2394 Plejáďané: Paprsky vědomí Christine Day

[ Ezoterika ] 2022-04-09

Ze Svatého Slunce vyzařují na vaši pozemskou úroveň obrovské proudy elektrického světla. Tyto čisté paprsky vědomí odstraňují další vrstvy iluzí, které se zde udržovaly po celé životy. Uvolňování těchto závojů vás přirozeně slaďuje do další úrovně vyššího potenciálu Já. Přináší vám přístup za hranice hustoty a odhaluje cesty do vyšších sfér vědomí, které na vaší planetě vždy existovaly.

Nastal čas, abyste se prostřednictvím této příležitosti otevření vyvíjeli, abyste se vrátili do jiné fáze své existence mimo lidskou realitu. Abyste mohli znovu vstoupit do multidimenzionálních stavů, které na vaší planetě vždy existovaly současně. Nyní je možná masová transformace do vašeho Vyššího Já, protože se rozhodnete přijmout své božské dědictví. Při opětovném přesunu se upravuje vaše vnímání, vaše vědomí se posouvá za hranice toho, kam jste byli dříve naladěni. Přesouváte se do jiných sfér k seberealizaci, když se znovu napojujete na neomezené prostory svého vyššího vědomí, které na vás čeká plně nedotčené hned za závoji.

Energetická dynamika uvnitř vaší planety prochází kompletním resetem. Můžete očekávat, že v rámci planety zažijete další změnu energetické krajiny, protože energetická rotace Země má pokračovat ve svém posunu. Tato zrychlená rotace planety vytváří vyšší intenzitu světla, která nabývá na dynamice. Kolem aury planety se šíří vlny elektrického lesku, které rodí obrovský neomezený prostor intenzivního světla. Zemská aura se bude nadále vyvíjet, protože magnetické jádro Země a aura mezi sebou vytvářejí vysoce expanzivní Rámec. Tyto Rámce, které se na planetě otevírají, jsou důsledkem energetických frekvenčních změn, které na vaší planetě probíhají. Vaše Země začíná vyšší cyklus transmutace. Je to pro vaši planetu osudová událost a ʺnávrat domůʺ vašeho vlastního vyššího vědomí.

Prostřednictvím této zrozené synergie se elektrický puls magnetického jádra rozšířil ven přes zemskou rovinu do vesmíru. Vytváří posvátné vzory z další multidimenzionální úrovně environmentální energetické rezonance, která se plně slaďuje do stavu kolektivního Božího vědomí. Planeta Země činí další krok k vytvoření dalšího spojenectví posvátné synergie v rámci našeho obývaného vesmíru.

Ti z vás, kteří jsou na cestě probuzení, zjistí, že se přeladí do mnoha různých stavů vědomí změněné reality. Jste posouváni, přelaďováni do přímého prožívání svého vyššího světla, protože se vytvářejí tato synergická energetická sladění mezi Zemí a zbytkem vesmíru. Zpřístupňují se vám alternativní časové linie, protože se energeticky přesouváte do jiné hierarchie sebe sama. Zde se v rámci těchto časových linií setkáte s rozsáhlejším profilem svého vlastního energetického vědomí.

Jelikož jsou vám tyto brány do vyššího stavu vědomí znovu zpřístupněny prostřednictvím tohoto expanzivního posunu v rámci vaší pozemské roviny, jste znovu naladěni na své světlo. Tyto říše alternativních prostorů se nyní projevují ve vaší realitě. Jsou určeny k tomu, aby vás přivedly zpět, aby vás znovu naladily na vaše původní posvátné nastavení, to je přirozený děj. Tato měnící se aréna vám poskytuje další přístup k jinému aspektu reality a umožňuje, aby se ve vašem vědomí rozvinuly transformační zkušenosti. Během procesu přenosu jsou možné vaše ʺnávratyʺ k vašemu původu. Prostřednictvím těchto měnících se arén je vám umožněn přístup k dalšímu aspektu čistého rozšířeného vědomí vašeho potenciálu, prožívání míru a poznání.

