4157 O torusových konstrukcích 11235813.org

[ Ezoterika ] 2023-04-15

Pokus uvažovat o vazbě základního genu dislokovaného na periferii ve formě vnořeného konstruktu torusu je nekonstruktivní, stejně jako pokusy interpretovat periferní změny vazby základního genu ve formě modifikace komplexu polypeptidových řetězců na víceúrovňové torus konstrukty. Současné strukturální složení odbočky na periferii základní genové vazby pro tuto podúroveň je standardní pro všechny podmíněně nazývané ʺbiologickéʺ hyperkomplexní systémy s hierarchickou strukturní hloubkou a liší se pouze specifičností formulace periferie, která závisí na specifikách interakce s prostředím. Charakter hlavních změn se týká hlubších strukturních subúrovní, pro které je biologická periferie závislým subsystémem, jehož modifikační projevy se projevují v podobě zvýšení kvality výměnných reakcí. Objekty torusu navržené ke zvážení jsou tvarotvornou obálkou samostatné sférické podmnožiny. Spoléhání se na takovou reprezentaci může být konstruktivní pouze na určité úrovni uvážení, protože takové schéma je důsledkem polarizovaného výběru fragmentu z celku, asociativně odpovídajícího rovině smyčky ve zvoleném směru.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14915-40

Zpět