3415 Saint Germain: Na prahu velkých změn James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-11-13

Jsem Saint Germain. Přicházím, abych byl s vámi v této době, v těchto zvláštních časech velkých změn, které na vás nyní doléhají. Změny, které byly předpovězeny již před mnoha eony času ve vašich mnoha dílech: ve vaší Bibli, ve vaší Tóře, ve všech různých dílech, která vyjadřují tyto změny, jež mají přijít, a připravují vás na tyto změny. Stejně jsme vás na tyto velké změny připravovali my, ti, kteří vás vedou. Jste na prahu těchto změn právě teď, v těchto příštích dnech! Můžete očekávat, že vám bude odhaleno mnohé, co se blíží. Sledujte, jak doslova procházíte vzkříšením. Vzkříšení, abyste se posunuli od demokracie, kterou nyní máte a kterou se ti, kdo byli u moci, snažili udržet, mysleli si, nutili vás všechny myslet si, že to bylo to, co bylo potřeba. Ale demokracie je zkorumpovatelná, a byla zkorumpována.

Vy se však nyní přesouváte a křísíte k nové republice. K republice, která byla určena pro tuto zemi. A nejen této zemi, ale celé planetě, samotnému světu! Všechny země světa se spojují v jeden celek. Lidé mluví sami za sebe jako jeden celek, již nejsou ovládáni někým jiným. Neboť jak můžete ovládat Boží zdroj ve svém nitru? Není to možné, pokud jste si vědomi, že jste tímto Božím zdrojem. Takže ʺjako republika, za kterou stojí, jeden národ pod Bohem, nedělitelný, se svobodou a spravedlností pro všechnyʺ. To je krédo, které vyhlásili vaši předkové. Ti, kteří přišli před vámi a kteří tento národ připravili. Tento národ, aby vedl svět. Tento národ, aby pracoval pro celý svět. K tomu byl určen.

Ale samozřejmě do toho vstoupili ti ze sil temnoty a dali tomu svůj otisk, aby to změnili, aby to bylo podle jejich představ. Ale to už nemůže platit. Všechno se totiž brzy změní. A mnozí to budou nazývat zázračnou změnou. Mnozí to neuvidí přicházet, protože vy, ti z vás, kteří jste Probuzení, Vyvolení, už nějakou dobu víte, že se to blíží. Tyto velké změny jsou před vámi. Je nyní na každém z vás, abyste se stali Bojovníky Světla. Mnozí z vás budou muset vystoupit ze své komfortní zóny. Je předurčeno, abyste tak učinili, až nastane ten správný čas. Až pocítíte volání, ne dříve. Pokud cítíte toto volání nyní? Ano, odpovězte. Pokud jste ho již pocítili, již jste odpověděli. A ti z vás, kteří toto volání ještě necítí, vězte, že se blíží. Je zaručeno, že toto volání uslyšíte. Uslyšíte poselství, která k vám přicházejí, abyste nyní natáhli ruku a pomohli bratrovi, sestře, ať už se k tomu cítíte povoláni jakýmkoli způsobem.

Někteří z vás byli u toho, když se podepisovala Deklarace a vznikala Ústava tohoto národa. Někteří z vás tam byli se mnou, ať už tělem, nebo duchem, a byli součástí této Velké změny, která nyní přichází. Změny, která byla připravena před více než 200 lety a nyní je znovu připravována, aby našla své pravé a úplné naplnění a aby se šířilo Světlo. Jeden národ šíří Světlo do světa i mimo něj. Republika. Republika lidmi, pro lidi a z lidí. Váš prezident Trump se to pokusil ukázat a podělit se o to s vámi všemi. A byl to návrat k lidu. Od vlády k lidu. To je to, co se nyní odehrává.

Všichni jste nyní v pozici, kdy můžete pozorovat to, co jste započali již dávno - před mnoha a mnoha životy. Před mnoha tisíci lety jste to začali. Přišli jste sem, abyste zahájili tento proces probuzení světa. A probudili jste ho! Já jsem Saint Germain. A nyní vás opouštím v míru, lásce a jednotě. A aby fialový plamen pokračoval v očišťování všeho starého programování, které už ve vás není potřebné a nutné. Tyto časy již pominuly. Nyní je čas, abyste se ze starého zrodili vy noví.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/13/saint-germain-on-the-cusp-of-great-changes/

Zpět