5188 Velryby Síria B: Přemostění světla a kotevní body rovnováhy Galaxygirl

[ Ezoterika ] 2023-10-05

Zdravím pozemské chodce. Jsme velryby ze Síria B. Už celé věky jsme v kontaktu s vašimi tvory z hlubin ve vašem vodním světě. Společně tvoříme síť vysoké inteligence a lásky, která uzemňuje světlo a moudrost v nejhlubších temných vodách. Nevidíme ve tmě, ale následujeme své vlastní vnitřní světlo, své vlastní vnitřní poznání. Vidíme, že by to mohlo být přínosné pro pozemské chodce. Vnitřní vedení a vnitřní vědění, následování světla vnitřního majáku; jako fraktály Zdroje máte tento vnitřní maják, který vás volá domů, a přesto je domov uvnitř i vně. Je to spojení všeho se vším a všeho s ničím. Vše je jedno.

Nyní jsou ve vašem vodním světě neklidné časy. Pomáháme Gaii tím, že posíláme své světlo a energie naší pozemské rodině kytovců. Přemosťujeme světlo a vyrovnáváme kotevní body napříč dimenzemi, ale ne napříč časem, protože vše je nyní.

Ve vodní hlubině temnoty musí tamní tvorové následovat své vlastní světlo, své vlastní poznání a vedení. Každý pohyb je pohybem víry, důvěry, že nás Velká Matka v temných hlubinách povede a obejme. Stejně jako ona objímá vás při vašem putování temnou hlubinou ve vodě. (Vidím bioluminiscenční tvory všech velikostí a tvarů, tvory mně neznámé. Někteří vypadají jako svítící houby, které se mění do tvaru chobotnic a odplouvají pryč. Jiní jsou zvědaví a plavou ke mně a obklopují mě bioluminiscenčními světly. Kolem mě jsou velryby. Cítím jejich přítomnost. Je to prostor naplněný ohromující láskou).

Děti Země, pozemští chodci mezi galaxiemi, vidíme vás. Vidíme vás svými srdci, vidíme vás takové, jací jste, jako velcí, kteří dobrovolně přišli a plavali v hlubinách, aby rozzářili svá světla, aby ostatní kolem vás mohli vidět a uvědomit si, že i oni mají vnitřní světlo. Všichni jste jiskřičky Stvořitele. Všichni jste kouzelní ve své tvořivosti. Nebojte se toho, co přijde, neostýchejte se před svým vnitřním světlem. Světlo je to, co vás sem přivedlo, a světlo je důvod, proč jste přišli. Je to váš osud. Neboť vy jste jeho součástí. (Velryby foukají bubliny všude kolem mě a já v nich vidím tváře lidí, kteří v nich nacházejí své světlo.) Vy jste oceán, nejen vlny, říká se na vašem světě. Naše světy jsou převážně vodní, je v nich jen málo pevniny, kromě hloubi, kde žijí ostatní. Náš svět obklopujeme světlem se zvukem. Náš zpěv obsahuje vibrační klíče k léčení. Tyto vibrace zpěvu vám nyní posíláme.

Mláďátka, byla na vás naložena břemena. Mnozí z vás se ptají, čím ještě můžete pomoci. Pomáháme tím, že přinášíme světlo do temných vod, že zvyšujeme vibrace vod, aby planety mohly zpívat. Nepochybujte o své cestě. V současné době plavete v něčem, co vám připadá jako temnota, ale je to obklopeno světlem. (Vidím akvárium s tmavou vodou, které je obklopeno oslepujícím světlem).
My, velryby ze Síria B, jsme mnohem větší než velryby z vašeho světa. Naše energie působí na velké vzdálenosti, stejně jako vaše energie. Neděste se hlubin. Tam se skrývá kouzlo, které čeká na své objevení. A my věříme, že tou magií jste vy.

Jsme Velryby ze Síria B. Zajímá vás, zda je naše poselství úplné? Naše poselství stále plyne jako příliv a odliv a přitažlivost měsíce. Jsme stále s vámi. Vaše cesta ve vodě bude ozářena měsíčním světlem, které vládne vašim vodám. A bude vám objasněno, po které cestě máte plavat. Světlo ke světlu. Existují světy s mnoha tvory z hlubin, příliš početné na to, abychom je spočítali. Stvoření neustále expanduje. Dávejte pozor na nové proudy s teplejšími vodami, které vás budou táhnout vaším nejvyšším směrem.
Jsme velryby Síria B. Mír. Když jste unavení, plaveme s vámi, můžete spočinout na našich zádech. Jsme vaši přátelé z hlubin. Jsme stále s vámi. Jsme jedno.Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/05/whales-of-sirius-b-bridging-light-and-balance-anchor-points/

Zpět