5394 ČASOPROSTOROVÉ PORTÁLY Q & A Cosmic agency

[ UFO ] 2020-11-20

Robert: Kdybys otevřela portál ve svém pokoji, spustil by se alarm a přišli by tě hledat? Co se stalo, když někoho unesli i pomocí vlečného paprsku? A odebrali vzorky.
Anéeka: Alarmy se také spouští. Rozdíl je v tom, že první je bez povolení Federace spojených planet. To druhé, odebrání vzorků, bylo s jejich souhlasem a dokonce s letovým plánem. V obou případech to spustí poplach.

Robert: Je možné otevřít portál z Temmeru nebo odkudkoli z vesmíru na Zem bez lodi?

Anéeka: Teoreticky ano. Je to omezeno pouze znalostí cílové frekvence, a to může být obtížné. Musíte být velmi přesní v číslech cílové adresy, obvykle se to nedělá, ale jde to.

Robert: Všimne si Federace, když semeno cestuje v astrálu, i toho, když chce někdo použít portál?

Anéeka: Ano, je velmi pravděpodobné, že o tom vědí, protože mají spoustu technologií. Ale někdy si nevšimnou, když někdo použije portál, protože to dělá mnoho lidí, mnoho ras, je tu velký provoz.
Pokud jde o astrální cestování, je pro ně mnohem těžší si toho všimnout. Ano, je možné, aby si toho všimli, ale většinou si toho nevšimnou, protože frekvence každé duše v astrálu se nejen hodně mění, ale mění se tak, jak si to dotyčný přeje.

Robert: Musí být fyzické tělo připraveno energeticky, aby aby ho zachytil vlečný paprsek?

Anéeka: To není nutné, kdokoli a kdykoli může použít portál vytvořený vlečným paprskem.

Robert: Jsou mionová neutrina v pozemské fyzice popsána správně, nebo se ve svém popisu mýlí?

Anéeka: Ve svém lidském popisu se mýlí. Na Zemi můžete lidskou vědou vidět pouze 60 % jeho vlastností jako energetické entity, energetické částice/vlny, obojí zároveň, stejně jako je světlo, vlna a foton zároveň.

Robert: Které rasy mají schopnost cestovat v čase?

Anéeka: Každá mezihvězdná rasa, která se na svých lodích zabývá manipulací s frekvencemi, má schopnost cestovat časem, protože technicky vzato, když loď vstoupí do hyperprostoru, je to v podstatě cestování časem. Stejný princip.
Aby se loď dostala z bodu A do bodu B na stejné časové linii, je potřeba stejně práce jako ze strany A na stranu B jiné časové linie, tedy cestování v čase. Problémem není technická síla cestování časem, ale morální a etické důsledky takového cestování, a to vyžaduje spoustu výcviku a ne každý to smí dělat. Proto je to ponecháno jako něco exkluzivního pro elitní oddíly Písečných hodin.

Robert: Když se aktivuje přírodní portál, spustí se také poplach stopaře?

Anéeka: Ano, spouští. Jen si musíte uvědomit, že pokud je přírodní, má nekonečné množství síly, velikosti, množství energie. Pouze portály, které jsou velké nebo mají určitou sílu či energii, jsou monitorovány nebo detekovány. Přírodní portály mohou být nebezpečné, pokud nejsou dobře známy.

Robert: Kdyby některé z vašich semen chtělo odejít, co by na to řekla Federace?

Anéeka: Pokud bude dodržován protokol, Spojená federace planet by s tím neměla problém. Samo o sobě je to rozhodnutí semen a jejich rasy a ty mají tendenci nadřazovat se přísným předpisům Federace. Občan je občanem, ať je kdekoli a podle vesmírného práva.

Robert: Kdybych chtěl cestovat do minulého života, umožňuje to portál?

Anéeka: Pokud je portál dobře navržen se správnými údaji, tak ano, může. A už se to stalo, je to docela běžné.

Robert: Jak funguje organický portál?

Anéeka: Organický portál je osoba nebo prázdné tělo, které využívá jedna nebo více duší. Funguje to, protože tyto duše mají shodnou frekvenci s frekvencí fyzického těla. Stejná frekvence. Vstupují do něj, protože si to přejí, tak přímo, jako by to bylo jejich vlastní tělo. Samo o sobě, přísně vzato, je každé biologické tělo organickým portálem pro duši, jenže obvykle a v ideálním případě je to pouze jedna duše, která toto tělo používá. Není to totéž, i když se používá název portál.

Robert: Co potřebuje člověk k otevření portálu, aby se mohl pohybovat v rámci planety? Je to možné?

Anéeka: Potřebujete stroj, který portál vytvoří. Jedná se o elektromagnetický energetický toroid s frekvencí řízenou počítačem, který mění frekvenci všeho, co do stroje vstupuje, na frekvenci místa určení.

Robert: Proto jsi předtím, než jsi byla ve spánku paralyzovaná, cítila statickou elektřinu?

Anéeka: Ano, to by mohl být důvod, proč je spánková paralýza, únos, ano, používají se portály založené hlavně na vlečném paprsku.

Robert: Naše slunce je portál?

Anéeka: Ano, je to portál, jako všechna slunce. Je to výstupní vchod. Černé díry jsou jen vstupy. Výstupy jsou sluneční skvrny.

Robert: Mohou lidé otevřít portál nedobrovolně? Jak můžeme otevřít portál podle své vůle?

Anéeka: Pokud máte velkou kontrolu nad svou energií a velmi vysokou frekvenci, upadnete do transu, ano, je možné, aby se portál otevřel. Málokomu se to podaří, ale není to nemožné.

Robert: Mohou být duše ztělesněných osob vyvedeny z 3D?

Anéeka: Ano, takto obvykle vycházejí, pokud je jejich frekvence dostatečně vysoká. To je způsob, jak uniknout skrze astrál, jako duše s vysokou frekvencí, které za sebou zanechaly negativa, připoutanosti a zášť a odpustily, zejména odpustily samy sobě, a mají vůli a záměr opustit Zemi a být buď v astrálu, nebo se inkarnovat jinde.

Robert: Je možné ve snu vstoupit do portálu a být si toho vědom?

Anéeka: Ano, zejména v lucidním snění. Lze to udělat. Vlastně se to tak dělá i z 3D, tak si to můžete vyzkoušet, cvičit lucidní snění.

Robert: Jaké pocity zažíváte, když jste uvnitř portálu?

Anéeka: Někdy jen statické, někdy nic. Necítíte nic. Někteří lidé říkali, že jen malou závrať.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/portales-espacio-temporales-preguntas-y-respuestas-aneeka-de-temmer

Zpět