Když se začnete vracet ke svému posvátnému původu, k rozšířenému stavu vědomí, zažijete úrovně dezorientace. Tento návrat bude zpočátku probíhat ve fázích, zpočátku jen na okamžiky, a pak se postupně budete orientovat do stabilnějšího trvalého stavu bytí. Náhle se v rámci změněného prožitku můžete na prchavý okamžik ocitnout někde jinde nebo zažít mihotání světla kolem sebe. Možná okamžik dezorientace v rámci životního prostoru, který právě prožíváte. Nebo se možná ocitnete v extrémních snových stavech, které se liší od těch, s nimiž jste se dosud setkali. Celý tento proces opětovného vstupu je přirozeným stavem návratu, vyrovnání, opětovného spojení se složkami Vyššího Já. Součást vašeho procesu znovuzrození a probuzení.

Během těchto zážitků návratu dochází ke skutečnému odpojení mysli Ego, které se odehrává v rámci tohoto zážitku. V okamžiku, kdy vstoupíte do alternativního okamžiku a zapojíte se do těchto vyšších realit mimo rámec třetí dimenze, dojde k úplnému posunu ve vašich posvátných smyslech. Pokaždé, když k tomu dojde, vytvoří se další otevírající se cesta, která vás přirozeně nasměruje do vašeho autentického prostředí Vyššího Já.

V těchto okamžicích během vašeho změněného prožitku je důležité jednoduše se vědomě nadechnout a nechat se unášet. Vaše volba nechat jít přesně v tomto okamžiku prožitku uvede do pohybu proces opětovného sladění vašich posvátných systémů. Současně se ve vás aktivuje proces zbavování se, který umožní, aby vaše tělo opustila další úroveň hustoty. Proces vašeho znovuzrození musí zahrnovat vědomou akci směrem k vašemu rozvinutí tím, že řeknete ʺAnoʺ tomuto procesu. Vědomý dech urychluje váš proces.

V rámci tohoto procesu se můžete nastartovat prostřednictvím vědomé volby aktivního zapojení se do esence slunečních paprsků. V rámci esence slunečních paprsků se frekvence vašeho světla ve vašich fyzických buňkách vyrovná. Pamatujte, že Slunce si drží expanzivnější frekvenci sebe sama. Vědomí Slunce ve vás může pracovat na aktivaci zrcadlového procesu tím, že vám přinese čistou frekvenci esence vašeho světla, kterou můžete ztělesnit. Kombinované elementály vaší jedinečné frekvence se ve vás projeví po vstřebání světla do vašich buněk a posunou vaši buněčnou strukturu.

Světlo zrcadlené Sluncem uvede do pohybu probuzení vaší expanzivní multidimenzionální frekvence v buňkách vašeho fyzického těla. Tyto frekvence umožňují vašemu světlu vyššího vědomí aktivně se zařadit do vašich fyzických krystalických struktur mezi vašimi buňkami. Celý tento proces systematicky vytváří odpojení uvnitř vaší mysli Ego a postupně, stabilně mění orientaci vašich energetických fyzických a emocionálních systémů.

K optimalizaci své práce se slunečními paprsky můžete využít posvátný zvuk THAHNSAY (vyslovuje se tharn say). Aktivu jedinečnou frekvenci, jakou nemá ve vesmíru nikdo jiný. Podle tohoto zvuku jste rozpoznáni a vědomí Slunce skrze vás začne vysílat další úroveň probouzející se frekvence. Buňky ve vašem těle zareagují a otevřou se Slunci. Světelné paprsky Slunce budou reagovat s vaším zvukem a přinesou větší zář ve vaší buněčné struktuře.

