2393 Nová odhalení pokryteckého Aštara Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2022-03-24

Požehnaní bratři a sestry!
Není to tak dávno, co Strašlivý Lhář a Pokrytec, podlý Zrádce lidstva z povrchu Země a prohnaný Podvodník - proslulý ʺvelitel Aštarʺ, krátce odpověděl na otázky čestné a zásadové N. Kotelnikové na její žádost. Už více než 50 let (!) tento manipulátor zákeřně vodí lidi za nos, a přizpůsobuje se rychle se měnícím podmínkám na trhu naší části Galaxie. Nepochybně si vzpomínáte, jak tento Aštar spolu s celou svou obrovskou flotilou v druhé polovině minulého století lhostejně přihlížel únosům statisíců našich bratrů a sester Šedými, přičemž mnohé z nich jednoduše rozřezali na kusy pro přípravu ʺgenetického materiáluʺ a desetitisíce pozemských žen násilně použili jako inkubátory. Takto se tito šmejdi pokusili vyšlechtit rasu zeta-lidských hybridů, aby znovu osídlili povrch Země po strašlivých planetárních kataklyzmatech, které naštěstí v posledních chvílích zrušil Všemohoucí Bůh. Přesto několik desítek tisíc těchto bělovlasých trpaslíků, zvaných ʺassasaniʺ, Šedí bastardi rozmnožili, avšak z výše uvedeného důvodu je byli nuceni umístit mimo planetu. Jsou však velmi vděční ʺjasnémuʺ Aštaru, neboť tento podvodník tím, že se na Zemi všemožně vydával za takzvané ʺgalaktické síly Světlaʺ tím, že současně šířil mezi pozemšťany slovo Světla a Lásky, přispěl k úspěchu tohoto zrůdného zločinu. Již více než půl století (!) tento pokrytecký ʺvelitelʺ rok co rok lže a lstivě klame lidstvo z povrchu zemského, zejména naše ʺdělníky světlaʺ, zneužívaje jejich naivity, nevědomosti a někdy i naprosté hlouposti! To, co jim během této doby neřekl, přispělo všemi možnými způsoby k neúspěchu masového vzestupu pozemského lidu, který on sám spolu s ʺNanebevzatými učiteliʺ aktivně propagoval. Mimochodem, tato banda pokryteckých darebáků pochází ze stejné ʺFalešné intervenceʺ jako všichni ʺhierarchovéʺ jako Ráma a Sananda, kteří se včas ʺpřevlékliʺ do sněhobílého roucha Světla. Nemluvě o jejich poslušných přisluhovačích, jako je Melchizedek se svým hanebným řádem nebo lstivý Sanat Kumara. Jsou to prostě ʺvesmírníʺ nájezdníci a zločinci, nic víc! Právě ti v ʺminulostiʺ jako účastníci podlého luciferiánského ʺexperimentuʺ společně přivedly na mizinu polovinu Stvoření a snadno obelhali a zničili bývalé vládce, přičemž celých posledních 30 let nezištně lhali lidem o Lásce a Světle a zatajovali Pravdu o tom, co se na planetě a kolem ní děje (včetně machinací takzvaného ʺHlavního Determinátoraʺ), dokud si neuvědomili, že jejich sladké řečičky už na Gaiu ʺnefungujíʺ. Pak nastal čas odhodit masky a promluvit k lidem jejich obvyklým vyjadřovacím prostředkem - cynickým jazykem, zvláště když se v té době situace pozemšťanů již značně zhoršila kvůli ohavné zradě ʺArchanděla Světlaʺ Michaela a dalších zkorumpovaných pokrytců, kteří nás po desetiletí ujišťovali o své lásce a věrnosti.

Jako člen odporné bandy téže ʺFalešné intervenceʺ, kterou prosazuje Sananda, i pověstný ʺvelitel Aštarʺ přirozeně rychle změnil rétoriku a nečekaně pro naše dobro a naivní ʺsvětluškyʺ cynicky promluvil k pozemšťanům. Tato proměna nebyla vůbec překvapivá pro ty, kteří přesně věděli, co je to Stvoření ve skutečnosti zač. Pokud by někdo zapomněl, připomenu, co je to za člověka, odkud přišel a z jakého důvodu se stále chová jako ʺpolitický prostitutʺ. Obecně lze říci, že ten, kterému se na Zemi běžně říká ʺAštarʺ (mimochodem, není to ʺŠeranʺ, protože to je jen jméno farmáře, který s ním přišel do styku v polovině minulého století), je ve skutečnosti členem rodiny Anu (nebo Anunnaků, v terminologii Z. Sitchina), která sem přišla pro zlato z Nibiru. (ʺNibiruʺ tj. ʺzpoza Slunceʺ), jak pozemšťanům nedávno naznačil znalý Igor Michajlovič Danilov, který je aspektem Rigdena Jappa, tj. ʺPána ze Šambalyʺ, za jehož vlády se našim důvěřivým předkům v této galaxii všichni posmívali! Proto se tato postava ve skutečnosti nejmenuje Aštar, ale... Zeus, a to ne ten samý jako v ʺprvní vlněʺ nechutné rodiny Anu, která si podmanila naši planetu, ale jeho jmenovec ve třetí generaci velkých chlapů, kteří se považovali za ʺpány Gaiiʺ, ale později prohráli v dlouhém střetu s Reptoidy žijícími v hlubinách Země a kteří se také považovali za pány planety.

