5109 Arkturiánská rada 9D: Váš úkol a vaše poslání Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2023-09-19

Jsme kolektivní vědomí, stejně jako vy. Myslíte si o sobě, že jste jednotlivci, kteří mají své vlastní myšlenky, své vlastní nápady, získávají inspiraci zevnitř, abyste něco udělali nebo řekli, nebo dokonce o něčem jen přemýšleli., ale napojujete se na lidské kolektivní vědomí častěji, než si myslíte.

Řekli jsme vám to již dříve, ale nyní vám to řekneme znovu, že vaše myšlenky nepocházejí z vaší hlavy. Přijímáte je, stejně jako přijímáte všechny energie, a když o sobě začnete přemýšlet jako o součásti kolektivu, uvědomíte si dvě věci. Za prvé, můžete pomoci kolektivu tím, co do toho kolektivního vědomí vložíte, a to nevyžaduje žádnou akci z vaší strany. Vše, co musíte udělat, je myslet záměrně. Za druhé, jste ovlivněni kolektivním vědomím, jehož jste součástí. Uvědomte si proto, že to, co se ve vás děje, může být způsobeno tím, že nabíráte na něco, co se děje ve vašem lidském kolektivu a vědomí, které všichni sdílíte.

Jakmile budete mít tato uvědomění a začnete podle toho žít, váš život bude jednodušší a lepší, protože bude dávat větší smysl, a protože pochopíte, že někdy je vaší úlohou jen pracovat s energiemi, které jsou kolem. Co nyní myslíme pod pojmem ̋práce s energiemi ̋? Pokud se něco děje s kolektivním vědomím, jako je například pandemie, můžete se zeptat sami sebe, jak jste jí ovlivněni, tím vším, nejen tou částí, na kterou jste fixováni, a pak se můžete zeptat jak si můžeš pomoci. A to nemluvíme o vytváření videí a příspěvků na sociálních sítích o vašem přesvědčení o pandemii. Mluvíme o pomoci kolektivnímu vědomí, jehož jste součástí, uzdravit se, zvýšit úroveň vědomí a mít více soucitu s těmi, kteří trpí.

Bez ohledu na to, čemu o tom můžete nebo nemusíte věřit, existuje utrpení, které se děje, a vy, jako součást kolektivu, jste tímto utrpením ovlivněni. Svým způsobem jste to vy, kdo působí utrpení, takže musíte začít tím, že si pomůžete cítit se stabilněji, klidnější, více v pohodě. Musíte aktivovat vibraci, kterou chcete vidět mimo sebe, a pak můžete začít více přemýšlet o tom, jak sloužit tomuto kolektivnímu vědomí, které všichni jako lidské bytosti sdílíte. Můžete to udělat pro každý jednotlivý problém, kterému lidstvo čelí - válka, chudoba, hlad, nísilí mezi jednotlivci. Na Zemi jsou nejrůznější problémy, se kterými se potýkáte, a i když se nemusí dít u vás doma, ve vašem sousedství nebo dokonce ve vaší zemi, jsou skutečné a jsou součástí vašeho úkolu.

To, co můžete lidstvu propůjčit ke zvýšení úrovně vědomí, bude vždy něco, co nejprve naladíte na sebe a poté budete šířit. Takže se můžete naladit na paranoiu, na oběti, na pocit, že jste manipulováni, utlačováni a tak dále, nebo se můžete naladit na svou sílu, sílu, kterou v sobě máte, abyste se transformovali a šířili dál energie zmocnění ostatních, aby každý ve vašem kolektivu mohl být v klidu, pohodě a žít životy radost, svobodu, vzrušení a lásku. Když to dost z vás uvidí jako své poslání, můžete toho tolik změnit, aniž byste opustili místnost, ve které právě sedíte. (pozn. to jako že by se na demonstracích neskandovalo, ale usilovně myslelo?)

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/19/the-9d-arcturian-council-your-assignment-your-mission/

Zpět