2431 Nakonec bude všechno v pořádku Jahn J.Kassl

[ Ezoterika ] 2022-04-18

Poselství od Boha:
Všechno bude v pořádku!
Nakonec všechno bude a je dobré! Proč je to jisté? Celé stvoření je vibrace. Vesmír je tvořen vibrací, vibrací lásky. To je nejvyšší forma harmonie. Vše, co působí proti těmto vibracím, každý disharmonický stav má datum vypršení platnosti a jednoho dne se vrátí do původního stavu. Nesoulad a odloučení lidí od zdroje nemůže nikdy trvat věčně - a proto je i peklo výmyslem zla, aby získalo moc nad dušemi lidí. Milovaní lidé, tato cvičná planeta Země plní svůj úkol jedinečným způsobem. Jednou jste se rozhodli zúčastnit se této hry. Získávat zkušenosti a vytvářet stavy, které jsou možné pouze na této Zemi, bylo pro vás velkým dobrodružstvím, kterého jste se chtěli bezpodmínečně zúčastnit. Nový cyklus začíná! Nyní nastal čas toto dobrodružství ukončit. Mnozí z vás se již poučili, získali vytoužené zkušenosti a dokončili karmické bilancování. Nyní velký cyklus končí a začíná nový: cyklus návratu Matky Země do vesmírného řádu. Tomuto procesu podléhají všechna současná rozuzlení tohoto matrixu. To, co vidíte, je kompletní rekonstrukce lidské společnosti a radikální změna ve všech oblastech vašeho života. Tato změna nakonec přinese Zemi skutečnou božskou harmonii a vytouženou jednotu všech zbývajících lidských bytostí. Tento proces očisty a nového určení zbaví základ života na Zemi všech dosud existujících temných a destruktivních sil! Ty odletí na vhodnější planety ve vzdálených galaxiích a vesmírech. Co je třeba pochopit: Čas pro pozvednutí této Země nastal právě teď, a to znamená: světlý věk je stejně jistý jako vítězství lidí nad nízkou náturou. Věnujte pozornost VÁM! Zůstaňte tedy v důvěře a podporujte svůj vnitřní růst! Jděte do rezonance s vibracemi, které k vám denně proudí z CENTRÁLNÍHO SLUNCE, a stávejte se denně většími, širšími, vědomějšími a láskyplnějšími! Dbejte na dobré uzemnění a na stále vysoké přirozené vibrace. Toho dosáhnete meditací, vědomou prací a transformací. Tato Země se mění od základu a lidé se mění s ní. Nakonec už není místo pro zlo, s nímž jste dnes stále konfrontováni, protože nakonec zvítězí světlo a láska vám přinese spásu. Jděte dál a dál, protože krok za krokem jsem s vámi!
BŮH

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/04/18/message-from-god-in-the-end-all-will-be-alright/

Zpět