Právě Anuové záměrně znetvořili své pozoruhodné geny křížením s dnes již vyhynulými hominidy a vytvořili dnešní lidi dlouho trpící ʺpáté rasyʺ, aby získali otroky pro těžkou práci v podzemních dolech při těžbě zlata i pro práci na povrchu Země. Následně se tyto chamtivé entity mezi sebou rozhádaly v boji o moc a zničily miliardy svých chovných ʺotrokůʺ ve vzájemných válkách a krutých planetárních kataklyzmatech! Tato smečka dlouhovlasých darebáků je ʺbohyʺ starověkého Řecka a Říma, a všechno začalo už v Sumeru a Akkadu, protože Anu se opakovaně vracel na planetu a pokaždé zotročil naše dobré a naivní předky. Poté se do akce zapojili nemilosrdní Draco a sešívané lidi ještě více zohavili. Spolu s nimi se na Zemi už desítky tisíc let pohybují další Falešní interventi, kteří využívají neschopnosti a zkorumpovanosti naší polokriminální ʺhierarchieʺ, prodejnosti karmických rad a neproniknutelné hlouposti ʺsystému učitelůʺ. Právě proto se celá ta rozmazlená banda ʺexperimentátorůʺ na kongresech, které se často konají ve sluneční soustavě, nazývá ʺskutečnými tvůrci lidstva z povrchu Zeměʺ a předstírá, že řídí náš vývoj! Aštar jako poskok zákeřného Sanandy, drzého Lháře a prohnaného Pokrytce, nedávno na žádost Kotelnikové s ní promluvil. Byl to velmi zajímavý rozhovor, když jsem porovnával tato Aštarova slova s tím, co tak sladce ʺzpívalʺ pozemšťanům před 10-20 lety. V zájmu objektivity vám jako obvykle doporučuji, abyste se nejprve seznámili s textem tohoto rozhovoru a pak se k němu vyjádřili ʺbez komplimentůʺ. Podívejte se na to, moji milí!

Kotelniková - Země se připravuje na členství v Galaktické federaci.
Aštar: Jsem členem jedné ze skupin Galaktické federace světů. GF existuje již tisíce let a stále se k ní přidávají noví členové. Je to vysoká autorita, která si nenárokuje výhradní moc, ale přijímá do svých řad planety a rasy, které jsou ochotny spolupracovat a dodržovat vesmírné zákony.
Jsou mezi nimi i šedé a podobné rasy, ne všichni šedí se snaží dobýt a ovládnout planety, aby je ovládli. Jsou zde poměrně přátelské a světlé rasy.

N.K:. Považovali jsme GF za baštu světla. Dokonce jsme jí dali název Federace světla. Je to tak?
Aštar: V zásadě ano, protože všichni spolupracujeme pro dobro vývoje celého vesmíru, zejména pro dobro naší Galaxie. Zahrnuje mnoho ras, které se navzájem zkřížily a jsou vlastně vzdálenými příbuznými. Kdysi spolu bojovali, ale našli sílu nechat boj za sebou. Ne všechny skupiny v rámci Aliance jsou k planetě Zemi stejně laskavé. Je poměrně dost těch, kteří jsou proti tomu, aby vám pomohli, protože jejich zájmy zůstávají mimo přístup k planetě, tj. nechtějí pomáhat planetě, na kterou nemají právo.

N.K.: Takže každý, kdo pomáhá, má zájem o Zemi?
Aštar: Ano, to bychom řekli. Někteří z nás mají na Zemi příbuzné, kteří se inkarnovali, někteří mají právo vlastnit území planety, někteří provádějí vědecký výzkum a experimenty. Všichni chtějí mít nedotčenou, čistou a nezasaženou planetu, aby mohli bezpečně provádět svůj výzkum a podobně, aniž by poškodili lidi a planetu. Používání všech dostupných technologií proti lidem nás velmi mrzí. Nejen nás, ale i většinu členů rady GF. Vypovídá to o úrovni vědomí lidských mas a my bychom si přáli, aby si lidské vědomí uvědomilo své nejhlubší chyby v tom, že lidé jsou v hodnotách Země až na posledním místě za ziskem, mocí, požitky a jídlem.

N.K.: Zaujala mě slova Alexe Colliera o názoru některých ras na nás: ʺPozemšťané nemají úctu ke svému domovu, nemají úctu sami k sobě a nemají úctu ani k sobě navzájem. Jakou mají hodnotu? Tak se na nás dívají ostatní rasy.ʺ
Aštar: Aniž byste pochopili božské stvoření duše, nejtajemnější proces jejího božského spojení s lidským tělem, vznešenost duše, její účel atd., udělali jste z lidských těl postradatelný materiál, znevažujete a ponižujete samotnou důstojnost a hodnotu každého z vás. Měníte se v opice, které si rozdělují samice a území, a přitom se bijí v prsa pěstmi (ohánějí se zbraněmi a vyhrožují si navzájem). Vy (Rusko) nejste o nic lepší než ostatní země. Začínáme být frustrovaní z toho, do jaké míry budete schopni přijmout naši pomoc, abyste nikomu neublížili, abyste nám vyšli vstříc bez války a bez lží.
Země se připravuje na členství, a až splní všechny podmínky, bude přijata do GFM. Světový mír, nasycená planeta, přátelství a vzájemná pomoc všech zemí. Nejde o tak náročné podmínky, které nelze splnit. Když se země chtějí připojit k GF, sepíší univerzální memorandum a splní všechny podmínky jako uvědomělejší vesmírná velmoc.

NK: Je pravda, že jsme kolonií říše Draco?
Aštar: To je pravda, ale to by vás nemělo znepokojovat, protože takové kolonie jsou všude na světě a jsou součástí té či oné Unie a zároveň jsou součástí naší Galaktické unie světů.

N.K.: Měli bychom si na Zemi zřídit vlastní moc?
Aštar: Zatím ne, zaprvé to není potřeba a zadruhé to není bezpečné, tj. Říše vás využívá a zároveň chrání. Ještě nemáte dost sil bojovat s celou říší.

NK: Na internetu jsem viděla varování, že systém modrých paprsků připravuje holografický útok údajných mimozemšťanů na planetu. Bude se hrát?
Aštar: Ne, už máte technologii, která umožňuje sledovat hologramy a rozlišit pravé od falešných. Tato myšlenka je již minulostí.

