodnotí, nakonec až do té míry, že jsou bezcenné. Centrální bankéři spouštějí své tiskařské stroje - ve skutečnosti dávají peníze svým kamarádíčkům v bankovním průmyslu. Odtud prosakují do celé finanční komunity a zvyšují ceny finančních aktiv a nemovitostí, které vlastní horních 10 %. Centrální banky poskytují bankám levné peníze, levné peníze uměle nafukují ceny aktiv; protože falešně nafouknuté ceny aktiv činí bohatým každého, kdo je s těmito aktivy spojen.

Dnešní ekonomika je určena výhradně pro předem informované spekulanty, protože pouze mafie je napojena tak, že dosahuje bohatství na úkor všech ostatních. Mnozí probuzení si nyní uvědomili, co se stalo, a jsou pochopitelně rozzuřeni. - Tito lidé nenávidí bankéře. Mají k tomu dobrý důvod: Podváděli celou dobu. Jsou to zasvěcenci, kteří nejvíce těží z bláznivého tisku peněz centrálních bank.
Každá vláda, která používala papírové peníze, podlehla fatálním půjčkám. Namísto restrukturalizace těchto dluhů umožňují systémy papírových peněz rychlou expanzi měnové báze, která usnadňuje splácení dluhů znehodnocenými penězi, nebo splácení dluhů zcela vynechávají. Nijak se to neliší od krádeže. A přesto se to neustále děje, což nakonec vyústí v masivní krizi a rozpad společnosti.

Hodnotné rezervy základem stabilní měny
Důležité je vědět, že tento chaos je vytvářen, aby kabala zavedla nový peněžní systém. Tento nový peněžní systém, SDR (Special Drawing Rights), vydává MMF, který byl přeměněn na supercentrální banku pro celý svět; je podložen ̎mezinárodními papírovými rezervami ̎ bez jakékoliv hodnoty, které může rozdávat každé zemi, která je potřebuje a je poslušná novému režimu. Neptejte se příliš často. Jednoduše řečeno: Nový světový peněžní systém bude založen na papírových penězích a řízen globálními byrokraty. Okamžitě pochopíte, že jde o beznadějný návrh; superbanka vedená superekonomy dlouho nevydrží, vyhodí do povětří celý světový finanční systém. Každý systém založený na papíru, jako je ten současný, stejně vybouchne.

Základem každé stabilní měny jsou ̎cenné rezervy ̎. Zejména v nejistých dobách, pro budoucnost každé měny je to životně důležité, aby byla založena na vnitřní hodnotě, nejlépe na zlatě nebo stříbře. Tímto způsobem zůstává národní bohatství zajištěno i v těžkých dobách. Centrální banky zaplavily světovou ekonomiku volnými falešnými penězi. S takovou měnovou palebnou silou by si člověk myslel, že dojde k pekelnému oživení. Místo toho však oživení - od roku 2007 do roku 2018 - přidalo k reálnému HDP pouze 19,28 %, což je méně než 19,89 % přidaných za 10 let během Velké hospodářské krize, která následovala po krachu v roce 1929. Přemýšlejte o tom! Nepodložené peníze jsou podvod, jak bylo vysvětleno výše. Čím déle to bude trvat, tím nestabilnější bude celá ekonomika a nakonec i společnost, tím nespravedlivější to bude a tím radikálnější reformy budou nutné. Tyto reformy jsou k dispozici a připraveny k provedení poté, co kabalistický peněžní systém zanikne a bude uveden do provozu mimozemský nový systém QFS. jak již častí čtenáři vědí.

