2430 AA Michael Steve Beckow

[ Ezoterika ] 2022-04-17

"V tomto záchytném okamžiku vzestupu a posunu jsou všichni přítomní na planetě, od těch nejhorších až po ty nejsvětější anděle."

Nyní jsme na misi. Dokončit vládu temnoty na planetě Zemi a připojit se ke Gaii při jejím vzestupu do, jak věřím, sedmé dimenze. I Gaia je andělská - archandělskáSkupina archanděla Michaela
Vytvořili jste tolik změn, a přesto si to neuvědomujete. My z nebes vidíme změnu, kterou jste vytvořili. Dovolte mi, abych vám nyní uvedl několik příkladů. Zastavili jsme válečnou událost mezi USA a Ruskem kvůli Ukrajině. Ta stále probíhá. Přeměňujeme energie v této oblasti, aby se sladily se Světlem. Pomohli jsme původním obyvatelům Austrálie, aby se i nadále postavili temnotě v této zemi. Pomohli jsme stabilizovat umělou časovou linii 4D, aby mnozí mohli přeskočit, chcete-li, na přirozenou časovou linii 4D. Pomohli jsme naplnit mřížku 5D větším množstvím energie, což pomohlo stabilizovat celý proces vzestupu Země. Je toho více. Pochopte prosím, že vaše úsilí funguje. I když máte pocit, že nevidíte výsledky, pochopte, že fungují. Pro mnoho oblastí Země mohly být události mnohem horší, kdybyste své energie nedávali s takovou láskou. Nežádal jsem vás o pomoc proto, že bych si myslel, že selžeme. Věděl jsem, že budeme úspěšní. Proto vás znovu žádám, abyste na Ukrajinu posílali pozitivní energie. Pomůže to stabilizovat tuto oblast a probudit ty, kteří cítí, že válka je na spadnutí. Ta je bezprostřední pouze tehdy, pokud to dovolíte. Dívejte se na oblast Ukrajiny jako na tavicí kotel energií a všechny duše, které o tom přemýšlejí, jsou s tímto tavicím kotlem spojeny. Předložte prosím svou lásku tomuto tavicímu kotli a energie se přenesou k těm s menším srdcem.
Já jsem Michael, váš vůdce, vaše Světlo
jsme Legie.
Ještě jednou vám ze srdce děkuji za vaši účast, andělé.


https://goldenageofgaia.com/2022/04/17/334619/
AA Michael
"V tomto záchytném okamžiku vzestupu a posunu jsou všichni přítomní na planetě, od těch nejhorších až po ty nejsvětější anděle."

Nyní jsme na misi. Dokončit vládu temnoty na planetě Zemi a připojit se ke Gaii při jejím vzestupu do, jak věřím, sedmé dimenze. I Gaia je andělská - archandělská.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2022/04/17/334619/

Zpět