5397 Měsíc, část 4, jak ovlivňuje Matrix Země, stinné věci a závěry Cosmic agency

[ UFO ] 2023-07-13

Mari Swaruu
Toto je čtvrtá část mých videí o Měsíci, a abyste byli schopni plně pochopit, co zde říkám, důrazně doporučuji nejdříve shlédnout ostatní tři části, pokud jste tak ještě neučinili.

Při rozhovoru s jedním z mých přátel z týmu Taygety jsme si uvědomili, že toto téma je nejen velmi rozsáhlé, ale také nepřehledné, protože je v něm spousta neúplných informací, přestože jejich množství je obrovské. Zjistila jsem, že ačkoli o něm existuje spousta hvězdných informací, když něco zkoumám, poskytne mi to některé potřebné informace, ale úplně mi nevysvětlí to, co potřebuji pochopit, jak se začíná rozvětvovat do dalších směrů. Takže potřebuji hodně času a odhodlání i jen na to, abych zjistila jednoduchá fakta.

Mnoho informací o Měsíci je matoucích, neúplných a dokonce si protiřečí. Kromě toho jsou části, které nedávají smysl, i když je o něm mnoho informací, přesto ne všechny jsou pro video relevantní.

Jedna z problematických informací říká, že Měsíc je stará, bitvou poškozená biosférická loď, kterou už nebylo možné opravit, takže byla použita jako protiváha ke stabilizaci oběžné dráhy Země kolem Slunce. Federace však uvádí, že byla neopravitelná, protože byla a je silně zamořená radiací z několika jaderných zbraní, které proti ní byly použity během války s Tiamatem.

To je nepřímo podpořeno důkazy o jaderných explozích, včetně přítomnosti radiace v několika starých archeologických nalezištích na Zemi na Středním východě. Například v ruinách Mohendžodáro v Pákistánu nebo na území Rádžasthánu v severozápadní Indii, které se svým datováním víceméně shodují s 12 500 let starou válkou s Tiamatem. Vezměme také v úvahu, že datovat cokoli tak daleko do minulosti je téměř nemožné, protože trvání jakékoli časové jednotky není konstantní, takže jak dlouho trval den před tisíci lety, nelze přesně vypočítat.

width=Někteří badatelé na Zemi stanovili data těchto dávných jaderných výbuchů již před 2 500 lety, ale vzhledem k tomu, že v datování je nepořádek, mohou se tyto doby shodovat. V datování je zmatek nejen proto, že čas není konstantní, ale také proto, že na Zemi vědci k určení stáří většinou používají uhlík 14 a tato metoda je známá tím, že je velmi nespolehlivá.

Problém vidím v tom, že podle tajgetských archivů o válce s Tiamatem měly obě strany konfliktu přístup k mnohem vyspělejším zbraním a s mnohem vyšší ničivou silou. Jaderné zbraně jsou tedy něco, co mi zavání tím, že pochází od vlád pozemského Matrixu, jako něco mnohem novějšího. Přesto v rozporu s tím existují důkazy o jaderných zbraních na Zemi před tisíci lety a archivy Federace uvádí, že byly odpáleny během konfliktu.

Biblickým příkladem, který lze interpretovat jako způsobený jadernou detonací, je příběh o Sodomě a Gomoře, kde se říká, že těch pár, kteří přežili, dostalo pokyn, aby se při odchodu z města neohlíželi, jinak se z nich stane solná socha. Další zajímavý příklad najdeme v sanskrtském textu Mahábhárata, který popisuje totální devastaci popisem, který přesně odpovídá popisu jaderné války, včetně postupu uvolnění zbraně, který je totožný s tím, který by byl použit. Jak se tam uvádí, došlo k výbuchům zářivějším než tisíc sluncí a těla obětí byla pohlcena a proměněna v prach. Dále uvádí, že lidé, kteří tyto výbuchy přežili, přišli krátce poté o vlasy a nehty a půda byla kontaminována, stejně jako veškeré zásoby potravin.

Jiní vědci uvádí, že radiace nalezená v těchto archeologických nalezištích, ačkoli je desetkrát silnější než obvykle, jiní říkají, že padesátkrát, mohla stále pocházet z přirozených příčin. Mohla bych rychle zjistit, zda je tomu tak, kdybych měla přístup k přesnému druhu radiace nalezené v těchto místech, ale mé badatelské úsilí bylo zatím marné.

Použití starověkých jaderných zbraní na Zemi tedy nutně neznamená, že musely pocházet z modernějších dob. Když však tyto skutečnosti přidáme k přítomnosti 12 jaderných reaktorů na Měsíci, pak věci začnou ukazovat jiným směrem, a to nepěkným. Použití moderních jaderných reaktorů na Měsíci k napájení Van Allenových pásů a k udržování existenčně nízkých frekvencí Země zjevně ukazuje na lidský zásah a je snadné dojít k závěru, že s instalací těchto reaktorů měla něco společného pozemská kabala, která k tomu měla veškerou motivaci. Protože jako obvykle jim jde o to, aby zmanipulovali a ovládli lidskou populaci tak, aby se podřídila a byla stále ve stavu nízké frekvence mysli.