Dva druhy inflace
̎Inflace ̎ znamená zvýšení nabídky peněz. Lidé ji hovorově používají pro označení růstu spotřebitelských cen. Zvýšení nabídky peněz však nemusí nutně vést ke zvýšení spotřebitelských cen. Záleží na tom, kam se peníze dostanou a jak se tam dostanou. Po dvou bublinách v tomto století se vláda rozhodla ̎stimulovat ̎ ekonomiku falešnými penězi, které nafoukly ceny papírových aktiv, akcií a nemovitostí. Kdyby všechny natištěné peníze šly do spotřebitelských cen, svět by zažil další hyperinflaci výmarské éry, podobnou té německé z počátku 30. let, kdy inflace rostla o stovky procent každý den.

Centrální banky jsou největší hrozbou pro finanční blahobyt lidí. Záměrně si zahrávají s ohněm a záměrně vytvářejí měnové katastrofy. Bohužel většina lidí netuší, o co ve skutečnosti jde, a nebude vědět, co dělat, až se jejich měna zhroutí. Mnozí, kteří jsou však bdělí a všímají si tohoto zmanipulovaného systému, bohužel nevědí, jak se připravit.

Chtějí více pro sebe a méně pro vás.
̎Nechtějí dobře informované, vzdělané lidi, schopné kritického myšlení... Chtějí poslušné pracovníky; Lidi, kteří jsou dost chytří na to, aby obsluhovali stroje a vyřizovali papírování, a dost hloupí na to, aby ucházejícím způsobem přijali všechna ta stále posranější zaměstnání s nejnižšími platy, delší pracovní dobou, sníženými výhodami, koncem přesčasů a mizivým důchodem, který zmizí ve chvíli, kdy si ho jdete vyzvednout. ̎

Objevte systém
Kdo vlastní centrální banky? Právě se dozvíte jedno z největších tajemství ve světové historii, které má obrovské dopady na každého, kdo žije na této planetě. Většina lidí v hloubi duše cítí, že se světovou ekonomikou není něco v pořádku, ale málokdo ví, co to skutečně je. Pryč jsou doby, kdy rodina mohla přežít z jedné výplaty, každým dnem se zdá, že se věci stále více vymykají kontrole, ale jen jeden z milionu chápe proč. Právě se chystáte odhalit systém, který je v konečném důsledku zodpovědný za většinu ekonomických problémů a nerovnosti v naší dnešní společnosti. Deep state nechce, abyste o tom věděli, protože právě tento systém je udržuje na vrcholu finančního potravního řetězce už nejméně 110 let. Když se to dozvíte, změní to váš život, protože to změní vaše rozhodnutí.
Pokud se to naučí dostatek lidí, změní to svět, protože to změní systém. Toto je totiž největší skryté tajemství peněz. Nikdy v historii lidstva nebylo tolik lidí okradeno tak malým počtem, a to vše se děje prostřednictvím tohoto gigantického podvodu v dějinách lidstva.

Základní myšlenka spočívá v tom, že centrální banky budou udržovat úrokové sazby nižší, než si kdokoli dokáže představit, a to po dobu delší, než si kdokoli dokáže představit; a to způsobí prudký růst cen aktiv. To se týká jak akcií, tak nemovitostí a drahých kovů. Avšak z důvodu maskování znehodnocování papírových měn, konkrétně amerického dolaru jako rezervní měny, je cena drahých kovů uměle manipulována směrem dolů, ať už je poptávka jakákoli. A to je důvod, proč zlato po maximu z roku 2011 již nikdy nedosáhlo ani nepřekročilo tuto úroveň, za dnešních okolností mělo vystřelit až na 60 000 USD za unci.

Zkáza moderní společnosti
Ještě horší je, že v důsledku růstu peněžní zásoby způsobují obrovskou úvěrovou inflaci. Tím se růst cen opožďuje a je nerovnoměrný v důsledku Cantillonova efektu, protože první příjemci nových peněz mohou nakupovat zboží a služby za stávající ceny. Pozdější příjemci nebo ti, kteří nové peníze vůbec nedostanou, trpí vyššími cenami a poklesem životní úrovně. Přesto si většina lidí nespojuje vyšší maloobchodní ceny s předchozí expanzí peněžní zásoby. Účinnější metodu destrukce moderní společnosti by bylo těžké vymyslet. Praktická verze Cantillonova efektu byla pozorována v německých koncentračních táborech. Oběti uváděly, že ti, kteří měli blízko ke kuchyni, měli větší šanci přežít, jelikož k nim jídlo často došlo dříve, než se dostalo k těm, kteří pracovali na polích a v lesích.

