5430 Temný archanděl Evael: Zkreslení temnoty CElena

[ Ezoterika ] 2023-11-07

˝Prohlašuji svůj záměr a svou svobodnou vůli, svou Duši, své Vyšší Já, vyzývám Hierarchii Světla, aby tuto informaci a její všestranný dopad na životní prostředí energeticky ochránila. Žádám o ochranu každého a všech před nekoordinovaným vlivem porušujícím svobodu vůle. Nechť je to tak, jak to je. V minulosti budoucnosti i přítomnosti ve všech časech, dimenzích, prostorech a inkarnacích.˝
Jedná se o komunikaci s temnými silami. Všechny informace jsou energie. Proto pro vás čtení tohoto channelingu nemusí být bezpečné. Před čtením se rozhodněte, jak moc to potřebujete. Pokud se rozhodnete číst, doporučuji vyslovit výše uvedený záměr:

Q: Žádám temného archanděla Evaela, aby odpověděl.

A: Jsem zde, má duše.

Q: Co je to za podivné oslovení? Jsem já tvá duše? Obvykle se mi říká královna.

A: Všichni jsme duše Boží, to víš. Na královnu ještě nemáš, tak se omlouvám. Tobě se to nelíbí? Můžu se usmívat.

Q: To můžeš. Ale proč? Promluvme si v klidu, bez sentimentu a bez snahy vytahovat energie. Protože tvoji podřízení po tom tak touží.

A: A proč nevyužívají to, co je jim přístupné?

Q: Tvůj tón je zvláštní. Jsem zvyklá, že se se mnou mluví uctivě. Například všichni vaši démoni jsou velmi dobře vychovaná vědomí.

A: Proto jsou to démoni. Cítí v tobě sílu a pro jistotu si s tebou nezahrávají. Já to cítím taky. Ale ty jsi to ještě neobjevila. Ale mýlíš se, když si myslíš, že si tě nevážím. Mám velký respekt ke každému, kdo se snaží vyvíjet. Respektuji Sílu aspirace.

Q: Obvykle by mi vaši démoni řekli: ˝Mistrův oblíbenec!˝. Neřekl jsi to. Už nejsem jeho oblíbenec a nemám Luciferovu ochranu?

A: Ano, máš, nedělej si starosti. Ale chci ti říct, že nejsi jeho jediným oblíbencem. Víš, že jsme všichni nevolníci. Když se nás někdo zeptá, musíme odpovědět.

Q: Nejste tak servilní, a kromě toho si každý plní své povinnosti. Nejdřív mi, prosím, pověz něco o hierarchii. Vaši démoni mi řekli, že ke mně mají úctu, protože já mám úctu k nim. Protože chápu, že každý jen dělá svou práci a jedná v rámci kvality svých energií. Nebo kvantity, jako ve tvém případě. Takže si tě také vážím a chci si jen ujasnit některé věci. Ty jsi temný archanděl a my známe 12 světlých archandělů. Znamená to, že je mezi vámi také 11 dalších temných archandělů?

A: Samozřejmě, že se všechno zrcadlí. Chcete s nimi komunikovat?

Q: Ne, nechci, protože si uvědomuji, že komunikace s temnými ubírá zdraví a energii. Ani s tebou bych ze stejného důvodu nechtěla, ale nemohla bych to neudělat, chci lidem pomáhat. Je tu samozřejmě také Luciferova zvědavost. Nic víc.

A: Chceš být celebritou?

Q: Já už celebritou jsem, tak si ty svoje triky nech od cesty. Pojďme k věci. Dvanáct temných archandělů a ty jsi jejich vůdce?

A: Svým způsobem ano. Ale přesněji řečeno, v této chvíli.

Q: Protože se věci mohou změnit a oni mohou převzít vládu silou, nebo proto, že v různých fázích vývoje vesmíru vstupují do hry vlastnosti nebo množství jiných temných archandělů?

A: Říkali, že jsi chytrá, teď už to chápu. Moc je vybudovaná a navíc jakoby daná. To znamená, že v určitém období se připojuje síla Temného vědomí tohoto období. To je síla všech lidí všech jejich temných aspektů, která jako by nás v tomto období živila. Proto se celková temná síla lidstva stává v určitých fázích vývoje lidstva dostupnou každému z nás.

Q: Soudě podle toho, že jste tak rozptýleni v informačních polích lidstva, je této temné energie lidstva poměrně hodně, nebo ne?

