5281 Význam služby Owen Waters

[ Ezoterika ] 2023-10-14

Osvícení prostřednictvím služby není nová myšlenka. Existuje již tisíce let jako karmajóga, duchovní cesta osvícení prostřednictvím správného jednání. Rozdíl je v tom, že dnes se potřebná frekvence vědomí stala snadno dostupnou pro každého, protože právě došlo ke kvantovému skoku k duchovně založené revoluci ve vědomí. Už dlouho mě zajímají starověké nauky, které tvrdí, že vyšší forma služby druhým je rychlou cestou k duchovnímu osvícení. Například Bhagavadgíta zcela jasně říká, že zatímco ˝sobecká˝ práce vede ke karmickému otroctví, ˝nesobecká˝ práce vede k nirváně. To je docela dobrý příslib, že vyšší forma služby je duchovní cestou, která vede až ke konečnému stavu vědomí!

Poté, co jsem více než padesát let neutuchající metafyzické zvědavosti přemýšlel, proč by tomu tak mělo být, mi odpověď konečně docvakla. Nejprve jsem se zeptal, co může znamenat vyšší forma služby? Je zřejmé, že služba není odpovědí. Služba je nižší forma práce, kdy je člověk nucen pracovat na činnosti, na níž se nijak tvůrčím způsobem nepodílel.

Služba poskytovaná s vyšší motivací, jak se ukazuje, je RYCHLÁ CESTA k duchovnímu osvícení. Je překvapivé, že jakožto aktivní praxe může být DESETINÁSOBNĚ účinnější než čas strávený pasivními formami meditace! Klíčem k této rychlé cestě k osvícení a pronikavému životu je vykonávat práci z nového, osvíceného základu vědomí. Nyní se podívejme, co to znamená, a porovnejme druh práce či služebné činnosti, která se odehrává na této a dalších různých úrovních vědomí.

Frekvence vědomí používané ve službě

Stupeň konformismu
Práci vykonávanou s tímto základním vědomím bychom mohli lépe nazvat službou. V tomto stavu vědomí se lidé cítí být nuceni pracovat výměnou za peníze, které jim pomohou zajistit základní životní funkce. Úkolem nadřízených je motivovat pracovníky k odpovídajícímu výkonu. Pracovníci sledují hodiny a každý den čekají, až přijde čas, kdy se budou moci osvobodit od své dřiny.

Intelektuální fáze
Jedná se o typicky tvůrčí profesionální nebo podnikatelskou práci založenou na motivaci zaměřené na sebe sama, která směřuje k získání statusu a bohatství. Výkon je sice motivován sám sebou, není mu vnucován, ale přesto se člověku jeho práce nemusí líbit, a v takovém případě pak může být jeho cílem nashromáždit dostatečné bohatství, aby mohl odejít do předčasného důchodu a co nejdříve skončit s prací (jako v hnutí za finanční nezávislost Retire Early). Nejlepší způsob, jak v této fázi přežít a prosperovat, je vyhnout se jejímu sklonu k dvousečnému meči agresivní konkurence. Pokud na volném trhu vyrábíte vysoce kvalitní zboží nebo služby za přiměřenou cenu, zákazníci si vás oblíbí a budou se k vám vracet.

Komunitní fáze
Do této úrovně vědomí člověk sklouzne, když je pohlcen prací, kterou dělá rád. V tomto stavu Proudění vědomí jako by čas nepozorovaně ubíhal. V důsledku toho se stávají vysoce kvalifikovanými ve zvolené činnosti, a proto produkují vysoce kvalitní práci, což zvyšuje hodnotu jejich služeb pro společnost. Počátky vědomí soustředěného na srdce mohou také přidat práci společenský význam, což umocňuje její hodnotu při zvyšování frekvence vědomí člověka.

Osvícená fáze
Tato fáze aktivního vědomí zaměřeného na srdce přináší službu jako lásku v akci. Mezi předchozím stupněm a tímto stupněm služby druhým motivované srdcem dochází k přepólování. Služba zaměřená na srdce je polárním opakem služebnictví. Čím více času strávíte aktivně v této fázi, tím více osvícení ve vaší mysli svítá a vaše chápání života exponenciálně roste. Proto je tato fáze služby - láska v akci - desetkrát účinnější při rozvíjení osvícení než pasivní meditace.

Nyní zjistěte, jak moderní studie vrhly nové světlo na tuto osvícenou fázi vědomí, díky čemuž je duchovní růst dostupnější než kdy dříve...

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/14/the-significance-of-service/

Zpět