První moderní centrální bankéř
Richard Cantillon, spolupracovník Johna Lawa, prvního skutečného moderního centrálního bankéře na světě, zavedl před více než dvěma stoletími Cantillonův efekt; totiž vydávání nových peněz předávaných politicky zvýhodněným skupinám, které mají k centrálním bankám nejblíže. Podkopává to důvěru v celý finanční systém, minulý i současný. Lidé najednou nevědí, jakou drží hodnotu; Distributor autodílů, který celý život pracoval, našetřil milion dolarů a uložil ho na spořicí účet v bance, zjistí, že jeho soused bankéř, který spekuloval na bankovní akcie, drží dvakrát větší hodnotu. Dívá se dopředu; přemýšlí, co bude dál.

Konkrétněji: Celý život pracujete a získáte hodnotu např. 1 milion dolarů. Pak centrální banka vytiskne 40 000 milionů dolarů nebo více měsíčně, jen tak. Tyto nové peníze rozdá lidem, kteří jsou jim blízcí; bankám, které byly zachráněny, dalším bankám nebo lidem, kteří spekulují s akciemi, zkrátka jednotlivci, který přispívá na volební kampaň, nebo výrobcům se zakázkami Deep State, kteří vyrábějí zbraně atd.

̎Zasvěcení ̎ - tedy bohatí a dobře propojení - dostávají peníze jako první. Soutěží s nimi o získání zboží a služeb, jako by tyto peníze byly stejně dobré jako staré peníze. Než se však tyto nové peníze dostanou k dělnické třídě, jejich kupní síla se značně sníží nebo spíše znehodnotí, nakonec až do té míry, že jsou bezcenné. Centrální bankéři spouštějí své tiskařské stroje - ve skutečnosti dávají peníze svým kamarádíčkům v bankovním průmyslu. Odtud prosakují do celé finanční komunity a zvyšují ceny finančních aktiv a nemovitostí, které vlastní horních 10 %. Centrální banky poskytují bankám levné peníze, levné peníze uměle nafukují ceny aktiv; protože falešně nafouknuté ceny aktiv činí bohatým každého, kdo je s těmito aktivy spojen.

Dnešní ekonomika je určena výhradně pro předem informované spekulanty, protože pouze mafie je napojena tak, že dosahuje bohatství na úkor všech ostatních. Mnozí probuzení si nyní uvědomili, co se stalo, a jsou pochopitelně rozzuřeni. - Tito lidé nenávidí bankéře. Mají k tomu dobrý důvod: Podváděli celou dobu. Jsou to zasvěcenci, kteří nejvíce těží z bláznivého tisku peněz centrálních bank.
Každá vláda, která používala papírové peníze, podlehla fatálním půjčkám. Namísto restrukturalizace těchto dluhů umožňují systémy papírových peněz rychlou expanzi měnové báze, která usnadňuje splácení dluhů znehodnocenými penězi, nebo splácení dluhů zcela vynechávají. Nijak se to neliší od krádeže. A přesto se to neustále děje, což nakonec vyústí v masivní krizi a rozpad společnosti.