A: Je jí vždycky dost. Nyní, když probíhá sklizeň, se jen více projevuje.

Q: Nebo tuto sílu v lidech rozdmýcháváte?

A: A kdo způsobuje, že jste temnými projevy? Nejste si vědomi a spíte? Co je nám do toho? Naším úkolem je čerpat tuto sílu a používat ji tak, abyste se konečně probudili a začali rozvíjet svou sílu. A všechno to slintání a soptění nás nezajímá.

Q: Hrajete velmi primitivní roli. Zdá se mi, že jste vážnější a hlubší? Nebo tomu tak není? Nebo v tobě není žádná kvalita, ale jen kvantita?

A: Kvantitativní kvalita, víte. Veškerá démoničnost je kvantitativní kvantita.

Q: Odhalíš svou kvalitu? Je to nutné? Můžeš mi svou kvalitou ublížit?

A: Abych v tobě zažehl tvé vlastnosti Temnoty. Máš je v sobě a je jich dost.

Q: Každý jich má spoustu. Temná vědomí, která představují strom Klipoth, archonti, jak se k tobě vztahují?

A: Nemůžeme říci, že jsou zcela temná. Zůstává v nich trocha světla. Jsme s nimi spoluspolečníky.

Q: To mi není jasné. Nemáte soudruhy, všechno je založeno na síle a hierarchii. To znamená, že silnější se podřizují. Posloucháte vy je, nebo oni vás?

A: Jiný systém, jako odvrácená strana Síly. Představují Sílu země, dalo by se říci sílu magmatu.

Q: Pekelné světy pozemšťanů jsou uvnitř Země, jen v magmatu. Kromě toho existují informace, že takříkajíc měřítka pekla a nebe jsou v černých a bílých dírách. A kde jste vy?

A: Jsme temné emanace lidí.

Q: A my jsme? Něco podivného s vámi vedeme. Nechcete odpovědět?

A: Nemohu neodpovědět. Ale také nebudu říkat příliš mnoho. Proč bych to dělal?

Q: V jiných chenech se přímo prezentuješ jako pomocník lidstva, jsi za to rád. Takže ve skutečnosti pomáháš. Ale také na své nezapomínáš. PŘEKRUCUJEŠ, POKOUŠÍŠ A VYPRÁVÍŠ TEMNÉ PŘÍBĚHY.

A: Dělám svou práci, jak jsi řekla. Dělám a nikomu nic jiného nedlužím.

Q: Deset sefírů na Stromu sefirot představuje deset vlastností Boha, deset stupňů sestupu Ducha do Hmoty a podle toho deset stupňů vzestupu vědomí k Bohu. V souladu s tím by tedy 10 sefirů Stromu Klippot mělo znamenat 10 temných vlastností Boha. Tedy kvality oddělenosti, a tedy 10 stupňů pádu lidských duší do Hmotné temnoty a vzestupu zpět. Světelní archandělé představují rozklad Světla Božího na paprsky, dílčí kvality. Vy, temní archandělé, tedy představujete temnou duhu. Existuje temná duha?

A: Přirozeně existuje. Jak by nemohla? Všechno je si podobné, víte.

Q: Pak se ukazuje, že temní archandělé jsou prostě dílčími kvalitami temných kvalit Hmoty, ale nakonec Boha, protože všechno je Bůh, tedy temné sigily. Temní archandělé jsou dílčími znaky sigil. Ale sigil je deset a samozřejmě jich je dvanáct a temných archandělů je také dvanáct. Není to tedy úplně jasné. Každá sigila se rozpadá na 12 dílčích kvalit, to je takový fraktální systém? Takže každá sigila má v sobě tebe?

A: Ano, jako rozvinutí dané kvality z úrovně určité dílčí kvality.

Q: No, alespoň na to se přišlo. Už dlouho jsem nikoho neprosila o odpověď.

A: Ty ano, pokud nejsi královna.

Q: Myslíš, že se budu bát? Na tom mě taky nemůžeš nachytat. Ambice nejsou žádná legrace. Nebudu tvoje královna. )) Bude síla - zareaguješ sám, ani tón nemusíš zvyšovat. A pokud ještě ne, proč se namáhat? Zatím se bavme takhle. Odpovědi z tebe budu muset dostat žhavým železem. Dělám si samozřejmě legraci.

A: S vtipy buď opatrná.

