2384 Probuzení z kvantového snu Ramona

[ Ezoterika ] 2022-04-06

Matrix rozpustíme tím, že si uvědomíme, že je umělý, falešný, FALEŠNÝ, že NENÍ skutečný, že je neorganický a založený na převrácených myšlenkových formách a vírách/programech! Máme si UVĚDOMIT, že to všechno SNÍME, všelijak se projevujeme, zatím většinou nevědomě, protože jsme zapomněli, že vše je PROJEVEM Jediné Mysli a Vědomí.
TEĎ JE ČAS, ABYCHOM SE VŠICHNI ÚPLNĚ PROBUDILI z noční můry a vysnili si NOVÝ KVANTOVÝ SEN A NEBE NA ZEMI!

Protože TO JE TO, PRO CO JSME PŘIŠLI!
Je zapotřebí, aby se na tuto Pravdu nyní rozpomněla skupina plně realizovaných a aktivovaných Avatarů Kryst-All. Že je odpovědností nás VŠECH zodpovědně spoluvytvářet naši Realitu každou naší myšlenkou, slovem, činem, přesvědčením a pocity, které do tohoto světa promítáme. Že jsme přišli vést Cestu a BÝT ZMĚNOU, kterou si přejeme ve světě vidět, protože ve své DNA neseme Plány, klíče a kódy pro tento Vzestup!

Protože VŠECHNO SE ODHALUJE A MĚNÍ ZEVNITŘ!
Přišli jsme změnit způsob, jakým vidíme a vnímáme svět, protože jakmile změníme způsob, jakým se na věci díváme, změní se i věci, na které se díváme! Kvantový efekt pozorovatele. Protože k vytvoření odlišných Realit jsou zapotřebí odlišné myšlenky a přesvědčení, protože to, co jsme viděli, jak se odehrává, je odrazem převrácené a traumatizované fragmentované Světové Duše/Vědomí. Masové psychózy a psychiky, která je plná falešných projekcí, soudů, inverzí, zvratů a inkoherence, a většina z nich nevidí, co se děje. Kvantová fyzika nám říká totéž, že projektujeme svou Realitu. VŠECHNO JE VĚDOMÍ a to, co promítáme na plátno našeho života, je to, v čem spočívá naše Pravá Síla a také naše odpovědnost, a protože naše DNA a plazmové Světelné tělo jsou nyní mocně online, spolu s našimi dary a schopnostmi, plně si znovu uvědomujeme Pravdu, která vyvěrá z hloubi našeho nitra! Musíme si však stále připomínat, že kráčíme v lucidním snu a přišli jsme ho změnit, že tak mocní skutečně jsme! Abychom se stali pány své Skutečnosti a spoluvytvářeli v souladu se Zákonem Jednoho, protože jsme Strážci Země a lidstva a Boží boty na zemi.

PŘIŠLI JSME, ABYCHOM TENTO POSUN USKUTEČNILI!
To vše tím, že si znovu uvědomíme své Pravé Já a svou přirozenost, návratem k naší Původní nevinnosti s naučenými lekcemi. Splynutí s Velkým JÁ JSEM, odkud se vše stává možným. Jakmile splyneme s JEDINOSTÍ, můžeme ukončit hru a PLNĚ PROBUDIT ZE SNU!
Je čas převzít plnou zodpovědnost za svět, který neustále spoluvytváříme v každém okamžiku teď a tady. Chce to zůstat super vědomý a také kýblem LÁSKY. Neustále vše odevzdávejte Zdroji, všechny předsudky, přesvědčení, myšlenky a to, co považujete za pravdu nebo co se stane a kdy. Nedovolte ostatním předpovědím, aby za vás psaly váš scénář. Dovolte svému Vyššímu Já a Zdroji, aby vám ukázali možnosti, Pravdu a Cestu. Vrhněte se do kvantového pole, do NEČASU, do Věčného Teď, kde je vše vždy dostupné.

CELÝ VESMÍR JE PŘÍMO VE VÁS!
Nic, čeho byste se měli držet, milovaní. Jen PLUJTE, DŮVĚŘUJTE, Uvolněte se, ODEVZDEJTE SE, PUSŤTE SE A DOVOLTE, ABY SE PRAVDA A NOVÉ ORGANICKÉ REALITY ZJEVILY VÁMI NYNÍ!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/04/06/awaken-from-the-quantum-dream/

Zpět