2385 Bezmocnost intelektu Sharon Stewart

[ Ezoterika ] 2022-04-06

Sharon: Přátelé, Ivo a já jsme vám znovu a znovu ukazovali, že naše intelektuální mysl je nejslabší částí našeho lidského systému. Pokud se řídíte jen svým intelektem, je to jako snažit se chodit po patách. Musíte používat celé chodidlo! Naše mysl není svobodná. Teprve nyní jsme v procesu, kdy ji začínáme osvobozovat! Když se nad tím zamyslíte, tak ta nepravda, kterou nám říkali o mnoha lidech, kteří tahali kameny na stavbu pyramid, je jen jednou ze lží, kterou nám namluvili odborníci, kteří se nám smějí za zády! Další věc, nad kterou je třeba se zamyslet, nejdříve nám tyto lži říkají a pak se smějí tomu, jak jim věříme.

Přečtěte si knihy St Germain, které napsal Godfrey Ray King, pokud chcete opravdu nahlédnout do těchto starověkých společností a zjistit, jak byly velkolepé a proč byly zničeny.
Ivo: Řekla jsi: ʺPodrobili pozemšťany procesu ohlupování, který začal před tisíci lety, tím, že geneticky změnili naši DNA a restrukturalizovali naše těla tak, aby pracovala proti tomu, k čemu byla stvořena - k vzestupu. A pak lidstvu vzali informace, které potřebovalo, aby plně pochopilo, kým je a jak využívat Zemi a zároveň ji udržovat v rovnováze. To všechno jsme tehdy věděli. Negativní správci přišli v pravý čas - po selhání další z těchto velkých civilizací a znovunastolení lidstva, což se stalo již několikrát. Konec časů, ve kterém se nyní nacházíme, je dalším z těchto opětovných nastavení, jenže tentokrát se chystáme posunout naši civilizaci kupředu, nikoliv začít znovu ode dna. ʺ

Na to jsem mu skočila do řeči: ʺLidstvo postupuje kupředu proto, že se začíná znovu spojovat se svou intuicí.ʺ To je jediný způsob, jak lidstvo pokročí - ve své celistvosti. Pokud člověk není zcela funkční, je nesmírně postižený. Proto nemůžete poslouchat ty, kteří se snaží stavět do pozice znalců těchto starověkých civilizací - protože nevyužívají svou intuici nebo v některých případech pracují na tom, aby lidi nadále ohlupovali. Možná ani netušíte, jak horlivě pracují na tom, aby vás udrželi na uzdě. Pracují velmi usilovně a zaměstnávají mnoho takzvaných odborníků, kteří ničím takovým nejsou. Říkají jim, co smějí a nesmějí říkat veřejnosti. Možná mají znalosti o určitém tématu, například o cestování do vesmíru, ale pro váš lid byly založeny na mechanice, což je nejpomalejší způsob cestování kamkoli, natož ve vesmíru.

K řízení našich lodí využíváme sjednocené pole, což jsou potlačované znalosti. Naše lodě jsou také vědomé a my se s nimi telepaticky spojujeme, abychom je mohli řídit. To by nebylo možné pro někoho, kdo nemá telepatické schopnosti, takže tímto způsobem zabránili široké veřejnosti v přístupu do vesmíru.

Usilovně pracovali na tom, aby vás udrželi uvězněné na planetě a vydali vás na milost a nemilost. Tajemství, které Vatikán před lidmi skrývá, je šišinka mozková, která je spojením s vyššími stavy vědomí. Dali vám tolik jedů, že je s podivem, že tato žláza vůbec funguje, a přiznejme si, že u mnohých ne. Jedná se o homo sapiens, druh člověka, který vymře. A ano, tento druh je hybrid - kříženec plaza a člověka. Jste humanoidi, nikoliv praví lidé. Lidé ve starověku byli pravými lidmi s nediferencovanou DNA - byli to skutečně lidé. Ve skutečnosti v sobě máte DNA jiného druhu - reptiliána -, a tak když hledáte svou lidskou historii, neuvědomujete si, že existuje ještě jedna historie, kterou je třeba vzít v úvahu - historie reptiliána. Ta je vám samozřejmě také zatajována.

Sharon: Je naše DNA reptiliánská DNA od raptorů na planetě, nebo jen reptiliánů z vesmíru?

Ivo: Z vesmíru. Takže vaše historie v tomto okamžiku zahrnuje několik konstelací kromě vaší vlastní. Jak jinak by se mohli měnit, kdyby jejich DNA nebyla v lidském těle? Nemohli by. To je trik, který měňavci používají - mohou posunout DNA tak, aby převládla jedna nebo druhá. Někdy převládá lidská, jindy plazí. To svědčí o ovládnutí DNA a rozsáhlých znalostech těla.

Sharon: Slyšela jsem, že se někdy mění v noci, když spí.

Ivo: Ano, to dělají.
Zkrátka a dobře, lidem na Zemi je třeba toho hodně říci a učinit mnoho reparací. Rozsah, v jakém jste byli obelháváni, mnoho lidí zasype a nebudou tomu moci uvěřit. Mnohé z vás připravujeme i jen na základy, bude toho mnohem víc, co potřebujete vědět o své historii a o tom, jak využívat Zemi, abyste zůstali v rovnováze. Zemi čeká dlouhá cesta obnovy, ale ve skutečnosti bude úžasné sledovat, jak jsou lidé odolní.

Sharon: Je správné předpokládat, že mnoho lidí se do 5D nedostane?