Q: Omlouvám se. To je jenom takový náš výraz. Souhlasím, že to není moc korektní. Pokud je 12 temných archandělů a 12 světlých archandělů, pak musí existovat dvojice. To znamená, že musíte odpovídat jednomu ze světlých archandělů. A protože vaše jméno končí na ˝el˝, tak musí končit i jméno dvojice. Který světelný archanděl tvoří váš protiklad? Slyším Michaela?

A: Slyšíš, holubičko moje. Společných bodů zájmu je velmi málo. Jsme protilehlé části, takže dokud se nespojíte a nevyrovnáte, budeme dvěma břehy jedné řeky.

Q: A Lucifer, jak s vámi koresponduje?

A: Je to Kníže míru, nejvyšší hierarcha duality, to víte. Do jisté míry jsem mu podřízen.

Q: Takže když ho požádám, aby u tebe našel ochranu, poslechneš?

A: Kam bych šel? Ale on se o tebe právě teď nezajímá. Je zaneprázdněný, jeho svět se přestavuje. Přišla vážná revize a všechno upravuje. Takže je to nepravděpodobné.

Q: Tak se pojďme věnovat tématu, kvůli kterému jsem tě zavolala. Ve svém posledním poselství jsi otočil, dokonce jsi přestal skrývat lži. Myslíš, že lidé nebudou schopni nic pochopit?

A: Co lidé? Buď spí, nebo se jim zdají nějaké nesplnitelné sny. Nebo jsou agresivní. Je tak snadné tě nasměrovat správným směrem. Tak proč se namáhat? Ti chytří na to neskočí, a těm ostatním se nechce přemýšlet, jak s oblibou říkáte.

Q: Tak za tím udělejme tečku. Chápu politiku tmy: poskytnout spoustu skvělých informací, aby se za ně dalo schovat, a upřímně. Taková chytrá záměna. Říkal jsi, že jsi nyní hlavním správcem Země pro toto období. Je to pravda? Chci říct, že je nepravděpodobné, že by Zemi vedl jen jeden pól a jen jeden archanděl. Pokud máš ve dvojici Michaela, znamená to, že i on vstupuje do svých kvalit doprovázení pozemšťanů. Nemám pravdu?

A: Samozřejmě že ano. Ale já jsem nelhal.

Q: Ano, ale jak je zvykem, část pravdy zatajil. Řekl jsi: ˝Po dobu trvání těchto úžasných událostí budu na Zemi vrchním správcem.˝ Možná starší než temní. Ale vůbec ne starší. Kdo by dal Zemi temným?! Vždyť ses už dříve označil za hlavního temného archanděla. Tak co se změnilo?

A: Více práce.

Q: To bys řekl: tvoji nadřízení ti zadali spoustu nových úkolů, já mám své nadřízené a budu je poslouchat.

A: Samozřejmě, poslouchám a nepřekračuji meze svých pravomocí. Kdybych to udělal, dostal bych přes prsty. Ale Bůh byl zatím milosrdný.

Q: Vzpomínáš často na Boha?

A: Musím. On je jediná obrana.

Q: Ano, Bůh miluje všechny své děti a miluje i vás hříšné.

A: Nemáš vůbec žádnou úctu.

Q: Takže jsme zjistili, že pro dnešek nejsi pánem, ale prostě jsi jako ten, kdo nejvíce odpovídá temné kvalitě současného vývoje Země, dostal jsinyní od Naduniverzálních sil další úkoly. Je to tak?

A: Ano. K tomu není co dodat.

Q: Buď nám skončila Kali juga, nebo stále pokračuje, to nikdo přesně neřekne. Ale chápu, že v každém případě není úniku z Kali jugy ani z přechodného období do Satja jugy. Proto nyní přichází ˝nejtemnější hodina před úsvitem˝ podle měřítek vesmíru. To však znamená, že tento stav je jakoby naplánovaný. Tak by to mělo být. Není to tak, že by lidstvo hřešilo a nechtělo vůbec přemýšlet a rozvíjet se. Je to prostě tak, jak jsou uspořádány cykly božského vývoje. A abychom se mohli přiblížit Zlatému věku z Železného věku do Satja jugy, musíme se co nejvíce očistit. Ale před fází očišťování (Albedo) v alchymii existuje povinná fáze Nigredo (rozkladu) A právě teď je taková doba - oddělení zrn od plev. Není to tak?

A: Chytrá! To je pravda, ale lidstvo není z hlediska temné strany špatné.

