5289 Yahyel: Yahel: Jeruzalém a Palestina, bezpodmínečná láska a posun Johnathan Trinity Martin

[ Ezoterika ] 2023-10-17

Dobrý den, lidská populace Země. Jsme rádi, že se s vámi můžeme seznámit v tento den, tímto způsobem, v této podobě okamžiku Všeho, co je tady a teď. Vše je v pohybu, a do rovnice, která pro vás vytváří další fázi vaší cesty, vstupuje mnoho faktorů.
Realita existuje uvnitř vás
Připomínáme vám, že realita není mimo vás. Vše existuje uvnitř vás - je to výtvor odrážející vaše myšlenky, přesvědčení a názory na vaši realitu, na to, kdo jste a proč jste tady.
Nakonec je to totiž váš výtvor. A my vás vybízíme, abyste si to zapamatovali. Neexistuje nic mimo vás, co by mohlo ovlivnit vaši realitu. Ty jsi totiž Nekonečný. Jste vědomí Zdroje, které má iluzorní zkušenost, že je uvězněno ve fyzickém těle a nemůže se dostat ven, s výjimkou několika z vás, kteří pravidelně zažívají mimotělní zážitky. Bylo by dobré, abyste na to stále pamatovali, protože se blížíme k otevřenému mimozemskému kontaktu v globálním měřítku.
Tohle je VÁŠ sen, je to vaše dílo a vy ho můžete řídit, kam chcete, v rámci limitů, které jste si jako kolektivní civilizace stanovili. S tímto konstatováním nyní poukážeme na některé okolnosti, které můžete nazvat ˝vnějšími˝ a které ovlivňují naše současná rozhodnutí.

Bezpodmínečná láska
V neposlední řadě je problém to, čemu na vaší planetě říkáte válečné scénáře. Jedním z údajů, které ve vaší realitě měříme, je schopnost soustředit se na bezpodmínečnou lásku. Naše civilizace a civilizace naší aliance jsou dobře stabilizovány ve frekvenci bezpodmínečné lásky. Již nefungujeme na základě strachu a sobecky orientovaných perspektiv. Je to jakýsi hlavní prahový ukazatel, který čekáme, až vaše civilizace překoná, než vstoupíme do vašeho světa. Je to jedna ze základních struktur reality čtvrté hustoty, páté dimenze. Schopnost neochvějně setrvávat v bezpodmínečné lásce bez ohledu na vnější okolnosti. Pokud prožíváte hněv a touhu po pomstě a trestu, který má být vyměřen viníkům, je nepravděpodobné, že se vám podaří vytvořit časovou linii, na níž dojde k otevřenému kontaktu. To nejsou vibrace, které bychom si přáli mít kolem sebe, a vy se přesunete na svou vlastní časovou linii, kde dostanete možnost prožívat strach a hněv ve stále větší míře, dokud se konečně nepustíte.
Nicméně ti z vás, kteří jsou schopni stát na místě bezpodmínečné lásky a nesouzení kolem chaosu na vaší planetě, prošli zkouškou - jste připraveni na posun do vyšší dimenzionální roviny reality.

Další úroveň
Možná vnímáte svou realitu jako úroveň toho, čemu říkáte počítačová hra. Cílem této úrovně je realizovat ve svém bytí čistou bezpodmínečnou lásku. Pokud jste toho nedosáhli, nejste připraveni na posun na další úroveň a musíte se přesunout na časovou linii, kde máte možnost učit se lekcím bezpodmínečné lásky pomalejším tempem. Tuto úroveň si musíte zopakovat.
Ti z vás, kteří jsou připraveni na vyšší úroveň a kterým se podařilo dosáhnout určité úrovně bezpodmínečné lásky, se během následujících měsíců začnou upevňovat v nové časové linii hustoty. Čtvrtá hustota nebo 5D, jak ji můžete označit. Dokončili jste třetí úroveň a přecházíte na úroveň čtvrtou.
Pokud si tedy chcete uzamknout své šance na zvýšení úrovně, je nyní skvělý čas praktikovat bezpodmínečnou lásku vůči těm, kteří vás nejvíce spouštějí. Cvičte se ve vysílání vln lásky do těch oblastí vašeho světa, které ji nejvíce potřebují. Jeruzalém, Palestina, Ukrajina a Rusko. A zvláště pak těm hlavním představitelům, které považujete za zlé nebo špatné lidi. (pozn. pořád jsou lidi, které nemusím...trénuji zůstat neutrální)

Čtvrtá hustota
Toto je zkouška, kterou musíte projít, abyste se mohli přesunout na novou časovou linii a provést skok do reality čtvrté hustoty, kde probíhá otevřený kontakt. Musíte se vnitřně posunout k bezpodmínečné lásce ke všem. Časové linie se rozdělují, reality se upevňují. Toto je kritický bod rozštěpení hranolu. Nyní je čas si vybrat: Je to na vás: Láska nebo strach!
Mír, láska, světlo a Amen. Kéž vás všechny nyní vidíme v jiném v nové časové linii, která se objevuje na obzoru Před námi.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/17/the-yahyel-jerusalem-palestine-unconditional-love-the-shift/

Zpět