5283 Zatmění planet: Jak ovlivňuje lidstvo Julie Flow

[ Ezoterika ] 2023-10-14

Channeling ze systému učitele Logosu.

Zatmění je viditelné vyrovnání několika planet, kdy se pro vás v lineárním čase seřadí do jedné lineární osy souřadnic. V jemnohmotné rovině to vypadá úplně jinak. Je to multidimenzionální proces a do jednoho bodu se nekladou jen fyzické projevy planet, ale také signatury vibrací, energií, polí planet a všech druhů energetických struktur, které nemůžete odhalit lidským okem.

Co pro člověka znamená posun a sjednocení polí takových velikánů, jako jsou planety? Všichni víte, že všechno ve vesmíru se skládá z energie, jen má různou hustotu, vibrace a strukturu. A všechny tyto energie jsou vzájemně propojeny, protože existuje jeden celek. I nepatrná změna v jedné struktuře může ovlivnit významné a rozsáhlé změny v jiné. Na Zemi se tomu říká ˝motýlí efekt˝.

Zatmění už tedy není ˝motýl˝, je to velký, dá se říci obrovský posun a kombinace struktur, která ovlivňuje všechny úrovně energií bez výjimky. Řekněme více, ovlivňuje i sousední světy. Ty se na tuto událost předem připravují. Na základě vám neznámého příkazu dochází k vyrovnání polí všeho, co je ve vesmíru přítomno. Kódy a struktura energií se přizpůsobují nadcházejícímu posunu a amplitudě, kterou zatmění způsobuje.

V tuto chvíli se zpřístupňují mnohé energie, porty, části vesmíru, které jsou jindy tiché a skryté mnoha očím. Na tak krátkou dobu se vše ve vesmíru projeví, je dána zelená pro projevení nejrůznějších momentů, které jsou ve zbytku ˝tichého˝ času skryty, a to z důvodu jejich nejistoty. Ne nadarmo lidé od nepaměti přikládali zatměním takový zvláštní význam. Vězte, že v této době se pro vás otevírají další možnosti a síly. A pokud k němu přistoupíte rozumně a vědomě, můžete změnit běh svých dějin, úkolů i cestu k inkarnaci.

Bohužel ne všichni tento čas využívají ve svůj prospěch, takže se pro vás mnohé poznání uzavřelo a stalo se sakrálním. Nyní však nastává doba, kdy se mnoha Duším s opravdovým světlem a snahou o něj závoj nad tímto poznáním poodhaluje. Mnoho kroků a variant vytváření svého světa, své reality.

Kromě vás, lidí, se v tomto období zvyšuje moc a okruh možností dalších sil zastoupených ve vesmíru. Každý se snaží tento okamžik využít ve svůj prospěch, a ne vždy ve prospěch druhých. Proto je vhodné, abyste na dobu zatmění nasadili ochranu před vnějšími zásahy a nevědomým vlivem různých sil. Nebojte se tohoto času, naopak, otevírá mnoho možností a cest k seberealizaci, ale opatrnost nebude zbytečná. Pomůže vám soustředit energii na vlastní tvorbu a tvoření, na vytváření probíhajících procesů a realizaci vašeho potenciálu. V tuto chvíli se zvýší dopad myšlenek a cílů, které jste vymysleli a uvedli do praxe, zvýší se tok znalostí a energie, které podpoří všechny vaše snahy nebo naplní již rozpracované projekty. V této době můžete vidět nové příležitosti, využít další zdroje, nové znalosti a nové vidění procesů kolem vás.

Právě amplituda konjunkce dvou nebo více planet dává impuls a podnět k expanzi vesmíru, výstupu nových příležitostí a nárůstu zdrojů a energie. Dává příležitost využít další možnosti všech věcí. Po průchodu vlny z kontaktu energií planet se celý vesmír dostává do výchozí polohy, navenek lze říci - smršťuje se do výchozí polohy, a všechny další možnosti odcházejí za hranice chápání a vnímání světa. Zatmění je úžasný a nádherný čas, kdy je dána další šance a příležitost všemu, co se v tomto vesmíru projevuje. Nyní o tom máte znalosti, a je jen na vás, jak je využijete.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15714

Zpět