5101 5,3 miliardy dolarů Brian Shillhavy

[ Ezoterika ] 2023-09-20

5,3 miliardy dolarů vynaložených na přímé energetické zbraně v roce 2022 - je tady nový věk "klimatické války"
Michel Chossudovsky je oceňovaný autor, emeritní profesor ekonomie na Ottawské univerzitě, zakladatel a ředitel Centra pro výzkum globalizace (CRG) v Montrealu a zakladatel a editor časopisu Global Research. Jeho práci jsme zde na Health Impact News několikrát představili a stejně tak profesor Chossudovsky v minulosti představil mou práci na Global Research. Profesor Chossudovsky se tématu energetických zbraní vyvíjených z vládních zdrojů věnuje již více než dvě desetiletí. V roce 2007 publikoval v časopise The Ecologist článek o ̋válce proti počasí ̋, kde použil termín ̋klimatická válka ̋. Viz: Nyní má také stránku Substack, kde nedávno publikoval několik článků o přímých energetických zbraních (DEW). Uvádí, že DEWs jsou ̋byznysem v hodnotě 5,3 miliardy dolarů (2022), který se má do roku 2027 zvýšit na 12,9 miliardy dolarů ̋.

DEW tedy nejsou konspirační teorie. Jsou skutečné a jsou na ně vynakládány miliardy dolarů, většinou naší vládou USA z prostředků amerických daňových poplatníků. Vedle tradičních obranných dodavatelů, jako jsou Lockheed Martin, Raytheon, Boeing a mnoho dalších, kteří DEW vyvíjejí, se významným příjemcem zakázek ministerstva obrany stávají také velké technologické firmy a Elon Musk má v současné době na oběžné dráze nejvíce satelitů, z nichž mnohé financuje a využívá americká armáda a jejich nová vojenská složka Space Force, kterou zahájil Donald Trump během svého působení ve funkci amerického prezidenta. Společnost Amazon.com rovněž získala miliardové zakázky na vyslání hardwaru do vesmíru.

Právě v tom spočívá SKUTEČNÉ nebezpečí velkých technologických společností, a ne v humbuku kolem umělé inteligence, kterému chtějí lidé uvěřit a kterému se nyní (údajně) věnuje veškerá pozornost ve Washingtonu D.C. Když neustále vidíte tvář Elona Muska na fotografiích s hlavami států, jako je jeho údajná nadcházející návštěva izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, nenechte se zmást tím, že jen mluví o všech nebezpečích, která umělá inteligence představuje pro lidstvo, nebo o otevírání nových továren Tesla. Je více než pravděpodobné, že horkým tématem na vstupence jsou zbraně s řízenou energií a probíhající závody ve zbrojení ve vesmíru, k čemuž má Elon Musk v současné době nejlepší produkty na trhu, neboť na oběžné dráze jsou již tisíce satelitů jeho společnosti SpaceX.

̋Pozor na experimenty americké armády s klimatickou válkou ̋
̋Klimatická válka˝byla z agendy o změně klimatu vyloučena.

̋Pojem ̋techniky modifikace životního prostředí˝se týká jakékoli techniky pro změnu - prostřednictvím záměrné manipulace s přírodními procesy - dynamiky, složení nebo struktury Země, včetně její bioty, litosféry, hydrosféry a atmosféry nebo vnějšího prostoru. (Úmluva o zákazu vojenského nebo jakéhokoli jiného nepřátelského použití technik modifikace životního prostředí, Organizace spojených národů, Ženeva: 18. května 1977)

̋Američtí vojenští vědci... pracují na meteorologických systémech jako na potenciální zbrani.˝Tyto metody zahrnují zesílení bouří a odklonění řek páry v zemské atmosféře, aby vyvolaly cílená sucha nebo záplavy ̋. (zesnulá Rosalie Bertell)

Zbraně s řízenou energií (DEW) představují prosperující obchod v hodnotě 5,3 miliardy dolarů (2022), který se má do roku 2027 zvýšit na 12,9 miliardy dolarů. Tomuto ziskem řízenému vojensko-průmyslovému trhu dominuje šest ̋dodavatelů obrany ̋, včetně Raytheon, Northrup Grunman, BAE Systems (plc), Boeing, Lockheed Martin a L3Harris Technologies. Raytheon a BAE Systems jsou také zapojeny do technologií ENMOD jménem amerického letectva.

Svůj výzkum technik modifikace životního prostředí (ENMOD) jsem zahájil v roce 2001 se zaměřením na systém antén HAARP v Gokoně na Aljašce. Zařízení HAARP bylo plně funkční od poloviny 90. let s pokročilými schopnostmi. Zatímco HAARP byl v roce 2014 uzavřen, techniky ENMOD se v průběhu posledních deseti let staly stále sofistikovanějšími a přesnějšími. Velká část dokumentace se stala tajnou. Ve Spojených státech jsou zbraně s řízenou energií (DEW) předmětem výzkumu několika agentur spojených s Pentagonem, včetně DARPA, Air Force Research Laboratory, Office of Naval Research a dalších.

