5212 Archanděl Michael: Jste předvoj, dláždíte cestu James McConnel

[ Ezoterika ] 2023-09-29

Jsem archanděl Michael. Přicházím, abych byl v této době s vámi a pomohl vám pochopit, kým skutečně jste. Většina z vás, ne-li všichni, se každou noc ocitá se mnou, ocitá se s jinými, kteří s vámi pracují, s jinými z jiných systémů, jiných planet, jiných rodin, které jste měli, s nimiž jste byli v těchto dobách ve stavu spánku, ačkoli jste si velmi dobře neuvědomovali, že jste v tomto stavu.

Nicméně, ať už si to uvědomujete, nebo ne, všichni pracujete společně se mnou, abychom jednou provždy porazili staré, porazili temné síly pro celou tuto galaxii. Neboť to, co děláte zde na Zemi, není jen zde pro Zemi, ale zde pro celou sluneční soustavu a dále do galaxie. A jak procházíte svým procesem vzestupu, prochází tímto vzestupem i celá galaxie. Vy jste však předvoj. Vždy na to pamatujte. Vy jste ti, kteří vystupují jako první a dláždí cestu.

Mnozí z vás znají příběh Jana Křtitele, který dláždil cestu pro příchod Mesiáše. A jak jste již mnohokrát slyšeli, vy jste pokračovateli Mesiáše. Jste pokračováním Kristova vědomí, které je zde opět proto, aby přineslo na Zemi světlo, stejně jako on přišel, aby na Zemi přinesl světlo, lásku a aby pokračoval po mnoho věků po něm, které by vedly k tomuto konečnému bodu, ke kterému se vskutku blížíte. Někteří z vás tomu říkají konec filmu, konec seriálu. A skutečně je to konec. Konec jedné části a začátek nové části cesty, která vždy pokračuje dál. Cesta nikdy nekončí, končí pouze ta část cesty, na kterou jste, jak mnozí z vás vědí, dobrovolně přišli a stali se její součástí.

Ten čas se stále více blíží k bodu, kdy končí, a pak začne nový začátek. Nový začátek jasného světla a lásky zde na planetě, aby se všichni lidé, všichni lidé všech ras, všech náboženství, spojili v jedno a nezapomněli, že jsou jedno. Znovu se připojíte k těm svým rodinám z nebe, abyste pokračovali ve vývoji lidstva, ve vývoji lidského druhu, který se skutečně rozšířil po celé galaxii i mimo ni. Nyní se spojujete jako jeden, jeden národ, jedna rasa, společně.

Důvěřujte. Důvěřujte sami sobě v tomto procesu, jednotlivě i jako kolektiv, abyste uskutečnili tuto velkou změnu, aby mohlo dojít k Velkému přechodu a Slunečnímu záblesku. Už se jen čeká. Boží Zdroj pouze čeká, až vy tuto událost spustíte, vy jako kolektiv. Důvěřujte celému procesu a připravovanému plánu, který již nějakou dobu skutečně vytváříte.

Tvoříte tuto část plánu a posouváte se stále více do časové linie, kterou jste si vybrali. Stará časová linie není pro vás. Překročili jste ji. Překročili jste bod, z něhož není návratu. Ne že by se někdo z vás chtěl vrátit. Všichni jste zde, abyste se posunuli dál a pokračovali v procesu vzestupu, a jednou provždy ukončili tuto část cesty, představení - film. Vskutku totiž sledujete film. Je čas dospět do finále tohoto filmu.

Já jsem archanděl Michael. Nyní vás opouštím v míru, lásce a jednotě. Dovolte vám, abyste i nadále byli tím, kým jste, abyste skrze to byli sami sebou. A abyste v žádném případě neupadli zpět do starého naprogramování. Uvědomte si a pochopte, že vytváříte nové programování, které je vámi.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/29/archangel-michael-you-are-the-forerunners-paving-the-way/

Zpět