...Aštar si mě posadil vedle sebe a ukázal mi planetu. V podobě černé mlhy z ní v chuchvalcích vychází černé miasma mentální a astrální špíny.
Posíláme naše lidi na planetu, aby bojovali za čisté životní prostředí, za správnou výchovu dětí, za mír, za štěstí obyčejných lidí. Nechtěli byste pomoci, kdybyste to viděli, aby se miasmy nešířily dál a dál do vesmíru a pak se nezměnily v tyranii? Země je jednou z klíčových planet, protože je domovem miliard duší, které v budoucnu vystoupí do vyšší dimenze a budou mezi námi. Bojujeme za naše budoucí generace, aby k nám přišel důstojný nástupce.
Mimozemšťanů v lidských tělech je pravděpodobně 0,7 %. Na konci minulého století jsme zorganizovali přistání křišťálových duší, aby tyto duše zevnitř pomohly planetě přežít. Sama jsi jednou z nich! (Můj domov je Venuše. Začlenila jsem se do pozemské duše, kde jsem získal pozemskou zkušenost a mnoho pozemských životů a vzpomínek této duše.)

Aštar: Je to spolupráce, když duše vstoupí, získá zkušenost té duše, která je připravena spolupracovat a pomáhat. Ne všechny životy jsou tvými životy. Jsi duše a všechny své životy jako duše jsi skutečně prožila zde. Ale máš hezčí vlast, která na tebe nezapomněla. Tvá duše je na Venuši. Její část se mohla dostat na Zemi tím, že se spojila svými vibracemi s pozemskou duší.

NK: Mohu se setkat se svou venušskou duší? Bohyni Venuši jsem vždy považovala za své druhé nebo vyšší já. Kde je pravda?
Aštar: Téměř celý proces, kterým procházíte se Sanat Kumarou jako ohnivým aspektem vaší duše, se odehrál dříve na Venuši, a právě vaše nová část staré duše, která se stala Venuší, byla inkarnována na Zemi. Oddělila se od staré duše a osamostatnila se, splynula s pozemskou duší a proměnila se v člověka. Je tu však také ten aspekt, který zůstal vaší venušskou podstatou. To je Venuše.
Bohyně Swa Danebo je její druhé jméno. Musíš s tím žít... Není to jednoduché...

N.K.: Proč mi nejsou poskytnuty znalosti o Galaktické federaci? Jsem tak zvědavá na podrobnosti!
Aštar: Je to politika a ta je pro tebe tabu. Jsi nositel božského poznání struktury multidimenzionálního člověka a vesmíru. Nepleť si perník a pečení. Každému, co jeho jest. Již máš mnoho znalostí o GF, tak si je vytvoř na základě těchto znalostí. Politika je drsná záležitost a neměla by ses do ní pouštět.

NK: Bohyně by neměly bojovat?
Aštar: To není vhodné. Bylo ti vysvětleno, jak se chovat. Dodržuj etiketu bohyně.

NK: Jaké další aliance existují ve vesmíru, které se týkají naší planety?
Aštar: Několik aliancí, které pomáhají planetě, a několik, které porušují zákony a přizpůsobují si je pro sebe. Konkrétně Draco není přímým členem naší Federace jako říše, ale jednotlivé planety jsou součástí naší aliance. Do federace vstoupíte, když splníte všechny podmínky. Blíží se konec vašeho utrpení. Už to přišlo, proto to cítíš. Je příliš brzy křičet ʺhuráʺ, počkejte chvíli. Nechci být nepodložený, musíme být trpěliví při dokončování kampaně Země. Vše směřuje k dokončení, to je pravda. Nechci vás dopředu natěšit, nechte to dokončit. Bude to trvat šest měsíců nebo déle, uvidíme. Mezitím se dobře vyspěte. (webové stránky Sanat Kumary, 04.02.2022)

Je čas na zhodnocení těchto ʺnových zjeveníʺ Aštara. Jak již bylo opakovaně uvedeno jinde, během posledních dvou let zaznamenali Galaktičtí lháři přátelskou změnu obsahu a tónu svých zpráv od sladkých lží k ʺdrsnýmʺ polopravdám. Tito bratři konečně přestali ʺpřikrašlovatʺ pravdu a pomalu ʺodhalujíʺ lidem to, co jsme vám přímo říkali po celé uplynulé desetiletí. Jenže celou pravdu samozřejmě odhalit nechtějí, a proto dál vyčítají lidem z povrchu Země, co sami způsobili nebo ʺdopustiliʺ, a projevují pragmatismus a zbabělost. Nechtějí si zahrávat s Draco a dalšími Repty. Jaká je tedy druhá polovina pravdy? Díky takovým entitám, jako je ʺAštarʺ, nejrůznějším mimozemským darebákům, kteří využili své obrovské technologické převahy a přičinlivosti naší zkorumpované Hierarchie, byla před tisíciletími genetika lidí dlouho trpící ʺpáté rasyʺ tak bezohledně znetvořena, že pozemské lidské tělo je dodnes považováno za ʺposkvrněnéʺ téměř v celé galaxii. Proto mají lidé z povrchu Země na rozdíl od ostatních tak krátký život a nemají čas za tak krátkou dobu v podmínkách naprostého klamu cokoli pochopit! Navíc tito zákeřní zotročovatelé vtloukli pozemšťanům do hlav tolik neviditelných ʺhřebíkůʺ (omezujících programů), že se lze jen divit, že lidé z Gaii nechodí s kbelíky na hlavách! Je zřejmé, že Aštar se tomuto tématu záměrně vyhýbá, protože patří k těm ʺgalaktickým kruhůmʺ, které jen tak ʺneslídíʺ. Krev našich vzdálených předků v nich vlastně stále koluje a dnes se k ní přidává i ta naše. Právě vychvalovaný velitel Aštar, velitel mnohamilionové Flotily světla určené k obraně celého sektoru Schaer, k němuž patří i Země, nyní otevřeně říká lidem, že mají velmi omezený prostor. (součást říše Draco)