Tento článek, který poprvé publikoval The Ecologist (7. prosince 2007), je relevantní pro hodnocení nedávných klimatických katastrof a poskytuje přehled i historii. Rovněž potvrzuje roli soukromých vojenských dodavatelů při vývoji HAARP, včetně BAE Systems Inc a Raytheon.

Světové počasí, které se v debatě o globální změně klimatu jen zřídka uznává, může být nyní modifikováno jako součást nové generace sofistikovaných elektromagnetických zbraní. Jak USA, tak Rusko vyvinuly schopnosti manipulovat s klimatem pro vojenské účely.

Techniky modifikace prostředí používá americká armáda již více než půl století. Americký matematik John von Neumann ve spojení s americkým ministerstvem obrany zahájil svůj výzkum změn počasí na konci 40. let 20. století na vrcholu studené války a předvídal ̋formy klimatické války, které byly dosud nepředstavitelné ̋. Během vietnamské války byly používány techniky nasazování mraků, počínaje rokem 1967 v rámci projektu Popeye, jehož cílem bylo prodloužit monzunové období a zablokovat nepřátelské zásobovací cesty podél Ho Či Minovy stezky.

Americká armáda vyvinula pokročilé schopnosti, které jí umožňují selektivně měnit vzorce počasí. Technologie, která je zdokonalována v rámci programu vysokofrekvenčního aktivního polárního výzkumu (HAARP), je přílohou Strategické obranné iniciativy - ´Hvězdné války´. (Zařízení HAARP bylo uzavřeno v roce 2014. Od té doby byla vyvinuta pokročilejší zařízení. Z vojenského hlediska je HAARP zbraní hromadného ničení, operující z vnější atmosféry a schopnou destabilizovat zemědělské a ekologické systémy po celém světě.

Modifikace počasí podle dokumentu US Air Force AF 2025 Final Report ̋nabízí válečnému stíhači širokou škálu možných možností, jak porazit nebo přinutit protivníka ̋, schopnosti, jak se říká, se rozšiřují na spouštění záplav, hurikánů, such a zemětřesení:
🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍌 🍉 🍇 🍓 🫐 🍈 🍒 🍑 🥭🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍌 🍉 🍇 🍓 🫐 🍈 🍒 🍑 🥭🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍌 🍉 🍇 🍓 🫐 🍈 🍒 🍑 🥭
̋Modifikace počasí se stane součástí domácí a mezinárodní bezpečnosti a mohla by být prováděna jednostranně... Mohla by mít útočné a obranné aplikace a dokonce být použita pro účely odstrašení. Schopnost generovat srážky, mlhu a bouře na Zemi nebo upravovat vesmírné počasí... a vytváření umělého počasí, to vše je součástí integrovaného souboru (vojenských) technologií.˝*(Počasí jako multiplikátor síly: Vlastnit počasí v 2025)

V roce 1977 byla Valným shromážděním OSN ratifikována mezinárodní úmluva, která zakazovala ̋vojenské nebo jiné nepřátelské použití technik modifikace životního prostředí s rozsáhlými, dlouhodobými nebo vážnými účinky.˝Definovala ̋techniky modifikace životního prostředí˝jako ̋jakékoli techniky pro změnu - prostřednictvím záměrné manipulace s přírodními procesy - dynamikou, složením nebo strukturou Země, včetně její bioty, litosféry, hydrosféry a atmosféry nebo vesmíru. ̋

Zatímco podstata Úmluvy z roku 1977 byla znovu potvrzena v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (UNFCCC) podepsané na Summitu Země v Riu v roce 1992, diskuse o úpravě počasí pro vojenské účely se stala vědeckým tabu.

Vojenští analytici jsou na toto téma němí. Meteorologové záležitost nezkoumají a ekologové se zaměřují na emise skleníkových plynů podle Kjótského protokolu. Ani možnost klimatických či environmentálních manipulací jako součást vojenské a zpravodajské agendy, i když se mlčky uznává, není součástí širší debaty o změně klimatu pod záštitou OSN.

Program HAARP
HAARP, založený v roce 1992, se sídlem v Gokoně na Aljašce, je polem vysoce výkonných antén, které přenášejí prostřednictvím vysokofrekvenčních rádiových vln obrovské množství energie do ionosféry (horní vrstvy atmosféry). Jejich stavbu financovalo americké letectvo, americké námořnictvo a agentura DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency). HAARP, provozovaný společně Výzkumnou laboratoří vzdušných sil a Úřadem pro námořní výzkum, představuje systém výkonných antén schopných vytvářet ̋řízené místní modifikace ionosféry ̋. Podle oficiálních webových stránek www.haarp.alaska.edu bude HAARP použit ̋k vyvolání malé, lokalizované změny ionosférické teploty, aby bylo možné fyzikální reakce studovat jinými přístroji umístěnými buď v místě HAARP nebo v jeho blízkosti ̋.

