2395 Vyšší Já Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2022-04-08

Události na Zemi přinesly další úvahy o tom, jak věci nejlépe provádět. Začíná být jasné, že staré způsoby již nevyhovují vašim potřebám fungovat spravedlivějším a velkorysejším způsobem. Je také zřejmé, že lidé povstávají proti Pánům války a hledají vůdce, kteří také chtějí mírové soužití. Tyrani na Zemi již nemají podporu většiny lidí a jejich přání budou naplněna. Musí to přijít, protože v Novém věku není místo pro vládu strachu nebo diktaturu. Sílu ke změně mají lidé, kteří mají mnohem větší vliv, než si uvědomují.

Váš osud byl naplánován již dávno, ale díky vaší svobodné vůli vám bylo umožněno, abyste si k tomuto bodu v čase prošli vlastní cestou. Máte za sebou historii válek a krveprolití a naučili jste se, že použití síly nikdy není řešením vašich problémů. Je sice pravda, že jste se stále vyvíjeli, ale faktem zůstává, že jste tohoto bodu v čase mohli dosáhnout mnohem dříve, kdybyste se naučili žít společně v míru. Nicméně jste si zasloužili možnost postoupit na vyšší úrovně a ty duše, které jsou připraveny a vibrují nejvýše, mají vzestup zajištěn.

Byla to dlouhá cesta mnoha životů jako muž i žena, která vám zajistila, že jste vyrovnanou bytostí. To si možná většina z vás neuvědomuje, ale v daleké budoucnosti zažijete nový způsob uvedení další duše do své rodiny. Duše, které se k vám připojí, si budete skutečně vybírat. Koneckonců i nyní jste směsicí mužského a ženského pohlaví, i když některé duše mají tendenci mnohem více inklinovat k jednomu pohlaví. Možná vám to pomůže pochopit, proč mají některé duše pocit, že jsou ve špatném těle, a je to pravděpodobně důsledek příliš mnoha inkarnací probíhajících jako stejné pohlaví. Takové problémy existují pouze v současné době a časem zmizí.

Žádná zkušenost není bezcenná a všechny vám pomáhají budovat charakter, abyste se nakonec stali vyrovnanými. Jak se vyvíjíte, začínáte mít větší vliv na to, jak se bude váš život vyvíjet a jakou cestou se vydáte. V každé fázi máte vždy k dispozici velmi zkušené duše, které vás vedou tak, abyste dosáhli maximálního pokroku. Někdy se může zdát, že váš život nemá žádný skutečný smysl, ale to by zdaleka nebyla pravda. Žádná příležitost není promarněna, aby vám pomohla posunout se dál po vámi zvolené cestě. Přirozeně existují také duše, které se inkarnovaly, aby s vámi byly součástí vašich zkušeností, a i ony mají své Průvodce, kteří znají váš životní plán a pomáhají vám v něm.

Můžete sejít z cesty, ale dříve či později se vrátíte na zamýšlenou cestu, na které jste se dohodli před inkarnací. Můžete se samozřejmě od svého plánu zcela distancovat, ale to je velmi nepravděpodobné. Jednou věcí si můžete být jisti: do konce svého života prožijete klíčové body toho, co pro vás bylo naplánováno. Mezi jednotlivými životy jste o věcech diskutovali ještě před tím, než jste se inkarnovali, a proto si můžete být jisti, že důležité zážitky byly předem připraveny. Berte proto všechny příležitosti k prožitkům vážně, protože je velmi pravděpodobné, že budou určeny pro váš duchovní růst.

Máte rodinu a přátele a zajímá vás, co se s nimi stane, když jejich vědomí nebylo rozvinuto. Jsou na tom stejně jako každá jiná duše, která prostě prožívá život na Zemi, a jsou jim předkládány výzvy, které jim mají pomoci se rozvíjet. Jejich životy jsou naplánovány stejně jako u jiných duší, až na to, že si jich nejsou vědomy. Jejich Průvodci jsou jim po ruce, aby jim jimi pomohli projít. Ve skutečnosti je zaštítí, aby podpořili správný přístup k dosažení úspěšné zkušenosti. Lidé si neuvědomují, kolik pozornosti je jim věnováno k dosažení správného výsledku. Některé duše na poskytovanou pomoc nereagují, ale v dalších životech jsou činěny stejné pokusy o jejich ʺprobuzeníʺ a po určitém čase obvykle zareagují. Duch má nekonečnou trpělivost, ale pokud duše nakonec vůbec nezareaguje, je zvolen jiný postup, protože nikdo není ignorován ani ponechán sám sobě. Vidíte tedy, že je vynaloženo veškeré úsilí, aby vám pomohlo udržet se na cestě k dokončení, a jen málokdo, pokud vůbec někdo, si uvědomuje, že jakmile jednou vzestoupíte, nemáte potřebu se inkarnovat do nižších vibrací. Ve skutečnosti si nakonec každý život a svůj životní plán vybíráte sami.

Už chápete, že realita života je tak odlišná od toho, co si představujete, a že do těchto sfér vstoupíte, až vzestoupíte. Všechno, co můžete udělat pro to, abyste se pozvedli, se vám vyplatí, protože bychom mohli říci, že dokud to neuděláte, ještě jste nežili. Existovali jste ve vibracích, které jsou tak nízké, že mají velmi málo světla, což je patrné z míry negativity, která v nich existuje. Vy, kteří jste své vibrace pozvedli, do nich vnášíte více světla, které pomáhá udržovat negativitu na nižší úrovni. Lidé si často uvědomují, že na vás je něco, co je nutí cítit se dobře a smířeně se světem, zatímco naopak se cítí nepříjemně a na hraně.

Pomáhat druhým je pro lidi přirozené, protože mají vrozený pocit jednoty všeho života. Vidí v druhých sebe a cítí odpovědnost za jejich blaho. Jak by bylo úžasné, kdyby všechny duše pochopily své vzájemné propojení - jako bratři a sestry v jedné velké rodině. Přesto se to bude postupně utvářet, jak se budou zvedat vibrace a každá duše bude cítit lásku ke všem ostatním. Každá duše může přispět k dosažení takové úrovně tím, že zůstane pozitivní a nebude dávat svou energii druhým, kteří by ji zneužívali. Avšak už jen vaše přítomnost může mít na ostatní hluboký vliv, který jim pomůže se pozvednout.

Všichni se nyní začínáte vymaňovat z nižších vibrací, ale bude trvat nějaký čas, než to bude uznáno, a je to součástí plánu, jak vás všechny pozvednout a nakonec přivést do období skutečného míru a přátelství, které bude trvalé. Vy, kteří jste toho tolik prožili, si to zasloužíte a nepochybně to po všech traumatech, která jste prožili, oceníte. Opouštím vás s láskou a požehnáním a kéž Světlo rozjasní vaše dny a cestu k dokončení.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2022/04/08/mike-quinseys-higher-self-message-april-8-2022/

Zpět