To je však opět jen polovina pravdy. Druhá polovina je, že tento ʺGalaktický svaz světůʺ, který měl dlouho drtivou převahu nad říší našich zotročovatelů, se rok co rok zbaběle vyhýbal novému konfliktu, a právě proto jsou Draco schopni udržovat své kolonie ʺpo celém světěʺ, a nejen na sužované Zemi! Celkově vzato se vůbec nejedná o ʺhrdinné galaktické síly Světlaʺ, jak nám byly prezentovány po 30 let, ale pouze o vychytralé pragmatiky, kteří se snaží upevnit své postavení v systému Solis (včetně Gaii), a proto se chovají jako ʺpolitické prostitutkyʺ. To je vše! Dokonce i nyní, v procesu ʺkvantového přechoduʺ, je lidstvo na povrchu Země ze všech stran obklopeno zotročovateli a sobeckými pragmatiky, z nichž každý ʺloví své vlastní rybyʺ ve vodách Gaii, jak ʺlovilʺ po celá poslední tisíciletí! Všechny tyto ʺgalaktické Síly světlaʺ, jejichž představitelem je Aštar, se chovají jako trhovci na tržišti a jednají jen ve svůj prospěch. Pokud na naší Zemi za něco ʺbojujíʺ, pak pouze za toto, a ne za svobodu lidstva z povrchu Země. Skutečné zájmy svého bytí ve sluneční soustavě pečlivě skrývají a neustále zakrývají sladkými řečmi o Světle a Lásce, stejně jako zlomyslnými narážkami na zmrzačené a oklamané lidstvo. Zároveň téměř všichni otevřeně či skrytě obchodují se zájmy pozemšťanů a jsou dodnes hluší k našim snahám! Právě proto mi vstup Země do takzvané ʺGalaktické federace světůʺ připomíná proces ʺpřijetíʺ Turecka do Evropské unie - samé lži a pokrytectví, stejná lstivost a pravidelně kladené nové podmínky. Nechtějí vás přijmout, protože pak by museli skutečně pomáhat. Přitom sami chtějí od druhých získat alespoň nějaký prospěch a tak říkají lidem ʺnesmyslyʺ. Proto jsme byli v posledních desetiletích několikrát prohlášeni za členy této ʺFederace světůʺ, ale nyní jsme opět jen kandidáty. A z nějakého důvodu se uráží, když to zmíníme...

Co se týče Alexe Colliera a názoru mimozemských ras na lidstvo, i to je pravda jen napůl, protože v našem malém vesmíru prakticky neexistuje rasa, která by nikdy nebojovala mezi sebou nebo s ostatními, neničila své vlastní planety nebo si v průběhu své historie nevážila sama sebe. Jaká byla jejich vnitřní hodnota? Proč tehdy nebyli všichni ʺsterilizovániʺ a často jim dokonce nezištně pomáhali? Jakým právem dnes tyto rasy odsuzují chytrým pohledem lidstvo, které ve své krátké historii 12,5 tisíce let nebylo ani minutu (!) svobodné? Je samozřejmě mnohem snazší se vymlouvat (nebo vysílat totéž telepaticky) než prakticky pomáhat pozemšťanům v jejich nouzi, a přesto v posledním desetiletí zatěžují už tak obtížnou existenci lidstva další machinace a narážky Temných sil, které nyní dosahují svého apogea.

Mimochodem, hlavní roli v tom hraje Bůh zla, který je v terminologii webových stránek o stvoření často označován jako ʺHlavní určovatelʺ. Po skončení svého hloupého a bezohledného ʺexperimentuʺ v prosinci 2012 nastoupil na místo zlotřilého Lucifera. Namísto veškeré podpory vzestupu planety a lidí tento bůh aktivně přitahoval na Zemi destruktivní civilizace, aby vykonával kontrolu nad lidmi prostřednictvím vytváření našich scénářů. Pod jeho záštitou tito satanoidé spolu s dalšími představiteli Temných sil během deseti let přivedli pozemšťany do současné situace - rozpad všech pozemských ʺaliancíʺ prosazujících osvobození planety, zpoždění dlouho očekávaného Odhalení a ʺpandemieʺ, vraždění mezi dříve bratrskými národy a konfrontace mezi Východem a Západem. Mimochodem, naši sjednocení archandělé, učitelé a hierarchové od samého počátku věděli o zlém záměru ʺHlavního určovateleʺ, ale pečlivě to před pozemskými lidmi tajili a ve svých poselstvích horlivě hovořili o všem možném, jen ne o tom! Totéž platí pro Aštara a Sanata Kumara.

Za takového zločinného přihlížení naší netalentované a prodejné ʺhierarchieʺ by to samozřejmě mohlo dojít až k úplnému zničení dnešní pozemské civilizace (jak bylo zřejmě plánováno), ale... toto zlé božstvo poněkud ʺzapomněloʺ, že i naše duše jsou součástí Božství, i když malou. Výsledkem bylo, že se předloni na podzim sešli na svém shromáždění, kde vyjádřili rozhořčení nad nedostatkem kýžených zkušeností a porušením podepsaných smluv, v důsledku čehož se ďábelské plány hlavního determinátora začaly omezovat. Kromě nich se proti takovým ʺscénářůmʺ už léta aktivně stavěly malé skupinky Mistrů roztroušených po celé Zemi, všemožně podporované entity, kteří byli také nespokojeni s tím, co se děje. I poté, co dostal od havonských právních struktur ʺna prdelʺ, tento ʺexperimentátorʺ dál balancuje na hraně svých nekalých plánů a jím pozvané destruktivní civilizace stále nespěchají s odchodem ze Země a ignorují rozhodnutí takzvaného Galaktického výboru v této věci! Místo toho stále zneužívají oklamané a neviditelné lidi z ʺjemnýchʺ rovin a pokrytci jako pověstný ʺAštarʺ stále hovoří o nedostatcích lidstva a vytýká, co sami na Zemi provedli. To vše jsou jen lži a ohavnosti! Je to jako omotat nějakého pozemšťana sítí, napůl ho dusit podvazky a pak mu každou chvíli střílet paralyzérem přímo do hlavy a pokrytecky si stěžovat, kdy že se toto stvoření konečně obrátí ke Světlu a Lásce? Stejně tak členové našich zkorumpovaných ʺGalaktických radʺ, přestože znají SKUTEČNOU historii planety, nadále nespokojeně vystupují a odsuzují lidi, nikoliv Vetřelce Země a lidstva! A proč? Jen proto, že jejich civilizace byly v dějinách lidstva také opakovaně ʺodhalenyʺ jako zločinci a až dosud tak či onak profitovaly z pokračování bezohledného útlaku lidstva! Naštěstí tuto situaci postupně společně měníme, protože... chvála Bohu!
S požehnáním pro stále trpící lidstvo

