5345 Telosiané: Éra zjevení Marie Josée Andichou

[ Ezoterika ] 2023-10-24

Zdravíme vás, milé děti Země. Jsme velmi rádi, že s vámi můžeme komunikovat a posílat vám poselství útěchy.
Řekneme vám toto: ještě před několika lety jste ve svém pozemském čase nebyli zcela otevření pochopení vesmíru a všech vesmírů a Života, který v každém z nich proudí prostřednictvím bytostí, které je obývají.
V poslední době však nastává éra ODHALENÍ . Mnoho lidí ukazuje a vypráví o tom, co zažili při setkáních s mnoha galaktickými bytostmi. Tak vám ukazují, že Vesmíry jsou VŠECHNY, naprosto všechny, samozřejmě obydlené bytostmi různých forem, a planeta Země není jediná, která je obydlená. Je důležité pochopit, že Život se rozprostírá na miliardách a miliardách planet ve všech Vesmírech. Ptáte se, proč jste to v minulosti nevěděli a nechápali? Nemohli jste to vědět a pochopit, protože máte amnézii ohledně Pravého života. Vše bylo uděláno tak, abyste byli ˝nevinnými˝ bytostmi jako malé děti, které se učí žít, abyste v určitém okamžiku měli spouštěcí mechanismus pro pochopení.

ZJEVENÍ, která se v současné době uskutečňují a v příštích měsících a letech budou stále výraznější, udusí mnoho lidí, kteří v život mimo Zemi nevěřili, a někteří v něj možná ještě nebudou chtít věřit. VĚK ZJEVENÍ JE V PLNÉM PROUDU. Někdy budete velmi překvapeni tím, co bude odhaleno, ať už z hlediska pochopení vesmírů a začátku vašeho vesmíru, vaší galaxie, ale i z odhalení týkajících se lidí, kteří chtějí vést pozemské lidstvo. Právě díky těmto odhalením se ˝stínové služby˝, které také nazýváte světovou vládou, k velkému zděšení těch, kteří to zažívají, zhroutí. APOKALYPSA PRÁVĚ PROBÍHÁ.

APOKALYPSA není koncem světa, ale koncem světa, který již nemá důvod existovat, a Zjevením Světla, které přichází a bude se stále více rozšiřovat po celém světě. Máme velkou radost z toho, co se pro vás na vaší planetě připravuje. Vidíme, jak vaše energie a energie Země zesilují ve Světle. Vidíme zvýrazněnou zář vašich srdcí, ne všech lidí, protože stále ještě existují někteří, co chtějí i nadále žít v nízkých energiích, ale vidíme, že lidská srdce se stále více rozpalují a silně vibrují na Zemi.

Jistě se však ptáte: jak může Světlo narůstat, když v některých částech naší planety probíhají bratrovražedné války?
Konec období nelásky vyvolává výbuchy pokusů o záchranu. Když mluvíme o ˝záchraně˝, máme na mysli to, že světová vláda, která cítí, že se její konec velmi blíží, se vymyká svým snahám vyvolat tu a tam na vaší planetě strach. Výbuchy pokusů o záchranu toho, co je jejich životem, tlačí média v jejich žoldu k zesílení strachu ve všech zemích na Zemi. Média, která nejsou poctivá, stejně jako vaši vůdci, kteří chtějí mít nad vámi jen svou moc, však budou také vykloubena rychleji, než si myslí.

APOKALYPSA, která je érou ZJEVENÍ Světlem a ve Světle, nemůže připustit, aby se v lidstvu stále více prosazovala NELÁSKA. TEĎ je nezbytné, aby bylo Světlem osvětleno VŠECHNO, co vám bylo po celé věky říkáno a co nebylo ničím jiným než zjevnými lžemi ze strany velmi malé části lidstva. V následujících měsících budou ještě následovat výpady světové vlády, která nepřijímá, že se setkáváte se Světlem, to znamená, že nepřijímá, že nacházíte svou VLASTNÍ BOŽSKOU SÍLU VE SVÉM JÁ. To je pro ně nepřijatelné, a proto bude ještě nějakou dobu docházet k násilným převratům.

Vy, kteří chápete, jak Světlý je Pravý Život, vy, kteří chápete, že jste všichni Pravá Božská Síla, budete schopni projít těmito okamžiky turbulencí s Klidem, protože díky spojení se svým srdcem, s Láskou své Božské Bytosti, budete mít Sílu a Moc být v Klidném stavu. Být v Síle a Moci klidu neznamená nemít soucit s těmi, kteří zažívají násilí. Ale tím, že se ponoříte hluboko do svého nitra, do Lásky a Světla své Božské Bytosti, jim nabídnete tuto sílu ke zklidnění, kterou kolem sebe šíří Láska.
Jste skutečnými léčiteli Života na Zemi. Svými myšlenkami plnými Lásky a Světla můžete uzdravit všechna místa, která na vaší planetě trpí. Uvědomte si toto vše a bude to velký krok k Nové Zemi, o které s vámi často hovoříme.
Drazí bratři a sestry Země, nacházíte se v éře ZJEVENÍ vaší Božské Síly, nepochybujte o tom. Děkujeme vám.
Provázíme vás s velkou Láskou.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/24/the-telosians-the-era-of-revelations/

Zpět