Hodnotné rezervy základem stabilní měny
Důležité je vědět, že tento chaos je vytvářen, aby kabala zavedla nový peněžní systém. Tento nový peněžní systém, SDR (Special Drawing Rights), vydává MMF, který byl přeměněn na supercentrální banku pro celý svět; je podložen ̎mezinárodními papírovými rezervami ̎ bez jakékoliv hodnoty, které může rozdávat každé zemi, která je potřebuje a je poslušná novému režimu. Neptejte se příliš často. Jednoduše řečeno: Nový světový peněžní systém bude založen na papírových penězích a řízen globálními byrokraty. Okamžitě pochopíte, že jde o beznadějný návrh; superbanka vedená superekonomy dlouho nevydrží, vyhodí do povětří celý světový finanční systém. Každý systém založený na papíru, jako je ten současný, stejně vybouchne.

Základem každé stabilní měny jsou ̎cenné rezervy ̎. Zejména v nejistých dobách, pro budoucnost každé měny je to životně důležité, aby byla založena na vnitřní hodnotě, nejlépe na zlatě nebo stříbře. Tímto způsobem zůstává národní bohatství zajištěno i v těžkých dobách. Centrální banky zaplavily světovou ekonomiku volnými falešnými penězi. S takovou měnovou palebnou silou by si člověk myslel, že dojde k pekelnému oživení. Místo toho však oživení - od roku 2007 do roku 2018 - přidalo k reálnému HDP pouze 19,28 %, což je méně než 19,89 % přidaných za 10 let během Velké hospodářské krize, která následovala po krachu v roce 1929. Přemýšlejte o tom! Nepodložené peníze jsou podvod, jak bylo vysvětleno výše. Čím déle to bude trvat, tím nestabilnější bude celá ekonomika a nakonec i společnost, tím nespravedlivější to bude a tím radikálnější reformy budou nutné. Tyto reformy jsou k dispozici a připraveny k provedení poté, co kabalistický peněžní systém zanikne a bude uveden do provozu mimozemský nový systém QFS. jak již častí čtenáři vědí.

Dva druhy inflace
̎Inflace ̎ znamená zvýšení nabídky peněz. Lidé ji hovorově používají pro označení růstu spotřebitelských cen. Zvýšení nabídky peněz však nemusí nutně vést ke zvýšení spotřebitelských cen. Záleží na tom, kam se peníze dostanou a jak se tam dostanou. Po dvou bublinách v tomto století se vláda rozhodla ̎stimulovat ̎ ekonomiku falešnými penězi, které nafoukly ceny papírových aktiv, akcií a nemovitostí. Kdyby všechny natištěné peníze šly do spotřebitelských cen, svět by zažil další hyperinflaci výmarské éry, podobnou té německé z počátku 30. let, kdy inflace rostla o stovky procent každý den.

Centrální banky jsou největší hrozbou pro finanční blahobyt lidí. Záměrně si zahrávají s ohněm a záměrně vytvářejí měnové katastrofy. Bohužel většina lidí netuší, o co ve skutečnosti jde, a nebude vědět, co dělat, až se jejich měna zhroutí. Mnozí, kteří jsou však bdělí a všímají si tohoto zmanipulovaného systému, bohužel nevědí, jak se připravit.

Chtějí více pro sebe a méně pro vás.
̎Nechtějí dobře informované, vzdělané lidi, schopné kritického myšlení... Chtějí poslušné pracovníky; Lidi, kteří jsou dost chytří na to, aby obsluhovali stroje a vyřizovali papírování, a dost hloupí na to, aby ucházejícím způsobem přijali všechna ta stále posranější zaměstnání s nejnižšími platy, delší pracovní dobou, sníženými výhodami, koncem přesčasů a mizivým důchodem, který zmizí ve chvíli, kdy si ho jdete vyzvednout. ̎

Planetární osvobození lidí
Jsme v předvečer planetární změny ve prospěch lidstva. Taková příležitost se naskytne jen jednou ve vesmírné historii. Lidé inkarnovaní na planetě Zemi jsou vyvolení, aby tuto změnu dokončili podle pokynů Boha Otce/Matky. Utlačovatelé ovládají mysl lidstva, proč to trvalo celá staletí.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/08/gigantic-money-swindle/

Zpět