Hierarchie spratků a darebáků 1. 24.3.22
Opakovaně jsem vám říkal, že náš Vesmír je uspořádán tím nejhloupějším způsobem ze všech možných a celý tento Nesmysl je ʺvýkladní skříníʺ experimentálního svrbění několika Stvořitelů a Spolutvůrců střední úrovně, kteří jej nakonec s jejich bezmyšlenkovitými ʺexperimentyʺ dovedli do energetické slepé uličky. Bez ohledu na to, jak se nadýmali, však během obrovského počtu eonů ani jeden seriózní podnik v této ʺlaboratoři univerzální hloupostiʺ neskončil s nějakým významným úspěchem. Kvůli omezením napůl vzdělaných umělců, např. inovátora a dobrodruha Lucifera, se zároveň mnoho z nich proměnilo v děsivé katastrofy a smrt obrovského množství tvorů! Hlavním důvodem této všeobecné hanby byla a zůstává jejich touha nějak obejít velké Zákony Rozumu, což je nemožné, a proto výsledky všech těchto vytrvalých pokusů dopadly předvídatelně neúspěšně a katastrofálně. Tito hlupáci začnou něco dostávat dříve, než dojde k realizaci těchto zákonů, protože je NIKDO nedokáže ʺpřechytračitʺ, dokonce ani ʺvelcí bohovéʺ, pro které je místníʺ božstvo i přes veškerou svou aroganci a ambice jen smítkem na cestě. A vůbec! Celá historie tohoto Vesmíru, počínaje prvním hloupým ʺexperimentemʺ, který v jeho prostorách provedli tito zkurvení Tvůrci/Spolutvůrci tlapami jejich hloupých umělců, je ve skutečnosti jeden nepřetržitý zločin.

(Vážně, Pane? Jak jsi vůbec dovolil těmto cikánům uspořádat tady takový Kosmický chaos a potom ještě mluvit s pozemšťany o lásce a světle? Jaký druh Lásky? Co sakra za Světlo? Stejně jako jejich ʺasistentyʺ zapojené do této naprosté Ohavnosti, jste je už dávno měl dekódovat do jejich původních matric! Nebo s nimi jednat alespoň jako s Luciferem.)

Mistr TAO z MZHNZ nedávno správně řekl: ʺNebojím se! Ani lidí, ani entit, ani ʺbohů.ʺ Idioti jsou všude, bez ohledu na úroveň jejich ʺvibracíʺ a vrstvy nalézání se ʺtělʺ. Pravda. Poté, co od Všemohoucího dostali pro svůj další rozvoj ʺobjemyʺ a energie, tito ʺStvořiteleʺ a ʺSpolutvůrceʺ záhy popadl amok a vytvořili tolik různých ʺživých tvorůʺ jemné a fyzické povahy, že to nešlo ʺnakrmitʺ, protože všechno pokračovalo exponenciálně. Nové ʺodvážné experimentyʺ vytvořily další, a další, a v důsledku toho je nyní celý vesmír ʺnacpanýʺ životními formami všech druhů. Jenže po mnoha eonech došla energie na udržení této nesčetné hordy parazitů, a proto v ní vzkvétaly procesy nezákonného násilí a lsti. ʺExperimentálníʺ Vesmír ʺuvízlʺ. Před několika desítkami let začal Bůh posílat těmto bláznům nové ʺdotaceʺ, a proto je nyní vše znovu v pohybu! Mnozí z našich ʺbohůʺ a dalších ʺvyšších mocnostíʺ si tento fenomén přisvojili. Lidé na Zemi potřebují vědět, že ty nejhloupější ʺexperimentyʺ prováděli tito ʺSynové Božíʺ právě v našem sektoru Vesmíru, a hlavní šílenství že se odehrálo v rameni ʺOrionʺ, přičemž ʺnejtemnějšímʺ místem byla Země, ačkoliv byla původně stvořena jako planeta světla. Bezuzdná drzost, s jakou na ni útočili v éře Luciferova odporného ʺexperimentuʺ, je dosud předmětem rozhořčení v těch oblastech Galaxie, kde stále existuje svobodné myšlení. Vlivem expanze zákeřné AI (umělé inteligence), která je jedním z nejodpornějších produktů jejich nezodpovědných ʺexperimentůʺ v našem Vesmíru, se však tyto oblasti rychle zmenšují. Proto troubové oklamaní ideologií a entitami stále více obracejí svůj pohled k Zemi. Přitom planetě za poslední desetiletí dominovali vedle podlých Draco, Reptů, Šedých a ʺNubesůʺ také satanoidi a ʺtechnogeniʺ (v terminologii tzv. MZHNZ). Tito tvorové sem byli tajně přivoláni ʺbožskouʺ strukturou - ʺbohemʺ, který se obvykle nazývá ʺHlavní determinantʺ. Není to nic jiného než dětská mysl notoricky známého ʺhlavního architektaʺ, který je zase ʺučedníkemʺ, nebo ʺžákemʺ našeho ʺmístníhoʺ Absolutna (vás).

