5214 Upgrady energetických skupin Judith Kusel

[ Ezoterika ] 2023-10-03

Nejvyšší kosmické energetické upgrady probíhají nyní, a to ve zrychlených formách. Zaměřují se na skupiny duší, abychom mohli skutečně přijmout a žít vědomí jednoty. Znamená to, že se bude objevovat čištění a uvolňování velmi starých negativních karmických vzorců, které jste možná vytvořili s jinými dušemi během mnoha životů, a to se nyní soustředí na větší skupinu duší. Jinými slovy na ty skupiny duší, s nimiž jste v minulých životech něco společně spoluvytvářeli a kde se v rámci obsahu této skupiny opakovaly určité negativní vzorce.

Skupiny, a to se týká i těch, kteří byli v rámci mysterijních škol, a dokonce i těch, kteří následovali určité učitele nebo guruy, se tak často začaly mezi sebou hašteřit, protože negativní ego se tak často dostávalo do popředí a způsobovalo například odloučení. Mohlo se stát, že v rámci tohoto seskupení někdy došlo k věcem, které se v tomto životě opakují a které nyní potřebujete konečně odpustit a nechat odejít. Hluboká zranění duše jsou často zatlačena hluboko do podvědomí, takže když se spustí, může se to často projevit jako fyzické symptomy v těle. Ve skutečnosti jsme nuceni k introspekci, a když se skutečně zeptáme, co je základním problémem, tak se často začnou věci vynořovat, nebo najednou zjistíme, že nás zčistajasna kontaktuje někdo z naší minulosti, s kým jsme nějakou dobu nekomunikovali. Ať už je to cokoli, věnujte pozornost a pak pokračujte v provádění Dekretu o odpuštění, i kdybyste to měli dělat pokaždé, když se spustí paměťová banka duše.

Můžete požádat o skupinové léčení. Všimněte si, že skupiny zde zahrnují také rodinná seskupení. Vzpomeňte si na staré klanové systémy, které se často přenášejí přes mnoho životů kvůli uzavřeným paktům nebo přísahám atd. I ty je nyní třeba uvolnit. Podle mne je to krásný Božský dar, kdy jsme konečně osvobozeni od všeho, co bylo předtím, a dokonce i v tomto životě, a nyní je nám vtisknuta Božská vize dokonalosti pro naše nové vtělení duše na Nové Zemi! Jaký to dar Božské Lásky a hluboké péče!

Zdroj:
> https://eraoflight.com/2023/10/03/energetic-group-upgrades/Zpět