Q: A kdo ji nemá, když ji má i Bůh? Podle Luciferova plánu a vzorce má temnou stránku každý. Kam ji můžeš zařadit? Neměl bys lidi pronásledovat! Rozvíjejí se, jak mohou - musím říct, že to není snadný úkol -, aby našli světlo v temnotě. Ale daří se jim to. Ve všech oblastech vývoje je tolik skvělých lidí! Obdivuji, že navzdory obtížným podmínkám existují tak skvělé náhledy, které mi berou dech. Nyní tedy končí etapa Nigredo, tedy úpadek. Je to důvod, proč jste vpuštěni do infofiltrů Země?

A: Jsme. Jsme k tomu oprávněni. Proto není co hrát si na hlavní mistry a malovat temné propasti vědomí lidstva. Jsou tam - temné stránky, a je třeba s nimi pracovat, to nikdo nezpochybňuje. Ale není třeba lidstvo oslavovat. I ono dělá, co může, stejně jako všichni ostatní. Není tak snadné vyjít ze stavu spánku. A člověk se probudí.

Q: A když je tma, lidé spí - chybí serotonin. Tak čemu se divit, že v době tmy lidé usínají? Energie je taková. Takto vzniká svět: lidé v noci spí a přes den jsou vzhůru. Vše je logické, dokud existuje dualita. Když zmizí nebo když ji v sobě spojíme, pak nebudeme spát. Ale pojďme ještě dál. Všichni nám říkají, že vše je mnohostranné. Nemyslíte si to?

A: Ano, myslím si to. Ale vy se vždycky snažíte držet jen jednoho aspektu.

Q: Ani náhodou! Vybírám různé. Na některých se zasekneme. Ale nikoho nezajímá jeden aspekt, jsme tak organizovaní. A jestliže je ve všem mnoho aspektů, pak je i v Přechodu mnoho aspektů. To znamená, že neexistuje jediná cesta, kterou popisujete jako jakousi Apokalypsu: Probuďte se, lidé, nebo bude všem zle! Existují různé větve Přechodu. Nebo snad ne?

A: No, existují. Mým úkolem je popsat svou větev.

Q: Ve svých poselstvích popisuješ jednu větev Přechodu minimálně ze šesti, ale vlastně z dvanácti. Takže existuje 12 variant Přechodu, temné varianty ne více než 2. Je to tak?

A: Správně. Ale prochází jím spousta lidí. Většina z nich.

Q: Kolik procent jde na větev Apokalypsy?

A: Právě teď je to čtyřicet, ale to číslo se může zvýšit.

Q: Jistě, když všechny vyděsíš svými hororovými historkami.

A: Ty sama se bojíš.

Q: Souhlasím. Nerozumím tomu, chcete naplnit plán na temnou šachtu mezi obyvatelstvem? Čím víc jich získáte na svou stranu, tím více budete odměněni?

A: Každý chce dělat svou práci dobře.

Q: Je zvláštní slyšet to od temné hierarchie. Proč byste ji chtěli dělat ještě lépe, než bylo plánováno? Vím, že všechno je naplánované, existují přesné algoritmy vývoje a lidstvo se jimi jen řídí. A existují výpočty pravděpodobností vývoje všech odvětví Přechodu a prognostické ukazatele zapojení lidí do různých odvětví Přechodu. Nyní, kdy do Přechodu zbývá pouhý rok, jsou už všichni fakticky rozděleni podle výsledků masových testů provedených v období koronaviru.

A: Přiznávám. Přece jen královna. To jsem si neuvědomil.

Q: Pokud královna - tak se nalaď na vážnou notu. Proč tedy chcete tyto ukazatele zlepšit, tedy přilákat více lidí k temné větvi přechodu?

A: No, proč ne? Vždyť to není zakázané. Medaile se sice dávat nebudou, ale bude se čím chlubit před svými temnými druhy.

Q: Promluvme si o válce na Blízkém východě. Teď jsou tu dvě války: na Ukrajině a v Izraeli. To všechno není náhoda. Nejen proto, že lidé prožívají jen temné emoce a uvolňují temné energie, ale proto, že je to přirozené. Na severní polokouli Země se tvoří nové slovanské kódy, na jižní polokouli se uzavírají staré židovské kódy. Copak to nevíte?

A: Neříkají nám všechno. Něco jsem slyšel, ale tyhle jemnosti nejsou pro mě. Moje práce je dělat svou práci. Je potřeba války, tak bude válka.