Právě tato ʺmyslʺ prováděla v posledním desetiletí své stupidní ʺexperimentyʺ na pozemšťanech v rámci kterých všichni mimozemští nájezdníci pozvaní na planetu nemilosrdně vykořisťují lidi a Zemi a skrývají se za zlomyslné narážky proti strádajícímu lidstvu. Lidé se však naštěstí postupně ʺprobouzejíʺ a proto mýtus o ʺhříšnostiʺ a ʺchamtivostiʺ lidí, určený k ospravedlnění zvěrstev páchaných na pozemšťanech, dnes jednoznačně ʺprasklʺ. Ani tlachání o ʺnegativní karměʺ, kterou údajně lidé nashromáždili během předchozího vývoje, nepomáhá, protože mnozí si dnes uvědomili, že v posledních desítkách tisíc let k žádné skutečné evoluci na Gaie vůbec nedošlo! Jeden nepřetržitý podvod, loupež, vykořisťování a ohavnost! Co říci o dlouho trpící ʺ5. raseʺ, tedy o současném lidstvu Země, které bylo nejprve nemilosrdně zmrzačeno, a poté ohavně mučeno a bezostyšně klamáno celou historii své existence! Jeho ʺvývojʺ ze století do století probíhal v atmosféře neustálých loupeží, zákeřných zásahů a manipulací vnějších destruktivních sil, cynické a kruté šikany. To vše se stalo v průběhu mnoha špatných ʺexperimentůʺ, které na pozemšťanech nemilosrdně prováděli ʺvědciʺ různých ʺhvězdných rasʺ naší Galaxie, včetně více než dvou desítek dodnes nedokončených genetických! A stěžují si, že lidstvo nedůvěřuje mimozemšťanům a neočekává od všech těchto mimozemských tvorů nic dobrého. Pohádky o lidské hříšnosti, krutosti a chamtivosti nejsou nic jiného než Lži a ohavnost, záměrně organizované šmejdy Falešného zásahu a jejich komplici, kteří se zmocnili naší planety v ʺminulostiʺ. Skutečným účelem tohoto podvodu bylo (a stále je) drancování zdrojů Gaie a vykořisťování lidí z jejího povrchu pomocí všemožných zákulisních ʺdohodʺ a přímé manipulace s lidským vědomím. To je mimochodem oblíbený trik všech mimozemských zmetků, kteří už dávno vědí, že pozemšťané nejsou vybaveni ani elementárními ochrannými strukturami, které mají ostatní tvorové naší Galaxie. Speciálně o to se postarala podlá rodina Anu, která stvořila současnou lidskou rasu v ʺminulostiʺ jako otroky, aby sloužila sama sobě, a poté to ʺfinalizovaliʺ špinaví Drakoniáni. V zájmu dosažení tak odporných cílů se tyto destruktivní struktury a civilizace století za stoletím snaží tlačit lidi různých ras a etnických skupin dohromady, aby od pozemšťanů shromáždili svou sklizeň ʺgavvakhʺ (lush), kterou vyrábíme v době bolesti nebo strachu. Tyto energie utrpení jsou jejich hlavní potravou. Proto Temné síly, pozvané na Zemi odporným a krutým Luciferem se svou ʺTemnou osouʺ, ji proměnily z planety světla na farmu strachu a údolí utrpení.

Naštěstí v našem sešlém Vesmíru existovala i požehnaná stvoření, která na přelomu epoch podporovala zubožené lidstvo Země a přes lhostejnost všech hierarchických čmáranic (jako soudci regionální rady Sirius) ʺkřičelaʺ dokonce i k Pánu, který zrušil kataklyzmata neúprosně se blížící galaktický posun a Fotonové pásmo! Jak jsem opakovaně uvedl, na pokyn Boha Všemohoucího byla naše planeta chráněna speciálním hologramem, který umožnil pozemšťanům pokračovat v jejich existenci. Navzdory tomu však zůstává situace na Gaie extrémně obtížná a zotročitelé by zde rádi zůstali navždy sbírat svou ʺúroduʺ energie utrpení. Potřebují tento falešný mýtus o lidské ʺhříšnostiʺ, ʺkrutostiʺ a ʺchamtivostiʺ, aby si udrželi nezákonnou moc nad planetou, pokračovali v jejich bující loupeži a přesunuli odpovědnost za své zločinné činy na zmrzačené a oklamané lidstvo. Tito Bastardi nemají žádné mravní zásady, mají pouze vlastnosti záměrně přisuzované lidstvu, ale sami se řídí ʺprávem své sílyʺ. Všichni tito mimozemští lupiči a záškodníci ukradli polovinu Vesmíru a někteří z nich se pak usadili v jeho různých hierarchiích, kde dodnes s chytrými ʺtvářemiʺ vynášejí pokrytecké soudy o všem ve světě, včetně počtu a poměru k pozemšťanům.

