5295 Saint Germain: Co se nyní děje na planetě? Caroline Oceana Ryan

[ Ezoterika ] 2023-10-22

COR: Požádala jsem Nanebevzatého mistra Saint Germaina, aby se nám přihlásil a promluvil s námi o světových událostech - zejména o intenzivním násilí akcí/reakcích, které se odehrávají v Izraeli a Palestině.

SAINT GERMAIN
Jsme velmi rádi, že s vámi dnes můžeme hovořit. A říkám ˝my˝, protože ve vyšších sférách i na Zemi existuje pouze Jednota, bez oddělení. A tak jsou se mnou nyní všichni z Kolektivu a všechny vaše duše a vyšší já s vyšší perspektivou, kterou sdílejí. To, co nyní vidíte na své planetě, je posledním výbuchem rozzlobené ˝teologie˝ separace. Mám tím na mysli postoj My a Oni, v němž existuje rozhněvaný bůh, který může být uklidněn pouze určitým způsobem a který je věčně oddělen od lidstva, soudí vše, co vidí, a jen občas přikývne na souhlas určitým skupinám nebo jednotlivcům, kteří splňují jeho požadavky.

To je samozřejmě dokonalý recept na temné chování všeho druhu, protože toto přijetí je založeno na strachu - na obavě, že když člověk dnes splní očekávání božského, jindy by se mu to nemuselo podařit. A tak časem každý v těchto testech vytvořených mimo něj a postavených proti němu selže, jako by existoval perfekcionistický standard, který platí pro všechny bez ohledu na jejich úroveň růstu duše a význam a záměr jejich cesty duše. Jedná se o velmi nízkovibrační formu myšlení, která vyžaduje ˝systémy víry˝ založené na domněnkách a letech výcviku mimo skutečnou přítomnost, kterou je Duch. A my mluvíme o Duchu jako o tom, co se neustále pohybuje, plyne vpřed, vyvíjí se - jako se například vaše Slunce zjevně vyvíjí na své vlastní cestě transformace a obnovy. Není to tak, že by všichni museli zastávat určité názory, narodit se do určité etnické nebo náboženské skupiny (nebo být do takové skupiny adoptováni) nebo pocházet z určitého místa na Zemi, aby byli ˝v právu˝ - aby byli ospravedlněni v jakémkoli jednání, bez ohledu na to, jak destruktivní tyto činy mohou být.

To, co vidíte v konfliktech na Blízkém východě, je příkladem válečné ekonomiky. Jsou to příklady hegemonie, předpokládané nadřazenosti a kromě toho i smutné neprozíravé omezenosti starých převládajících vládních struktur. Ty se nyní snaží pokračovat ve snaze ovládat pozemské dění, jako by nespadly z trůnu, i když se tak ve skutečnosti stalo, a to uprostřed mocných energií Znovuzrození, které nyní proudí na Zemi, a uprostřed probouzejícího se masového vědomí. Doslova už tu pro ně není místo. A tak si přejí zničit pozemský život, jak jen mohou, vytvářejí traumata a pocity beznaděje, kde jen to jde, aby se pokusili přesvědčit lidské vibrace a dokonce i lidský genom, že je vše ztraceno, a že zoufalství je jedinou logickou reakcí.

Kdybyste se však dokázali podívat z naší perspektivy (jako vaše vyšší já), viděli byste, že tento konkrétní postup, jakkoli se může zdát temný a nepředstavitelný, ve skutečnosti vynáší na povrch mnohé v lidském vědomí, individuálním i kolektivním, co touží po uzdravení. Takže zdaleka nepodněcují zoufalství a nízké vibrace - i když to může být prvotní reakce člověka -, ale neúmyslně pomáhají milionům lidí znovu prožít minulá i současná životní traumata a vynášejí je na povrch, kde se jim lze konečně postavit a uvolnit je. To je jeden z důvodů, proč je jim dovoleno tyto temné činy provádět. Kupodivu se tak představuje otázka duality jako toho, že na planetě již nelze žít - což je vskutku skvělý okamžik, ačkoli bychom si nepřáli, aby k těmto uvědoměním docházelo v tak hrozivé podobě.

Arbitři násilí nadále předstírají, že tyto činy vycházejí z pravicové armády té či oné země nebo z levicových militantních skupin, zatímco ve skutečnosti jsou tyto činy pouze maskovány, aby se tak jevily. Všechny tyto činy ve svém zdroji vycházejí z téže temné mocenské základny, která provádí všechny dostupné kousky, aby vyjádřila své popření a vztek nad tím, že přišla o své mocenské křeslo. A znovu bychom chtěli říci, že ačkoli vy všichni ze Světla můžete pochopitelně cítit, že se jedná o temný okamžik na Zemi, my to vidíme jinak.

