4158 S láskou k matce Zemi Magda Funia

[ Ezoterika ] 2023-04-17

Moji příbuzní, jsme částice Matky Země a ona je připravena nám všem pomáhat každý den. Její energie Božské Lásky jsou schopny otevřít spící lidská Srdce, dát vitalitu našim tělům a sladit je, aby vše bylo jednodušší, dokonce i proces transmutace. Naše srdce se otevřou, když otevřeme své srdce Matce Zemi, dáme jí svou Lásku, když za všechno upřímně děkujeme. Když se otevřeme v lásce Matky Země, její energie do nás proudí volněji a snadněji, což znamená, že harmonizuje a vyrovnává vše uvnitř, dává nám sílu žít a tvořit. V proudu bezmezné Lásky se dvě Božská Srdce stávají Jedním, mění se v Jedno, splývají v Lásku. Tento stav obnovuje, proměňuje, probouzí, zmocňuje a odhaluje. Právě teď pociťujte, jak láskou zahrnujete celou Zemi.

Můžete si představit, že máte obrovské paže schopné obejmout celou planetu. S velkou a bezmeznou láskou ji obejmi z celého srdce. Spojte se s ní prostřednictvím tohoto jemného kontaktu. Jako součást Matky Země s ní splynete v proudu Lásky, nebo se můžete dotknout samotné země, dotknout se jí dlaněmi nebo nohama. Lehněte si na Matku Zemi nebo se jí dokonce vděčně pokloňte. Zároveň dovol svému čistému srdci, aby k ní posílalo proudy svého Světla. Nechte Lásku vycházet skrze vaše dlaně, vaše nohy, celé vaše tělo, z vašeho srdce a celé vaší bytosti. Upřímně pošlete Lásku Matce Zemi, její odezvu pocítíte uvnitř. Můžete cítit nával síly a lehkosti v těle, probuzenou inspiraci, obnovu energie, vibrace v srdci nebo jemné teplo, pocit velké Jednoty... Žijte a vnímejte se jako součást Matky Země, koupejte se v jejích energiích bezmezné Lásky a otevřete se ještě více svému vnitřnímu Světlu.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14899

Zpět