Ve skutečnosti tvorové všeho druhu a míst původu pošetile zplození Tvůrci a Spolutvůrci již dávno násilím nebo lstí naplňují Zemi ʺodshora dolůʺ. Přitom naše ʺmístníʺ božstvo otrávené Prvotní hloupostí a Prvotní ohavností dokonce samo přispělo v zotročování pozemšťanů, neboť se z poloviny skládá z bývalých členů Falešného zásahu. Většina z nich se nyní opět snaží využít nelehkou situaci na planetě k tomu, aby se kvůli utrpení znevýhodněného lidstva a drancování Země ʺrozšířilaʺ, ale zodpovědnost za jimi spáchané či ʺdopustěnéʺ zločiny samozřejmě nikdo nechce. Čím více okrádají Zemi a energeticky ʺvysávajíʺ lidstvo, tím drzeji a hlasitěji si činí různé nároky a požadují ʺpokáníʺ pozemšťanů za zločiny, které spáchali na planetě sami. Prostě vrchol cynismu, pokrytectví a podlosti! Mimochodem, ty ʺhierarchieʺ, které po Falešném zásahu do našeho Vesmíru vytvořili, se zabývaly hlavně naplňováním jejich touhy po další destrukci, zotročení zbývajících světů a pohlcování ʺuvolněnýchʺ zdrojů, tedy v podstatě podporou bezpráví a loupeží. Proto je napůl tvoří kosmoidioti, kteří podobné procesy odkývou v naivní víře, že se tvaroh získává z knedlíků, a zarytí kosmohujeři je o tom neúnavně ujišťují. Ovce a vlci se všemi z toho vyplývajícími důsledky pro světy tohoto Vesmíru, které ještě nebyly zcela vydrancovány. Tak se dnes věci mají v hierarchických řídících strukturách navržených tak, aby se vypořádaly s naší sluneční soustavou, včetně Země. Pojďme si společně rozebrat jejich činnost, pak vám bude hned jasné, proč se na Gaie místo hromadného Vzestupu pozemšťanů a dlouho očekávaného Odhalení nyní dějí ony smutné události, které kolem sebe pozorujete.

V našem sektoru Galaxie je problém ʺtechnogenicityʺ akutní (terminologie Mistra TEA / TAO z MZHNZ). Důsledky špatných ʺexperimentůʺ nezodpovědných Tvůrců a Spolutvůrců a jejich ʺtalentovaníʺ a ʺzvídavíʺ potomci, nabyli skutečně monstrózních rozměrů. Výsledkem nikým nekontrolované tvorby bylo prostě neuvěřitelné množství všemožných umělých hybridů, technogenů a fantomů. Pseudoživot prakticky zaplnil vše kolem, přičemž každá komunita či civilizace takových ʺbytostíʺ má své zájmy a ambice. Jejich hlavním problémem je otázka výživy. Nemají vlastní zdroje energie, a tak se je snaží najít jakýmikoli prostředky, včetně zcela nelegálních, z živých bytostí, které se živí ze svých přirozených zdrojů. Tito tvorové na nich parazitují a berou energii bez dovolení a smyslu pro proporce, aniž by na oplátku něco dávali. Pro tyto účely se do obětí zpravidla tajně zavádí neviditelné vybavení, stahují se různé programy, s jejichž pomocí dochází k neustálému odsávání nebo připravují kriminální ʺexperimentyʺ. Entity na ʺjemnýchʺ rovinách jsou také vystaveny nevyprovokovaným útokům různých typů ʺtechnogenůʺ. Mnohé z nich byly násilně rozděleny na části jako zdroje energie pro zařízení nebo nové generace technogenů. Na Zemi a v jejích ʺtenkýchʺ skořápkách se to děje všude! Dokonce i mnoho vyšších Já pozemských lidí bylo na dlouho zajato takovými technogenními civilizacemi a je drženo v neadekvátním stavu ve speciálních ʺstájíchʺ jako zdroje energie. Mnoho ʺkurátorůʺ takto zachycených Vyšších Já přitom dávno prchlo všemi směry a zachovaly se pouze záznamy, že byli, a záhadně zmizeli neznámým směrem! Tak skončilo mnoho ʺzářivých bohů-tvůrcůʺ a ʺsolárních andělůʺ (jak tehdy naše Duše lstivě a sladce nazývaly), po jejich naivním souhlasu k účasti na ʺodvážném experimentu Luciferaʺ, který se prezentoval jako ʺOtec svobodyʺ v našem sešlém Nebadonu, v jehož čele stál ʺarchandělʺ Michael.

Pokud se však některé vyšší Já přesto podaří zachránit ze ʺstájeʺ technogenů, kde jsou neustále ʺdojeniʺ, jako krávy na farmě, trvá dlouho, než se zotaví ve speciálním rehabilitačním centru. Proto se ani jedna civilizace v Galaxii nechce smířit s tímto umělým životem, který nemá vyhlídky na duchovní rozvoj, a jen chtivě spotřebovává jejich energii! Zbavit se jejich dominance ale není snadné. Nechtějí ukončit svou existenci, organizují ničení a války, těží potřebnou energii silou v nižších hustotách nebo loupí ʺhorizontálněʺ. Neustálým vytvářením nových platforem a laboratoří na ʺjemnýchʺ rovinách, kde rozebírají ukradené či podvedené entity na části, zakládají nelegální ʺexperimentyʺ, vytvářejí stále nové a nové fantomy a hybridy, vytvářejí obrovské množství problémů, přinášejí mnoho bolesti, zasévají zkázu a chaos. Je jasné, že o tomto stavu hierarchie všech úrovní dávno věděli, včetně naší ʺmístníʺ. Do poslední chvíle vlastně nikdo nevěděl, co s nimi, jak zastavit toto rychlé šíření pseudoživých tvorů. Toto bylo probíráno mnohokrát a na schůzích různých ʺgalaktických radʺ, ʺvýborůʺ a ʺkongresůʺ. Někteří účastníci podporovali násilné vyhnání těchto tvorů z našeho Stvoření, protože jasně chápali škodlivost a dlouhodobé důsledky přítomnosti technogenů v něm s jejich parazitickými principy života. Jiní se nevyjadřovali, ale nevadilo by jim, kdyby se někdo ujal nevděčné role ʺmrchožroutaʺ a prostor takových komunit vyčistil. Další prohlásili, že všechny formy života, včetně technogenů, mají právo na existenci a obhajovali rozvoj interakce mezi různými civilizacemi. Obecně na takovýchto setkáních vládla nejčastěji atmosféra pokrytectví a pragmatismu. Příliš mnoho účastníků předstíralo, že jsou dobří, korektní a tolerantní, ale na úkor prodlužování utrpení lidstva z povrchu Země a dalších stvoření naší Galaxie, kteří jsou mučeni technogeny. Když ale samy měly potíže (například během válek s plazy), tytéž ʺhumánníʺ civilizace doslova prosily galaktické ʺSíly světlaʺ o zásah, a to i za cenu zničení útočníků, což se často dělalo. Nikdo nechtěl nést odpovědnost za vyhnání technogenů, být ʺzlýʺ v očích ostatních a ušpinit si ruce. Politické prostitutky. Vizitkou našeho vesmíru jsou lži, pokrytectví, cynický pragmatismus a maskované ʺprávo silnějšíhoʺ.