Vaše volání a požadavky na galaktickou pomoc byly vyslyšeny. Ve vzdušném prostoru nad neklidnými oblastmi planety se nachází stovky lodí, které pomáhají mnoha způsoby, včetně poskytování lékařské pomoci, potravin a bezpečného přístřeší mnoha lidem. Stejně tak neustále dochází k zásahům andělů - opět v reakci na vaše volání k těm z vyšších sfér, kteří žádají o pomoc pro všechny, kdo nyní trpí, ať už kvůli konfliktům, extrémním povětrnostním podmínkám nebo svým vlastním vnitřním bojům. Není to tak, že byste byli ponecháni sami sobě nebo někomu jinému, zatímco my stojíme opodál a nic neděláme. To by se nikdy nemohlo stát! Vzpomeňte si, že všichni jste si před inkarnací vybrali cestu a že ti, kteří se ocitli ve scénách intenzivních konfliktů, si svou cestu také vybrali.

Je zde silně přítomna zvláštní skupina duší, která se rozhodla narodit se v určitých zemích v této době a dobrovolně pomáhat vzestupu lidského vědomí, i kdyby to znamenalo snášet otřesy zbytečných konfliktů. Vy všichni jste si také vybrali svou roli v tomto procesu. Navzdory smutku a šoku, který nyní cítíte, jste našimi zástupci na zemi. A jako pozemští zástupci svých rodin Hvězdných semínek, multidimenzionálních vyšších já a samotné Božské lásky jste povoláni k tomu, abyste energeticky pomáhali utěšujícími myšlenkami, léčivými vlnami Světla a voláním o pomoc těm, kteří jsou na lodích. (Na kterých se většina z vás také nachází, protože je navštěvujete étericky.)

Mnozí z vás často používají Transmutující fialový plamen, který je mocným nástrojem pro změnu vibrací Země a událostí v současnosti! Přesto si většinou neuvědomujete, že jste zde také proto, abyste Transmutovali, používali sílu Lásky, uvolňovali paradigma My a Oni, zbavovali se potřeby duality a jejích traumat, abyste mohli plněji poznat, kdo jste. Uvolněte potřebu soudit, vylučovat, očerňovat. To je vskutku zázrak, jak byste to viděli, protože dualita Dobra a Zla je vše, co jste tak dlouho znali. V tomto klíčovém okamžiku vývoje Země a lidstva nyní všichni stojíte jako zástupci Transmutace a využíváte své vlastní energetické zdroje k tomu, abyste pozvedli temnotu a stín pozemského života zpět ke Světlu, ke kterému se všechny formy vracejí. Tolik z vás ve spánku étericky cestuje do neklidných částí světa, že není divu, že se po ranním probuzení málokdy cítíte odpočatí - nebo prožíváte uplynulých 8 či 9 hodin, jako by to byly jen 2 či 3 hodiny. Částečně je to způsobeno tím, že se pozemský čas posunul do mnohem rychlejšího tempa. Je to však také způsobeno soustředěním a koncentrací vašich duchovních myslí a srdcí na pomoc tolika lidem, kteří nyní volají o pomoc.

Všichni jste nyní velmi zapojeni do pozemských událostí! Vězte, že mnozí, kteří jsou zřejmě ztraceni v důsledku ozbrojených konfliktů, dostanou možnost volby vrátit se na Zemi, pokud cítí, že právě tam je jejich vyšší cesta. Země se přesunula do nové časové linie, ve které je to možné. Aby se v tomto zdánlivě velmi fyzickém boji, v němž se lidstvo nyní nachází, plně neztratilo ani to fyzické. Jak přenášíte a hluboce zasazujete do pozemského života Světlo, které nesete z vyšších sfér, a sílu své vlastní duše, stále častěji zažíváte okamžiky, kdy si uvědomujete, že závoj mezi osvícenou Pravdou a starými lžemi, které bylo lidstvo dlouho cvičeno přijímat, se rozplynul. V té chvíli si uvědomíte, že lži není třeba vnímat, poslouchat ani přijímat jako pravdu.

Stůjte pevně ve vědomí, že vše, pro co jste sem přišli, se odehrává právě teď! Tím, že se držíte Božské lásky jako jediné pravé skutečnosti, přicházíte v sobě Domů ,k tomu, po čem jste dlouho toužili: k nastolení ˝nebe na Zemi˝, které dalece přesahuje lidské představy o vyšších sférách Budete zde, abyste se dočkali úplného zřízení této Nové Země? Vy sami jste součástí této krásné nové reality. Ano, ještě budete některé dny plakat nad tím, co vidíte, že se na vaší planetě děje, k čemuž však nemusí dojít. Přesto je volba přechodu do vyšší formy pozemského života ve vašich rukou. A tak se ptáme: Je ve vašich srdcích Láska a soucit s těmi, kteří jsou tak ztraceni, že zraňují druhé, stejně jako vaše Láska a soucit se zraněnými? Pokud ano, pak je Nová Země již zde, bojovníci Míru! Vy jste ji takovou učinili! Držíme vás věčně v onom Světle, které nemůže pohasnout, ale jen se rozjasňuje v tom Vesmíru, který je prostorem vašeho srdce.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/22/saint-germain-what-is-occurring-on-the-planet-now/

Zpět