Při stabilizaci expanzivních vyšších multidimenzionálních stavů, které se na planetě vyvíjí, má významnou roli Galaktické společenství a Galaktická rada. Spolu s celým Vesmírným společenstvím držíme platformu, zatímco se transformuje energetický profil vaší planety. Vyšší vibrační stavy jsou určeny k tomu, aby vás uvedly na vaše jedinečné alternativní cesty osudu. Tyto cesty vám umožní plnější spolupráci s vaší Rodinou původu mimo planetu. Proces společenství vás uvede do souladu s vyšší úrovní vnitřního naplnění na úrovni bezpodmínečné lásky těchto vyšších úrovní spojení. Prostřednictvím společenství se začnete vracet na své místo v jednotě a znovu aktivujete své telepatické centrum ve svém mozku. Nastal váš čas pro revoluci, pro vaše znovuzrození. Jakmile se prostřednictvím vědomé aktivace svých předem dohodnutých závazků s rodinou mimo planetu seberealizujete, přecházíte k dalšímu naplnění svého poslání v tomto životě.

Aspekt vašeho osudu a naplnění vašeho osvícení přichází prostřednictvím telepatických komunikačních spojení s vaší Rodinou původu mimo planetu. Přinášejí vám výživu prostřednictvím posvátných komunikačních spojení, která dále otevírají vaše smysly. Máte individuální různorodou vibrační základní frekvenci, v níž se můžete sladit s vyšším světelným rámcem, který zahrnuje vaši Rodinu původu. Každý z vás může být v těchto prostorech spuštěn zpět. Máte být přijati v rámci rozšířené sítě vědomí, která obsahuje jedinečnou frekvenci spojení s vaší rodinou mimo planetu.

Toto je hluboký čas změny, do kterého jste vstoupili. Tento proces transformace můžete uvést do pohybu tím, že se vědomě rozhodnete vstoupit do prostoru svého vlastního Srdce a poté vyšlete energetickou frekvenci lásky ze svého Srdce směrem ven do své Rodiny původu. Máte svobodnou vůli, takže pouze vy můžete aktivovat svou předběžnou dohodu s rodinou původu mimo planetu. K aktivaci rodinné předdohody nepotřebujete vědět, kdo je vaše Rodina původu. Stačí, když je jednoduše přivoláte z prostoru svého srdce. Veškerá komunikace od vaší Rodiny Původu je přijímána a vysílána prostřednictvím prostoru vašeho Srdce. Vaše mysl Ego nemůže přijímat žádný aspekt telepatického spojení. Pro veškerou komunikaci musíte být sladěni do svého Srdce.

V tomto okamžiku totální energetické změny bude na vaší planetě docházet k neustálému vzestupu dramatu třetí dimenze. Nebojte se dramatu, je to prostě nezbytné rozehrávání lidstva, součást rozvíjejícího se příběhu iluze v tomto okamžiku. Zůstaňte soustředěni ve svém Srdci a dovolte, aby se ve vás rozvinula vnitřní transformace. Právě teď je vaším posláním soustředit se na rozvoj vnitřního souladu a otevřít se svému autentickému vedení z multidimenzionálního Srdce. Dovolte, aby se vaše vnímání přirozeně změnilo, přizpůsobilo v rámci povznesenějšího stavu svého multidimenzionálního Srdce. Tato vyšší pochopení vás přenesou do vyšších zkušeností světla, které existuje paralelně s dramatem třetí dimenze, alternativní vyšší dimenzionální prostory jsou založeny pouze na Pravdě.

Jste vyzýváni, abyste v sobě vytvořili expanzivní multidimenzionální vazby a umožnili si rozvinout se do jiných realit sebe sama, umožnili expanzivní odhalení sebe sama ve svém Srdci. Vše je ve vašich rukách, vydejte se cestou svého Srdce a žijte v prostoru neomezeného vyjádření světla, kterým jste!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/04/09/the-pleiadians-rays-of-consciousness/

Zpět