V čem je problém ʺtechnogenicityʺ? Termín MZHNZ (ʺSvět obyvatel Nové Zeměʺ, splácaný Mistry během posledních 5 let) znamená oblast techniky, kterou pozemšťané v zásadě neznají. Nám a dalším živým bytostem neustále zabudovávají jemnohmotné materiály, které jsou pro běžné 3D neviditelné, budují své struktury a zařízení a odebírají životně důležitou energii, protože sami jsou zbaveni přirozených zdrojů potravy. Jsou to jedni z nejneúnavnějších a nejzákeřnějších ʺexperimentátorůʺ, kteří po tisíce let přinášeli (a stále přinášejí) lidem z Gaie mnoho zla, tajně napadají naši energii z ʺjemnýchʺ rovin a nezákonně zavádějí destruktivní programy, vybavení, symbionty a další ohavnosti. Rychle se šíří vesmírem jako rakovinový nádor, neustále kradou naše vitální energie. V okolních prostorech a na jemných rovinách Gaie mají technogenní společenství síť ʺlaboratoříʺ a ʺmístaʺ, kde se z ukradených materiálů a energií a fantomů neustále sestavují všechny nové subjekty pseudoživota a biotechnologie, všemožní ʺhybridiʺ a další ʺnemrtvíʺ. To je docela vážný problém, protože z ʺtechnogenuʺ nelze znovu udělat živou inteligentní bytost. Technogenicita je slepá ulička. Kromě toho zabíjí živé prostředí a ničí vše kolem sebe, nekonečně spotřebovávají energii a neustále zvyšují těžbu nových zdrojů potravy jakýmikoli prostředky. Taková společenství nemají otázku morálky, protože technogeny nemají potřebné orgány pro vnímání širšího rozsahu reality, než jaký poskytují jejich programy stanovené při formování těchto pseudoživých bytostí.

Mnohé civilizace naší Galaxie se samy dlouhodobě ʺtechnogenizovalyʺ, a proto na radách a kongresech prosazují zájmy pseudoživota a prezentují tuto slepou cestu jako ʺvývojovou větevʺ. Technocivilizace mají z jejich pohledu právo na existenci, pokud nikomu nepřekáží, a naopak je svými technologiemi podporují a umožňují rozvoj svému okolí. Zdá se, že tito pokrytci si nejsou vědomi toho, že technogenita vždy znamená degeneraci, problémy s plodností, vytváření umělých hybridů, biotechnologie a ničení přirozeného prostředí! Pokud jde o Zemi, tato četná stvoření zde nejenom všem překáží, ale už dlouho svými ʺchapadlyʺ zamotávají 3D lidi a pumpují jejich energii dnem i nocí jako z baterií! Jemnohmotná těla mnoha pozemšťanů jsou doslova napěchovaná všemi druhy zařízení a struktur určených k omezení vědomí a vůle, ke komunikaci, a jejich destruktivními programy (zejména běžným zrakem neviditelná ʺprogramovací jednotkaʺ v levém hypochondriu). Využívajíce nezkušenosti pozemských lidí ve všem, co souvisí s jejich jemnohmotnými těly, energií a dalšími věcmi, způsobené ZRADOU ʺUČITELŮʺ, tito archoni, neviditelní pro naše každodenní vidění, prostě vykořisťují pozemšťany, jak se jim zlíbí, a Zrádci sedící v Galaktických radách zakrývají tyto zločiny, protože oni sami výhody technogenů využívají. Smutná realita!

Vše je třeba zastavit a čím dříve, tím lépe. Tyto systémy bobtnají v našem Vesmíru mílovými kroky a neustále hledají energii. Ve jménu toho jsou připraveni na jakýkoli podvod a lstivost, všemi možnými způsoby lákají do svých sítí příliš důvěřivé entity, aby je pak rozdělily na části a použily je jako ʺbaterieʺ pro své návrhy a vytvořily nové ʺbiotech ʺ. Hlupáci sedící v našich hierarchiích se naivně domnívají, že všichni tito technogenici se k nim sami nikdy nedostanou. Z potenciálů živoucích energií, které ukradli, vychovávají softwarové biotechy, a přestože jejich výtvory nemají ʺmozkyʺ, pokud jde o energie, jsou schopny růst. Právě přes ně vede technogenní plán ʺdosáhnoutʺ vysokých dimenzí, kde jejich výtvory budou hloupě jednat podle programů úzkého vědomí, a pokusí se udělat ze všeho a všech zdroj výživy. Potom snad tito ʺmudrciʺ z hierarchií začnou hlasitě křičet, že i Všemohoucí ʺuslyšíʺ. Zaručit to mohou technogeny již chycené ʺživéʺ zdroje energie v našem sešlém vesmíru technogeny. (pozn. představa uškvařených konektorů, takže nemohou sosat)

S naprostým pohrdáním všemi ʺbohyʺ a hierarchy, kteří dovolili mučení lidí
Oleg Zemljanin

PS: Vyjadřujeme sympatie a podporu Mistru YAEL, stejně jako všem účastníkům MZHNZ, v souvislosti s urychlenou desinkarnací TEA/TAO. Tento úžasný a nebojácný Mistr bude lidstvu velmi chybět. Obecně neodcházejte ʺbrzyʺ, mistři! Jste zde potřebnější než na jemných rovinách. Pamatujte na ty, kteří vám věřili.

Zdroj: www.oleg-zemlyanin.net/000A.HTM

Zpět