Ivo: Ano, na této cestě bude mnoho těch, kteří to nezvládnou. Jejich duše se v tomto životě nedohodly na vzestupu. Jak víte, Země byla v reinkarnačním cyklu, který nebral v úvahu potřeby duše. Lidé byli recyklováni podle rozmaru zlovolných sil, které zde působily, takže často nedostali čas na odpočinek nebo možnost zpracovat životní lekce atd. Mnozí byli proti své vůli drženi v nižší čtvrté úrovni a nebylo jim dovoleno se reinkarnovat, podobně jako jsou političtí vězni proti své vůli drženi ve věznicích. Jiným byla jejich duše odebrána za libovolným účelem, ať už za účelem využití pro napájení jejich technologií, nebo za účelem traumatizace a dalšího rozštěpení duše. Tímto způsobem změnili dobré duše na špatné.

Sharon: Ano, zkoušeli to na mně. Nefungovalo to.

Ivo: To se jim povedlo. Vzpomínám si na jednoho konkrétního archanděla, který tě přišel jednou v noci hlídat, když jsi dělala těžkou práci se zármutkem.

Sharon: Ano, proto mu říkám můj okřídlenec. Nedokázala jsem říct, kdo je ten divoce vyhlížející muž, který stál v mých očích. Co jsem tehdy věděla? Měl na sobě římskou tuniku a šněrovací sandály. Řekla jsem: ʺHele, kámo, nevadilo by ti, kdybys šel dál? Mám tady osobní chvilku.ʺ Řekla jsem archandělovi, aby uhnul! Ještě teď mě to rozesmívá. Michaela mám moc ráda. Stál tam, jen se na mě díval, a pak jsem viděla, jak se mu něco pohnulo na rameni. Když jsem se podívala pozorněji, viděla jsem, že je to křídlo. Celá nadšená, že mě navštívil anděl, jsem zapomněla na svou práci se smutkem. Nakonec zmizel. Když jsem o tom řekla své katolické kamarádce, řekla mi, že to byl Michael.

Ivo: Ano, vždycky tu byl pro tebe a teď jsi tu ty pro něj. Oceňuje oddanost a obětavost, kterou mu mnozí z vás prokazují. V naší skupině samozřejmě každou neděli vychází nový úkol od Michaela na daný týden.
(Pokračování rozhovoru o reinkarnaci) Lidé si nyní budou moci vybrat, kdy chtějí přijít, a mnozí se rozhodnou zůstat zpět nebo se reinkarnovat na jiných planetách. Nyní, když byla zajištěna nižší umělá časová linie, se budou moci reinkarnovat i tam a pokračovat ve vzestupu.

Sharon: A co to vytržení, o kterém všichni pořád mluví?

Ivo: Vytržení není určeno lidem na Zemi. Vytržení se týká negativních entit, které jsou právě teď vtělenými lidskými těly, těch, které jsou z planety odstraňovány. Plánovaly vyvolat masový exodus, protože se považovaly za božské, a tak věřily, že převezmou vládu nad nebem. Vytržení se týká právě jich. Věří, že oni jsou ti, kteří byli pokřtěni. Věří, že jsou vysídlenými bohy.

To, co pomůže lidem na Zemi, lidem, bude sluneční záblesk, na který tolik lidí čeká. Ptám se vás, proč máte pocit, že chcete čekat na sluneční záblesk. Jediní lidé, kteří v době slunečního záblesku přejdou do 5D, jsou ti, kteří jsou na to připraveni. Ne všichni lidé tam půjdou. Sluneční záblesk dokončí rozdělení časových linií do samostatných dimenzí a někteří zůstanou v nižších dimenzích, aby dokončili svou práci na vzestupu, pokud to bude možné. Vaše bible, potažmo vaše náboženství, v sobě nesou mnoho prostředků, kterými lze věřící zmást, přiznejme si to - bible se stále vykládá, že ano? Když budou věřící zmateni a rozděleni, negativní aliance věří, že jim to ponechá kořist. Existuje nutnost vytvoření této reality skrze víru, takže přiměli člověka, aby věřil, že oni budou těmi dobrodinci, a jak už to bývá, berou kořist.

Sharon: Takže pozměnili bibli za stejným účelem: řekli nám, že vzestoupíme, ale věří, že vzestoupí oni, a nechají nás zemřít. Proč tedy podstupují celou tuhle záležitost s vybíjením stáda, když si myslí, že oni vzestoupí a nás tu nechají?

Ivo: Ne všichni tomu věří, má lásko. Někteří ano. Někteří věří, že zůstanou na Zemi, stejně jako lidé mají tolik různých přesvědčení, tak i nelidé a jejich lidští společníci. Pokud jde o to, že vás všechny zabijí, nezapomeňte, že věří, že jste nečistí, pohané, myslí si, že si vybíjením vás všech zaslouží své místo v nebi.

Sharon: Aha, chápu. Věří, že jsou bohové, takže si myslí, že je vytržení vynese do nebe, zatímco my ostatní tady na planetě zemřeme.

Ivo: Správně. Věří, že jejich antikrist je skutečný Kristus a Kristus z bible je falešný prorok.

Sharon: Chystám se na našich webových stránkách vytvořit stránku o velkém slunečním záblesku a fondech prosperity St Germain, protože se mě na to pořád někdo ptá.

Ivo: Pěkný nápad. Budu s tebou v srdci i v duchu, má lásko.

Sharon: Podívejte se na naše nové webové stránky s mnoha novými informacemi. Nedávno jsem psala o roli bojovníka světla, později se tím hodlám zabývat také hlouběji. Tento měsíc přišla Afrodita a mám ještě channelovat Morganu LeFay, svou starou duchovní průvodkyni z dětství až do čtyřiceti let. Spousta dobrých věcí.


Zdroj: https://sharonandivo.weebly.com/blog/ivo-of-vega-the-powerlessness-of-intellect

Zpět