Q: Takže jsi to byl ty, kdo tyto války organizoval?

A: Já jsem je neorganizoval, ale měl jsem v tom prsty.

Q: Takže nyní ve dvou bodech duality dochází k uzavírání starých kódů a vytváření nových. To rozhodně není snadný úkol. A tyto úkoly není možné řešit bez války, což je samozřejmě smutné. Ale dříve nebo později budou tyto úkoly vyřešeny, o tom nepochybuji. Pojďme ale dál. Větev Přechodu, kterou popisujete, tvoří pouze 40 procent populace a je šance, že někteří z těchto lidí budou moci tuto větev opustit a vydat se jinými, příznivějšími cestami. Je to tak?

A: Vždycky je nějaká šance.

Q: Takže když lidé nebudou věřit vašim hororovým příběhům a nebudou věřit v temné následky, ale budou pracovat na svých temných projevech, budou schopni se dostat z těžkých scénářů?

A: Ano, pokud to dokáží.

Q: Pokud mohou, je tu šance. Děkuji, že na to lidi upozorňujete a pomáháte jim věnovat pozornost jejich problémům. Takže vlastně pomáháte lidem, aby se nestáhli na temnou stranu, ale aby se naopak dostali ze strnulých scénářů na světlou stranu sebe sama. Je to tak?

A: O to se nesnažím, musím se o problémy dělit, protože to nařídili starší.

Q: Starší to nařídili, protože žijeme ve světelném plátku Světa, a tak by nám každý měl ukázat cesty ke Světlu. A jen velmi malá část lidí, kteří nejsou schopni jít ke Světlu skrze Světlo, půjde ke Světlu skrze Temnotu, a to jsou vaši svěřenci. Ale pak mi řekněte: jaké vlastnosti musíte mít, abyste se stali vašimi?

A: Krutost, lhostejnost k osudu druhých, sebeuspokojení v každém smyslu, touha po zisku, nenávist, příklon k temným silám.

A: No vidíte. A většina z těch 40 procent má některé z těchto věcí, ale pravděpodobně ne v maximální míře a ne všechny. Takže zbývá maximálně 10 až 20 procent, kteří jsou rozhodně vašimi klienty, protože uvízli v temných projevech, protože duše se roztříštila. Je to tak?
A: No, o tom čísle bych polemizoval.

Q: No, když už se chceš hádat, zeptejme se starších a oni nám to řeknou.

A: Dobře, tvůj názor. Je to tak, jak to je. Ale to neznamená, že ostatní jsou čistí a bílí.

Q: To neznamená. Protože pro těch zbylých 20 procent, a myslím, že vlastně pro 30 ze 40 procent, jsou tu jiné úkoly: sestoupení Ducha a Světla do Hmoty, to znamená do Duté Země a rozvoj intelektuální a digitální civilizace tam, protože Bůh má zájem i o tuto větev. Je to tak?

A: O plánech nejsem informován. Vím, že ne všichni jdou do pekel, to ano. Ale kdo kde zůstane, to nevím. A ani tam to není jednoduché.

Q: Je to prostě jiné a těžší, to souhlasím. Ale čert není tak zlý, jak se inzeruje, promiňte mi tu slovní hříčku. Jsem vážnější než kdy jindy. Neber si to osobně. Děláš svou práci, a já dělám svou - odstraňuji dezinformace lidí. Ti, kdo mají uši k slyšení, uslyší. Pojďme dál. Hlásil jsi, že
˝Frekvence Země nejsou jednotné. Průměrná hodnota je nyní 2,7. Civilizace se dostala na úroveň 2,7, protože to jsou hraniční frekvence s temnými světy. Spojení s vyššími úrovněmi je nestabilní: buď je, nebo není. Země je nyní de facto karanténní zónou.˝
Kontaktér se ptal, ale ty jsi nás ujistil, že všude na Zemi je frekvence 2,7. ˝To je pravda. Slyšeli jsme o zvýšení Schumannových frekvencí. A kromě toho je 2,7 pod úrovní 3. To je pod podstavcem. Nevěřím, že je to pravda. Může to být pravda na některých místech, například ve válečných zónách. Ale jinde je to mnohem vyšší. Když se podívám ven, tak takové frekvence nevidím. Tehdy by docházelo k násilí po celém světě. A v předchozích výkladech Ino bylo řečeno, že vesmír nemá zájem o vývojovou větev pod třemi a bude postupně vyřazena. Proč lžeš?

