5282 Co je tvoření Julia Flow

[ Ezoterika ] 2023-10-13

Vzestoupení učitelé
Co je to Stvoření - pokud o něm uvažujeme v globálním měřítku - je to proces vytváření existence, vytváření nových druhů energií s jejich hustotou a vibracemi, jinými slovy je to proces vytváření a poznávání samotného Stvořitele prostřednictvím různých projevů. Co je stvoření v planetárním chápání - je to stvoření života, je to vytváření cyklů a epoch, řad událostí, které ovlivňují více energií a struktur.

Můžete se ptát, jaký druh stvoření je v moci pouhé lidské bytosti? Ale vy nejste jen lidé, vy jste energie Stvořitele, Absolutna, která je vtělená do hmotného těla. Právě skrze tuto hmotu Stvořitel poznává sám sebe, poznává své projevy v té rovině a na těch vibračních úrovních, na nichž se nachází planeta Země a lidé na ní žijící. Pro Stvořitele je zajímavé úplně všechno, co člověk dělá: od ˝koláče˝, který upeklo dítě na pískovišti, až po stavbu vesmírné lodi, od prosté emoce radosti či smutku až po hluboké poznání vlastní duše. Vše je výtvorem, vše je ˝hrou˝ energií.

Proto jsou lidé na Zemi různí, nemají stejné schopnosti a nadání, myšlenky a touhy. Ano, existují podobní lidé, ale přesto je každý z nich individuální, každý má svůj vlastní úkol poznávání a tvoření, každý osvětluje svůj vlastní aspekt bytí.

A ti lidé, kteří prošli realizací, kteří pochopili, proč přišli na Zemi, kteří pochopili své spojení se Stvořitelem, mohou plně využít své schopnosti, své dary, své možnosti a své schopnosti tvořit na vytvoření vlastního světa, své reality. Mnozí z nich již přešli do služby a pomáhají ostatním lidem otevřít oči pravdě, pomáhají jim rozpomenout se na jejich spojení s Vyššími aspekty a začít tvořit svou existenci.

Hluboká poklona těm Duším, které si zvolily úkol sloužit lidské rase, které přišly do této inkarnace, aby skrze sebe vedly energie a kódy potřebné pro planetu a všechny lidi. To vše slouží probuzení Duší, jejich příchodu na nové úrovně vědomí a vnímání. A právě to umožňuje lidem, aby byli Tvůrci svých životů, aby sami vytvářeli vzor existence. To je projevem stvoření.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15706

Zpět