5454 Pomozte si přejít do 5. dimenze Liberty

[ Ezoterika ] 2023-11-16

Planeta Země a s ní i lidstvo pokračují ve vzrušující cestě do světa vysokých vibrací.

Jak pochopit, zda jsme připraveni posunout se dál a vpřed a pomoci si v přechodném období, vám napoví úryvek z nádherného channelingu z webových stránek renesance.

... skutečnost, že změny přichází, nenechává nikoho na pochybách, s výjimkou lidí, kteří jsou na velmi nízké úrovni svého duchovního vývoje. Co se týče pracovníků světla, a těch, kteří se konečně vydali na cestu duchovního rozvoje, dokonale chápete, že není cesty zpět. Všechny vaše myšlenky, touhy a sny směřují do budoucnosti, protože vaše duše se rozhodla pro vzestup. A co nyní musíte udělat, aby se tak stalo co nejdříve a co nejpřirozeněji? Začněme tím, že všechny vaše pochybnosti zůstanou za vámi. Věříte a víte, že vzestup je skutečností: proces přechodu Země do páté dimenze již byl zahájen a každým dnem nabírá na obrátkách. Cítíte, že změna je ve vzduchu. Celou svou bytostí cítíte, jak je vše kolem vás naplněno energiemi nejvyšších vibrací. To je již první a nejdůležitější známka toho, že jste nedílnou součástí tohoto procesu, jeho účastníkem, a ne vnějším pozorovatelem.

Mnozí z vás začínají žít mimo společnost, již se nedostávají do pastí pro lidské duše na každém kroku v podobě propagandy, reklamy, falešných hodnot, které jsou vám vnucovány. Začínáte pociťovat veškerou faleš moderního světa a těch, kteří jsou u jeho kormidla a vedou lidstvo do propasti. To je druhé znamení, že jste se vymanili z cesty duality a získali nové vědomí - že již žijete ve světě čtvrté dimenze. To znamená, že vám zbývá už jen kousek k tomu, abyste spolu se Zemí vykročili do nového světa páté dimenze.

Co pro to musíte udělat?
1. Nezapomeňte každý den věnovat alespoň 30 minut svého času meditacím na vyčištění Země a na přechod do páté dimenze. Meditace si můžete rozdělit na několik částí, což vám pomůže udržet se v dobré kondici po celý den a udržet si vysokou úroveň vibrací.

2. Ať jste kdekoli, vždy se naplňte energií světla a lásky, aby sloužila jako ochrana před nízkými vibracemi a naopak rozpouštěla všechny negativní energie, které vám mohou přijít do cesty. Představujte si sami sebe jako nehasnoucí božskou lampu, která přináší lidem světlo, lásku a teplo.

3. Naučte se zůstat klidní a harmoničtí v každé situaci, Neúčastněte se sporů a konfliktů, Nepoučujte lidi, nevnucujte jim svůj názor, Jen se k nim chovejte s láskou, vnímejte jejich něžnou duši, kterou často přede všemi skrývají, protože se bojí, aby nepůsobili slabě a bezbranně.

4, Žijte v důvěře ve svět. Vpusťte do své duše neomezenou víru, že se vám nikdy nemůže stát nic zlého, protože jste pod stálou a spolehlivou ochranou nejvyšších sil vesmíru a ty vám neublíží.

5. Žijte pro dnešek. Neodkládejte své sny a touhy. Užívejte si každou minutu bytí: milujte, tvořte, žijte plný, bohatý a šťastný život, a ten pak plynule a nepozorovaně přejde do nové Země - do páté dimenze. Vytvořte ji nyní a rozpusťte se v ní!

6. Nevyčítejte svým blízkým, že vám nerozumí, jen si užívejte komunikaci s nimi a posílejte jim veškerou svou lásku. Pamatujte, že jste si je sami vybrali, abyste na Zemi prošli co nejvíce lekcí, a že jsou vašimi hlavními učiteli.

7. Veďte lidi k vzestupu svým příkladem, ne slovy a učením. Vyzařujte něhu, vřelost, lásku, harmonii a mír, a pak vás budou chtít skutečně následovat a stát se vám podobnými. Níže uvádíme zajímavý úryvek z rozhovoru s čínským duchovním učitelem. Pokud zachytíte to hlavní - můžete říci, že se jedná o plán přechodu vědomí do pětidimenzionálního prostoru, o průvodce přechodem

Svobodná vůle je velmi zajímavá věc. Může vést duši k pádu do propasti, nebo ji může dovést k nepředstavitelným výšinám... Vše záleží na tom, jak ji použijete. Správné používání svobodné vůle vede k dokonalému životu.

Existují tři stupně ovládnutí výkonu:
1. stupeň, kterým musí duše projít, je naučit se žít v nebeském světě beu narušování jeho krásy, harmonie a rovnováhy. To je etika vztahů s vtělenými bytostmi a všemi ostatními prvky stvoření. Jako každý avatar jsem lidem vyprávěl o zákonech, kterými by se měli řídit při interakci s vnějším světem. Učil jsem lidi především etice. Právě lidi je třeba učit etice, nižší formy života harmonii světa nenarušují téměř nikdy. Touha porušovat zákony tao je člověku vlastní ... duše, která se ukázala být schopna tyto zákony intelektuálně pochopit, osvojit si je a budovat svůj život v souladu s nimi, absolvovala svou první překážku bezúhonnost. Duším bezúhonným ve světských věcech, to umožňuje jít dál.

2. stupeň - Lidé, kteří dodržují zákony krásy, se musí sami proměnit v krásu. Musí s krásou společně splynout, stát se jí. Nejde ovšem o zdobení těl, ale o proměnu sebe sama jako duše v krásu. Tento stupeň se zvládá pomocí psychické energetiky - vyčištění čaker a dalších tělesných struktur, a pak rozvoj sebe sama jako duchovního srdce. Metodických variant zde může být mnoho, ale jejich podstata je stejná: existuje ˝nebeské˝ - tao, existuje ˝zemské˝ - materiální svět, a existuje také duše, která si musí vydláždit cestu od ˝zemského˝ k ˝nebeskému˝, od ˝jin˝ k jan. Na konci této cesty duše splyne s krásou tao a stane se jí.

3. stupeň ovládnutí dokonalosti spočívá v tom, že se duše, splynuvší s tao, se učí aktivně vytvářet nejvyšší krásu na zemi - každým svým slovem, myšlenkou, činem stříká do světa jiskru krásy z nekonečného oceánu tao...

... svou avatarskou službu jsem zahájil na úsvitu života planety Země. Čína byla hlavní oblastí uplatnění mých sil po tisíce let. Nesl jsem lidem zákony morálky a zákony chápání nejvyššího. Manifestoval jsem boží lásku - do světa, aby se lidé chtěli stát jako já. Existuje zákon podobnosti: ˝podobné přitahuje podobné˝. Zasel jsem do duší zrnka lásky - a pak jsem je po staletí mohl přitahovat k sobě velkým univerzálním magnetem - velkou láskou! Mnohokrát jsem přišel na Zemi. Zůstal jsem v legendách jako první božský císař Číny.
(rozhovory s božským mistrem Huang - Di)

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/11/16/help-yourself-move-into-the-5th-dimension/

Zpět