Rosalie Bertell, prezidentka International Institute of Concern for Public Health, říká, že HAARP funguje jako:
̋gigantický ohřívač, který může způsobit velké poruchy v ionosféře, vytvářet nejen díry, ale i dlouhé zářezy v ochranné vrstvě, které brání smrtící radiaci před bombardováním planety. ̋
Fyzik Dr Bernard Eastlund to nazval ̋největším ionosférickým ohřívačem, jaký byl kdy postaven ̋.

HAARP je americkým letectvem prezentován jako výzkumný program, ale vojenské dokumenty
potvrzují, že jeho hlavním cílem je ̋vyvolat ionosférické modifikace˝s cílem změnit vzorce počasí a narušit komunikaci a radar.

Podle zprávy ruské Státní dumy:
̋Spojené státy plánují provést rozsáhlé experimenty v rámci programu HAARP (a) vytvořit zbraně schopné přerušit rádiové komunikační linky a zařízení instalované na kosmických lodích a raketách, vyvolat vážné havárie v elektrických sítích a v ropovodech a plynovodech a mít negativní dopad na duševní zdraví celých regionů. ̋

Analýza prohlášení vycházejících z amerického letectva ukazuje na nemyslitelné:
̋Skrytá manipulace s povětrnostními vzory, komunikačními a elektrickými systémy jako zbraň globální války, která umožňuje USA narušit a ovládnout celé regiony. ̋

Manipulace s počasím je preventivní zbraň par excellence. Může být namířen proti nepřátelským zemím nebo ´spřáteleným národům´ bez jejich vědomí, použit k destabilizaci ekonomik, ekosystémů a zemědělství. Může také vyvolat chaos na finančních a komoditních trzích. Rozvrat v zemědělství vytváří větší závislost na potravinové pomoci a dovozu základních obilnin z USA a dalších západních zemí.

HAARP byl vyvinut jako součást anglo-amerického partnerství mezi Raytheon Corporation, která vlastní patenty HAARP, US Air Force a British Aerospace Systems (BAES). Projekt HAARP je jedním z několika společných podniků v oblasti pokročilých zbraňových systémů mezi dvěma obrannými giganty. Projekt HAARP byl zahájen v roce 1992 společností Advanced Power Technologies, Inc. (APTI), dceřinou společností Atlantic Richfield korporace (ARCO). APTI (včetně patentů HAARP) prodala společnost ARCO společnosti E-Systems Inc v roce 1994. Společnost E-Systems na základě smlouvy s CIA a ministerstvem obrany USA připravila ̋Plán soudného dne ̋, který ̋umožňuje prezidentovi řídit nukleární válku´. Následně získaná společností Raytheon Corporation, patří mezi největší dodavatele zpravodajských služeb na světě. Společnost BAES se podílela na vývoji pokročilého stupně anténního pole HAARP na základě smlouvy z roku 2004 s Úřadem námořního výzkumu.

Instalaci 132 vysokofrekvenčních vysílačů svěřila společnost BAES své americké pobočce BAE Systems Inc. Projekt podle červencové zprávy (2007) v Defense News provedla divize Electronic Warfare společnosti BAES. V září (2007) získala nejvyšší ocenění DARPA za technický pokrok za návrh, konstrukci a aktivaci pole antén HAARP.

Systém HAARP je plně funkční a v mnoha ohledech převyšuje stávající konvenční a strategické zbraňové systémy. I když neexistují žádné spolehlivé důkazy o jeho použití pro vojenské účely, dokumenty leteckých sil naznačují, že HAARP je nedílnou součástí militarizace vesmíru. Dalo by se očekávat, že antény již byly podrobeny rutinnímu testování.

Podle UNFCCC má Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) mandát ̋hodnotit vědecké, technické a socioekonomické informace důležité pro pochopení změny klimatu ̋. Tento mandát zahrnuje environmentální válku. ̋Geoinženýrství˝je uznáváno, ale základní vojenské aplikace nejsou předmětem politické analýzy ani vědeckého výzkumu na tisících stránek zpráv a podpůrných dokumentů IPCC, založených na odborných znalostech a vkladech přibližně 2 500 vědců, politiků a ekologů. ̋Klimatická válka˝potenciálně ohrožuje budoucnost lidstva, ale byla náhodně vyloučena ze zpráv, za které IPCC obdržel v roce 2007 Nobelovu cenu za mír.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/20/5-3-billion-spent-on-direct-energy-weapons-in-2022-is-the-new-age-of-climatic-warfare-here/

Zpět