A: Nelžu. Moje měření jsou taková.

Q: Tvoje měření! Je jasné, že vysoké frekvence měřit nemůžete, ale můžete měřit jen ty pod 2,7. To je přece jasné. Pak to vidím. Ale měl jsi to říct. Kdo by věřil, že Tibet má 2,7? To bys musel být hodně naivní, což právě děláš. Dále: ˝Země je karanténní zóna˝ - chápu: probíhá experiment a zbytečné příměsi nejsou povoleny.

A: Ano, a to, že smrdíš jako lidská bytost, není moc slušné.

Q: Ale no tak! Přestaňte se takhle chovat k lidstvu. Dali jsme světu spoustu takové nádhery, o jaké se vám ani nesnilo. A nádheru v temné době světa, a není to snadné. Na rozdíl od některých kontaktérů studuji i zákony vesmíru, takže nevidím plevy, ale trendy. Proto nevěřím tvému ujišťování.
Takže buďme upřímní. Tak či onak to zjistím. Řekl jsi: ˝Země je nyní ukotvena na nižší frekvenci. Dno bylo prolomeno.˝ Jaké dno? Galaktické?

A: Jaké jiné?

Q: Nikdy předtím nebylo prolomeno? Ani v žádné Kali juze, kterých bylo podle zákona cykličnosti mnoho?
Je možné, že na konci každé Kali jugy se dno prolomí, to znamená, že se otevře temný portál?

A: Je to možné. Zeptejte se starších. Já nejsem zodpovědný za minulé jugy.

Q: Samozřejmě se zeptám. Vždyť to není až tak děsivé. Ano, samozřejmě, probíhají dvě války, které jsou nutné, jak jsme zjistili. Reakce některých lidí nejsou mírně řečeno světlé, ba dokonce temné. Vše ale probíhá podle plánu, bylo to předpovězeno v Bibli i ve Védách. To, co lidstvo nyní dělá, není nic tak strašného. Naopak, lidé se začali více zabývat duchovností. Dokonce se to stalo módou.

A: To je přesně to, co je módní, ne upřímné.

Q: Chceš mluvit o upřímnosti? Na tom nezáleží. Existuje vektor aspirací, což znamená, že dříve nebo později budou lidé upřímně usilovat o Světlo, pocítí jeho přitažlivost. A Přechod také není první a před rozhodujícími okamžiky se samozřejmě všechno zhoršuje. To je také přirozené. A přirozeně je třeba lidi aktivně zkoušet, aby následovali svůj vlastní proud Přechodu, protože jim bude, mírně řečeno, nepříjemný proud, který jim není vlastní. Takže děkujeme za testování, ale myslím, že bychom to neměli přehánět.
Poslední věc, ačkoli to dělám nerada. Pochopila jsem správně, že kontaktéři, kteří pokrývají pouze takovéto větve přechodu, jsou právě kandidáty na tyto větve? Protože na ty ostatní nevidí?

A: Všude je potřeba lidí a kontaktérů také.

Q: Nic proti tomu nemám. Jen chci, aby čtenář začal rozlišovat. Mluví každý kontaktér o tom, kam jde?

A: Obecně ano. Pokud nevidí jiné větve, nemá na výběr.

Q: Takže do sestupného proudu nebo do Duté země nebo do pekelných prostor?

A: Tam nejsou jen dvě úrovně. To přece víte.

Q: Já vím, ale stejně je to sestupný proud. Dobře. Upřímně vám děkuji za rozhovor. Doufám, že jsem se tě nijak nedotkla. Pokud ano, omlouvám se. Jen se stejně jako ty snažím poctivě dělat svou práci a informovat lidi o jejich volbách a událostech. Doufám tedy, že mezi námi nedošlo k žádnému nedorozumění. Nemám na tebe žádné výhrady. Doufám, že ani ty nemáš problém se mnou?

A: Dobře, královno. Myslím, že se ještě uvidíme. Uvidíme, kdo má pravdu. Na podzim si spočítej kuřata. Bylo zajímavé se s tebou spojit. Teď už vím, jaká jsi, řekli mi moji zaměstnanci. Proč ses mě nezeptala, kam máš jít?

Q: Já to zhruba vím. A když nevím - půjdu tam, kam mě pošlou. Služba. To bys měl vědět.

A: Služba. Jo, tak se s tím smiř. Nedotknu se tě, jsi na mě moc velká, a to z dobrého důvodu. Běž si po svých.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15798

Zpět