V rozporu s tím je, že informace, které mám o měsíčních jaderných reaktorech, naznačují, že jsou poměrně staré, přinejmenším několik tisíc let. Přesto se jedná o druh a typ osmi tlakovodních reaktorů, nebo PWR a další čtyři jsou reaktory na rychlých neutronech, což je moderní technologie. Když se pak vrátíme k datům, která se neshodují, skutečnost, že tyto jaderné reaktory na Měsíci jsou prastaré, neznamená, že nevznikly nedávno, dokonce ve 20. století, protože pokud by to byla pozemská kabala, kdo je nyní na Měsíci instaloval, použila by Tajný vesmírný program, a ten zahrnuje použití pokročilých portálů a časové manipulace i cestování časem, a potřebovala by spolupráci místních orgánů Galaktické federace, ne-li dokonce plnou spolupráci.

Proč nejsou systémy na Měsíci napájeny reaktory s nulovým bodem, není jasné. Byly by nejjednodušší, nejčistší a nejspolehlivější možností. Ukazuje to však směrem ke spolupráci Galaktické federace s Kabalou na Zemi, takže můžete pochopit nebo si představit, jaké to bude mít důsledky.

Další rozporuplný bod - i když se říká, že Měsíc je silně zamořen radiací, probíhá tam neustále spousta aktivit Federace. Odtud je snadno vidět, že na Měsíc přilétá a odlétá spousta hvězdných lodí. Když jsem se na to ptala, bylo mi řečeno, že silně kontaminované jsou hlubší úrovně, a ne povrchové hangáry a zařízení, ale to mi nepřipadá příliš přesvědčivé, protože pokud by došlo k jadernému útoku na Měsíc, logicky by byly nejvíce zasaženy povrchové oblasti a ne vnitřní úrovně, pokud se někomu nepodařilo odpálit zařízení uvnitř. Jako alternativní vysvětlení toho všeho, mohou být údaje o reaktorech a Měsíci chybné, násilně umístěné, aby vytvořily kontext, který by ospravedlnil další akce. Dnes už víme, že velká část historie Země, ne-li celá, je smyšlená a všechna data jsou také chybná, a vztahuji to i na informace o Měsíci.

Skutečnost, že mnohé z těchto informací pochází z Galaktické federace, a jsou tedy hvězdně přijímanými daty, neznamená, že nejsou zmanipulované, stejně jako informace na Zemi, protože to, co jsem právě uvedla výše, je bohužel dalším důkazem, že Galaktická federace nejenže spolupracuje s Kabalou, která řídí a kontroluje pozemskou společnost, ale že jsou to prostě úrovně téhož.

Mimo Zemi existuje větší Matrix, který zahrnuje i ten na Zemi jako jeho další úroveň, a Galaktická federace je ve skutečnosti konečným vládcem Země. Musím trvat na tom, že pokud se data dokonale neshodují, nic to neznamená, protože Galaktická federace neustále používá manipulaci s cestováním v čase a portály.

Další zajímavou skutečností je, že Měsíc je považován za bezletovou zónu, což znamená, že jakákoli zvědavá hvězdná rasa tam nemůže jednoduše poslat dron, aby provedl měření radiace, nebo vyslat tým, který by ho blíže prozkoumal. K cestě tam je potřeba speciální povolení, a ty se neudělují snadno. Přesto se tam neustále odehrává spousta vojenských aktivit Federace, ale normální hvězdné rasy nesmějí vědět proč a k čemu.

To mě také nutí spojit si to s tamními reaktory postavenými lidmi a se vším, co se na jiných kanálech YouTube říká o Tajném vesmírném programu a jeho aktivitách na Měsíci a Marsu, mimochodem další bezletové zóně. A to mě nevyhnutelně vede k porovnání podobnosti mezi bezletovou zónou na Měsíci a zónou v Antarktidě, kde také celoročně probíhá intenzivní činnost Galaktické federace.

Přejděme k další věci. Říká se, že Měsíc je řídícím centrem, z něhož se promítá nebo vytváří Matrix Země, ale co jsem viděla, skutečné řídící centrum sídlí na andromedské biosférické lodi Viera. I když to neznamená, že za tím vším stojí Andromeďané, protože Viera je multirasové, multikulturní centrum plné aktivit.

Říká se také, že věci z Matrixu, jako jsou banky a vládní budovy, jsou vytvářeny a vkládány z Měsíce, ale nevidím pro to žádné důkazy. Co vidím, je, že Měsíc vysílá nízkofrekvenční vlny, které transformují zemskou magnetosféru do super radioaktivních Van Allenových pásů, a to vše jako sekundární efekt snižuje celkovou existenční frekvenci a vibrace Země a všeho v ní.

Podle mého názoru a nejlepších informací, které mám, vidím, že Měsíc pouze provokuje nízkofrekvenční životní zkušenosti na Zemi, a jsou to právě oni, kdo nakonec způsobí, že obyvatelé Země sami manifestují tyto vládní budovy, banky a další věci a události 3D Matrixu.

Na závěr tohoto videa musím zdůraznit, že život v determinismu a mentalita oběti by byly součástí účinků života v nízkovibrační frekvenční polévce, ale to neznamená, že si každý z obyvatel Země nemůže vytvořit svou vlastní frekvenční bublinu a pozitivní osobní realitu. Stále vidím, že jsou to lidé a každý člověk, kdo má vše pod kontrolou, a Země je místem plným výzev pro výživné a obohacující zkušenosti pro duše a jejich duchovní pokrok.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/the-moon-part-4-how-it-influences-earth-s-matrix-shady-things-and-conclusions-english

Zpět